17 763 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-decembrie 2021, în creștere cu 22,19% față de anul 2020

26/01/2022
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – decembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 17 763 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 22,19% sau cu 3 941 contracte înregistrate mai mult comparativ cu anul 2020.

De asemenea, urmare a acțiunilor de conformare voluntară întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat au fost identificate 5 623 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor.

Totodată, la 636 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 865 mii lei, penalități – 60 mii lei și amenzi – 132,3 mii lei.

Încasările la impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare pentru anul 2021 sunt în creștere cu 30,55% față de anul 2020.

Perioada 01.01.2020-31.12.2020

Perioada 01.01.2021-31.12.2021

Devieri

suma

%

25 581 228,21 lei

33 395 826,31 lei

7 814 598,10 lei

30,55


În conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Atenție! Contractul de locațiune trebuie să fie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii acestuia. Impozitul se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Noutăți asemănătoare

25 ianuarie 2022 - termen pentru prezentarea Notelor de informare IALS21, INR14 și ISAPTI17 pentru perioada fiscală 2021
24/01/2022
25 ianuarie 2022 - termen pentru prezentarea Notelor de informare IALS21, INR14 și ISAPTI17 pentru perioada fiscală 2021
Din 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noile cerințe cu privire la înregistrarea echipamentelor de casă și de control
18/01/2022
Din 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noile cerințe cu privire la înregistrarea echipamentelor de casă și de control
Termenul de aplicare a cotei TVA de 6% pentru sectorul HORECA, prelungit până la 15 martie 2022
14/01/2022
Termenul de aplicare a cotei TVA de 6% pentru sectorul HORECA, prelungit până la 15 martie 2022
Peste 47,3 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2021, cu 16,7 % mai mult în raport cu perioada similară a anului precedent
10/01/2022
Peste 47,3 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2021, cu 16,7 % mai mult în raport cu perioada similară a anului precedent
news-events