Ordinul SFS nr. 1646 din 12-09-2013

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.5 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
Are dreptul o persoană fizică, în numele altei persoane fizice, care pleacă în străinătate la locul permanent de trai şi transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute persoanei date, în urma vînzării acestor bunuri, să declare venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii şi respectiv să achite impozitul pe venit din numele proprietarului plecat?

     În cazul în care persoana care pleacă în străinătate la locul permanent de trai transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute unei alte persoane, atunci, în cazul vînzării acestor bunuri, venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii poate fi declarat şi respectiv achitat, din numele proprietarului plecat din ţară în baza împuternicirilor acordate (conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal), de către persoana pe numele căreia a fost eliberată procura.

news-events