Acțiunile SFS față de contribuabilii ce practică activitate de comerț prin intermediul portalurilor de anunțuri și magazinelor on-line

05/11/2021
Segmentul activității de comerț/prestări servicii on-line este un segment evaluat de către Serviciul Fiscal de Stat cu nivel sporit de risc de neconformare fiscală.

Lipsa unui loc fix de desfășurare a activității, prezența numerarului, implicarea în circuitul economic a mai multor subiecți (pagini web) care au un singur beneficiar, sunt principalele motive pentru care segmentul respectiv este mai vulnerabil din punct de vedere al neconformării fiscale, inclusiv prezența fenomenului activității ilicite.

Întru prevenirea combaterii activității ilicite, Serviciul Fiscal de Stat asigură analiza continuă a informației disponibile din diverse surse, inclusiv sursele internet și identifică cazurile de posibilă desfășurare ilicită a activității de întreprinzător.

Astfel, în perioada ianuarie-octombrie 2021, de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost identificate 1 102 de anunțuri plasate pe portalurile de profil și rețele de socialiazare, precum și pe alte platforme online privind comercializarea diferitor game de produse și presupusa activitate ilicită de întreprinzător pentru a fi supuse verificării.

În rezultatul acțiunilor de control au fost întocmite 509 procese-verbale cu privire la contravenție fiind constatată contravenția prevăzută la art. 263 alin. (1) Cod Contravențional, desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la organele competente, cu aplicarea sancțiunilor în sumă totală de 836 400,00 lei.

Activitatea de comerț și/sau prestare servicii prin intermediul magazinelor on-line desfășurată de contribuabili, din punct de vedere fiscal este reglementată conform principiilor generale.
Respectiv, contribuabilul, în desfășurarea activității de întreprinzător, se va ghida de drepturile și obligațiile stabilite de Codul fiscal și alte acte normative în vigoare.

Conform normelor stabilite, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător este obligat:
  • să înregistreze și să desfășoare activitățile într-o oarecare formă organizatorico-juridică stabilită de legislație;
  • să reflecte corect și deplin toate faptele economice în documentele primare și de evidență contabilă;
  • să aplice ECC la efectuarea decontărilor în numerar;
  • să declare și să achite în termen obligațiile fiscale.
Pentru mai multe informații cu privire la desfășurarea activității de întreprinzători poate fi consultat Ghidul contribuabilului începător-aspecte fiscale, care poate fi accesat aici. Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte prevederile legislației în vigoare.

P.S. Comunicatul a fost modificat la data de 10.11.2021, prin excluderea link-urilor concrete ale site-urilor de anunțuri și rețelelor de socializare la care se face referire.

Noutăți asemănătoare

Serviciul Fiscal de Stat monitorizează persoanele fizice cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor obținute din diverse surse
03/11/2021
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează persoanele fizice cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor obținute din diverse surse
Serviciul Fiscal de Stat demarează acțiuni de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar
02/11/2021
Serviciul Fiscal de Stat demarează acțiuni de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar
Precizările Serviciului Fiscal privind aplicarea cotei reduse a TVA pentru sectorul HORECA
01/11/2021
Precizările Serviciului Fiscal privind aplicarea cotei reduse a TVA pentru sectorul HORECA
38,3 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 10 luni ale anului 2021
01/11/2021
38,3 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 10 luni ale anului 2021
news-events