Ordinul SFS nr. 1733 din 18-12-2014

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Comasarea întrebărilor din pct. 29.2.3.6, 29.2.3.26. și 29.2.3.27. al Bazei generalizate apracticii fiscale.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Comasarea întrebărilor din pct. 29.2.3.6., 29.2.3.26. și 29.2.3.27. al Bazei generalizate a practicii fiscale.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii personale la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
     Dreptul și mărimea scutirii personale acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 33 al Codului fiscal.          
    Scutirea personală se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.          
     În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii personale care urmează a fi acordată angajatului (art. 33 alin. (1) din Codul fiscal), ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova: 
a)copia actului de identitate.  La această categorie de documente se atribuie: 1)buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de ședere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului sau 
2)copia pașaportului cetățeanului străin sau apatridului;
3)certificatul de reședință-pentru cetățenii străini.         
     În cazul solicitării acordării scutirii personale în temeul art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz: 
a)pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul Consiliului de expertiză medicală a vitalității; 
b)pentru persoanele a căror dezabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl; invalizii de război; invalizii din copilărie; invalizii de gradul I și II (persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată); persoanele cu dizabilități survenite ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și la acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația de pensionar cu indicarea cauzei invalidității; certificatul privind dizabilitatea și capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale; 
c)pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri; 
d)pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare1.
1Pct. 9, 17, 30 și 32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venitdin salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului,precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practicăactivitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea delucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.
news-events