Ordinul SFS nr. 452 din 16-11-2017

  • 6 Taxele locale
  • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
  • 6.10.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Ce constituie baza impozabilă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)?
        Baza impozabilă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) o constituie numărul de unități de transport (lit. i) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).
  • 6 Taxele locale
  • 6.7 Taxa de piaţă
  • 6.7.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Ce constituie obiect al impunerii la taxa de piața?

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa de piață îl constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).         

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

  • 6 Taxele locale
  • 6.7 Taxa de piaţă
  • 6.7.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Ce constituie baza impozabilă a taxei de piață?

Baza impozabilă la taxa de piață o constituie suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).         

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

news-events