8 612 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-iunie 2021

14/07/2021
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – iunie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 8 612 contracte de locațiune/chirie.

De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3 069 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.

Totodată, la 448 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 483,2 mii lei, penalități – 39,1 mii lei și amenzi – 79,3 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Noutăți asemănătoare

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Programul de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023
13/07/2021
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Programul de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023
Serviciul Fiscal de Stat informează despre aplicarea alin. (3) din art. 266 al Codului fiscal
12/07/2021
Serviciul Fiscal de Stat informează despre aplicarea alin. (3) din art. 266 al Codului fiscal
Serviciul Fiscal de Stat continuă desfășurarea seminarelor de instruire
09/07/2021
Serviciul Fiscal de Stat continuă desfășurarea seminarelor de instruire
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura” și SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
08/07/2021
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura” și SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
news-events