Accize: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023

24/01/2023
Începând cu data de 01 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind accizele, aprobate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023).

Se limitează aplicarea scutirii de accize a mijloacelor de transport destinate persoanelor cu dizabilități doar pentru mijloacele de transport reutilate în mod corespunzător. (art.124 alin.(14) pct.1) CF)

Se anulează scutirea de accize pentru  Azot  (poziția tarifară 280430000) și Oxigen  (poziția tarifară 280440000) produs pe teritoriul țării. (art.124 alin.(17) CF)

A fost extinsă lista subiecților care au obligația de a calcula și achita accize la stocul de mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403) în mărimea corespunzătoare majorării cotei accizelor. Această obligație se răsfrînge atît asupra importatorilor, cît și asupra producătorilor și a agenților economici ce comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor menționate. Totodată, s-a modificat termenul în care urmează a fi efectuată inventarierea stocului de mărfuri supuse accizelor - 30 de zile de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor. ( art.1251 din Codul fiscal)

A fost modificată Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare, menţionate la articolul 1251 din Codul fiscal, la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 28.04.2015, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.5 din 16.01.2023.

Au fost majorate cotele accizelor la unele categorii de mărfuri accizabile. (Anexa nr.1 la titlul IV din Codul fiscal)

La capitolul marcarea obligatorie cu timbre de acciz, în art.123 alin.(51) din Codul fiscal poziția tarifară 24039990001 a fost înlocuită cu poziția tarifară 240399900 (Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte şi esenţe de tutun) şi poziția tarifară 2404 (Cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice; preparate destinate utilizării în cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice).

Totodată, începând cu 01.04.2023, se va aplica un nou mod de calculare a preţului de referinţă în scopul stabilirii sumei accizei la ţigarete şi la ţigări de foi (cigarillos) (art. 1233 din Codul fiscal). Preţul de referinţă (per pachet) se determină ca valoarea rezultată prin aplicarea (înmulţirea) cotei accizei minime pentru anul de referinţă la volumul în expresie naturală (1000 bucăţi) cu coeficientul de 1,46 înmulţit la numărul de ţigarete în pachet şi împărţit la 1000.

Reieșind din faptul că, pentru anul 2023 cota accizei minime pentru țigarete și țigările de foi (cigarilos) constituie 1198,75 lei / 1000 buc., prețul de referință pentru un pachet din 20 de buc. de țigări (cigarilos), începând cu 01 aprilie 2023, va constitui cel puțin 35 lei: ((1198,75 cota accizei minime pentru 1000 buc x 1,46) x 20 buc. de țigarete (cigarilos) în pachet) / 1000 = 35 lei.

Comercializarea ţigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la un preţ mai mic decât preţul de referinţă se va sancţiona cu amendă de la 175 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, sau cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. (art. XVII din Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative)

Noutăți asemănătoare

Taxa pe valoare adăugată: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
16/01/2023
Taxa pe valoare adăugată: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
Impozitul pe venit: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
12/01/2023
Impozitul pe venit: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023
21 235 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2022
12/01/2023
21 235 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2022
55,0 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 12 luni ale anului 2022
04/01/2023
55,0 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 12 luni ale anului 2022
news-events