Ordinul SFS nr. 262 din 18-05-2021

  • 32 Metodologia evidenţei fiscale
  • 32.1 Dispoziţii generale
Care este modalitatea de achitare a taxei de la investitori sau proprietarii construcțiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcție?

     Potrivit prevederilor pct. 4.5 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021 aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020, taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021]

news-events