Ordinul SFS nr. 1608 din 21-12-2012

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare
La completarea Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A. 12), în boxa 11.1 urmează de indicat suma T.V.A. aferentă plăţilor în avans primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia sau şi suma plăţilor în avans primite în perioadele precedente pentru care livrările încă nu au fost efectuate?
   Conform formularului Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A.12), aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului          Declaraţiei privind T.V.A. şi a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. (Monitorul Oficial 234-236/1375, 09.11.2012), subboxa 11.1 „Inclusiv plăţi anticipate (în avans)” este destinată pentru reflectarea distinctă a unor plăţi primite în avans care sunt incluse în indicatorul sumei T.V.A. total calculate în perioada de dare de seamă, reflectate în boxa 11.         
    Respectiv, în subboxa 11.1 se vor indica doar sumele plăţilor anticipate (în avans) încasate de la beneficiar în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind T.V.A. pentru livrările impozitate cu T.V.A. la cota standard şi cota redusă.         
    Totodată, în subboxa 11.1 nu se vor reflecta plăţile anticipate (în avans) care au fost primite în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.
news-events