5 936 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-aprilie 2021

14/05/2021
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – aprilie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 5 936 contracte de locațiune/chirie.

De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 2 091 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.

Totodată, la 231 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 187,7 mii lei, penalități – 16,7 mii lei și amenzi – 42,1 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 90(1) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Noutăți asemănătoare

Numărul declarațiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice-cetățeni depuse, în creștere față de anul precedent
12/05/2021
Numărul declarațiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice-cetățeni depuse, în creștere față de anul precedent
Precizările Serviciului Fiscal de Stat privind modificările în legislația fiscală operate în perioada stării de urgență
06/05/2021
Precizările Serviciului Fiscal de Stat privind modificările în legislația fiscală operate în perioada stării de urgență
SFS a lansat modulul de căutare aferent verificării beneficiarilor veniturilor salariale
05/05/2021
SFS a lansat modulul de căutare aferent verificării beneficiarilor veniturilor salariale
Peste 14,6 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 4 luni ale anului 2021, în creștere cu 17,5%
04/05/2021
Peste 14,6 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 4 luni ale anului 2021, în creștere cu 17,5%
news-events