11 313 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-august 2021

14/09/2021
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – august 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 11 313 contracte de locațiune/chirie.

De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3 849 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor.

Totodată, la 524 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 683,4 mii lei, penalități – 48,2 mii lei și amenzi – 95,9 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Noutăți asemănătoare

SFS întreprinde acțiuni pentru a face cât mai ușoare toate procedurile de respectare ale legislației fiscale
13/09/2021
SFS întreprinde acțiuni pentru a face cât mai ușoare toate procedurile de respectare ale legislației fiscale
Activitatea funcționarilor fiscali, apreciată de către contribuabili
10/09/2021
Activitatea funcționarilor fiscali, apreciată de către contribuabili
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”
06/09/2021
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”
30,0 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 8 luni ale anului 2021
01/09/2021
30,0 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 8 luni ale anului 2021
news-events