48,9 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 11 luni ale anului 2022

05/12/2022
Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 48,9 miliarde lei în 11 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 6849,9 milioane lei sau cu 16,3 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la Bugetul de stat (BS), în anul 2022 s-au încasat 21,0 miliarde lei, ceea ce constituie cu 3306,9 milioane lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 18,7 %

La Bugetele locale (BL)
 s-au înregistrat încasări în sumă de circa 5,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 645,7 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 13,8 %.

De asemenea, la Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), în perioada menționată, s-au încasat 16,9 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 2201,8 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 15,0 %.      

Totodată, la Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) s-au acumulat 5,6 miliarde lei, ceea ce constituie cu 695,5 milioane lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2021 sau cu 14,0 %.

 

 

Ianuarie-noiembrie

2022 (mii lei)

Ianuarie- noiembrie

2021 (mii lei)

Devieri (2022/2021)

+/-

%

BS

20 985 800,8

17 678 861,1

+3 306 939,7

+18,7

BL

5 313 277,6

4 667 574,4

+645 703,2

+13,8

BASS

16 904 256,7

14 702 477,4

+2 201 779,3

+15,0

FAOAM

5 653 166,1

4 957 700,1

+695 466,0

+14,0

Noutăți asemănătoare

Graficul vizitelor în primării pentru perioada de până la 31 decembrie 2022
30/11/2022
Graficul vizitelor în primării pentru perioada de până la 31 decembrie 2022
Mai multe subdiviziuni ale SFS vor activa cu program extins până la 31 decembrie 2022
28/11/2022
Mai multe subdiviziuni ale SFS vor activa cu program extins până la 31 decembrie 2022
SFS anunță despre lansarea unei noi funcționalități de notificare în cadrul SIA „Declarație electronică”
28/11/2022
SFS anunță despre lansarea unei noi funcționalități de notificare în cadrul SIA „Declarație electronică”
SFS continuă discuțiile cu agenții economici privind conectarea ECC la SIA „MEV”
25/11/2022
SFS continuă discuțiile cu agenții economici privind conectarea ECC la SIA „MEV”
news-events