16 382 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-noiembrie 2021, în creștere cu 25,78% față de anul 2020

21/12/2021
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

În perioada lunilor ianuarie – noiembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 16 382 contracte de locațiune/chirie,  dintre care:

Numărul contractelor de locațiune/chirie înregistrate la SFS este în creștere cu 25,78% sau cu 4 223 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2020.

De asemenea, urmare a acțiunilor de conformare voluntară întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat au fost identificate 5 181 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor. Astfel, la 674 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 802,5 mii lei, penalități – 56,1 mii lei și amenzi – 120,8 mii lei.

Încasările la impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare sunt în creștere cu 34,5% față de perioada similară a anului precedent. Informația detaliată privind dinamica încasărilor se prezintă în tabelul de mai jos:


Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Reiterăm că, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, persoanele menționate mai sus trebuie să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Noutăți asemănătoare

Au mai rămas 10 zile până la expirarea termenului limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021
17/12/2021
Au mai rămas 10 zile până la expirarea termenului limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021
SFS pune la dispoziția contribuabililor mai multe modalități de comunicare întru facilitarea accesului la informații fiscale
13/12/2021
SFS pune la dispoziția contribuabililor mai multe modalități de comunicare întru facilitarea accesului la informații fiscale
Termenul  de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% pentru HORECA, prelungit până la 15 ianuarie 2022
03/12/2021
Termenul  de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% pentru HORECA, prelungit până la 15 ianuarie 2022
27 decembrie 2021 – termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021
03/12/2021
27 decembrie 2021 – termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021
news-events