Ordinul SFS nr. 127 din 13-03-2018

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.5 Calcularea taxei
.
.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.5 Calcularea taxei
Cum se constituie taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, în cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile autovehiculului depăşesc limitele admise?
        În cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile depăşesc limitele admise, taxa se constituie din suma taxelor calculate pentru fiecare indice în parte (art. 351 alin. (3) din Codul fiscal).
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.6 Achitarea taxei
.
[comasare cu întrebarea nr. 8.2.5.1.]
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.5 Calcularea taxei
Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?
        Potrivit art. 341 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcție de obiectul impunerii și de cota impunerii, stabilită conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.5 Calcularea taxei
.
.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.5 Calcularea taxei
.
.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.5 Calcularea taxei
Care este perioada fiscală la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?
        Perioada fiscală la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic (art. 340 alin. (1) din Codul fiscal).
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.8 Scutiri
.
.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
 • 8.7.6 Achitarea taxei
Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

  Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se achită:
     - pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de prestare a serviciilor rutiere sau invită specialistul la obiect;
     - pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 366 alin. (3) din Codul fiscal);
     - pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente – pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 366 alin. (4) din Codul fiscal).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.6 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
 • 8.6.6 Achitarea taxei
Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?

   Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se achită:
    - pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care persoanele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară sau invită specialistul la obiect;
   - pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară (art. 361 alin. (4) din Codul fiscal);
     - pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente – pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 361 alin. (6) din Codul fiscal).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.7 Darea de seamă
.
.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.7 Darea de seamă
În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise și termenul de prezentare a dării de seamă?

     Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația pe drumurile Republicii Moldova cu depășirea limitelor admise în baza formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TDLM-13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.7 Darea de seamă
.
.
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.7 Darea de seamă
Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise și termenul de prezentare a dării de seamă?

      Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13) se completează conform Instrucțiunii cu privire la modul de completare și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.7 Darea de seamă
Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise?
        Potrivit art. 352 alin. (11) din Codul fiscal, darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise se prezintă de către subiecții impunerii rezidenți ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător şi deţin actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise pentru masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni.
news-events