Ordinul SFS nr. 260 din 16-05-2018

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.3 Servicii de asigurare
Care este modalitate de impozitare cu TVA a serviciilor brokerilor de asigurare, inclusiv a comisionului pentru serviciile de asigurare a vieţii?

    Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.3 Servicii de asigurare
Achitarea primelor de asigurare presupune calcularea TVA?

     Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. g) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.3 Servicii de asigurare
Reprezintă obiect al impunerii cu TVA, serviciile legate de asigurări, coasigurare sau reasigurare, acordate de persoane licenţiate în asigurări şi reasigurari, precum şi serviciile de intermediere acordate de brokeri şi/sau agenţii de asigurare?

   Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.3 Servicii de asigurare
Reprezintă obiect al impunerii cu TVA, serviciile legate de asigurările obligatorii de asistenţă socială, serviciile legate de gestionarea fondurilor investiţionale şi fondurile nestatale calificate de pensii?

     Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.3 Servicii de asigurare
news-events