Contribuabilii oneşti vor fi supravegheaţi, dar nu sancţionaţi

02/12/2011
Reieşind din faptul, că în perioada sărbătorilor de iarnă creşte considerabil fluxul vizitatorilor în centrele de agrement, precum şi în scopul asigurării unei concurenţe loiale, Serviciul Fiscal de Stat intensifică supravegherea procesului legalităţii desfăşurării activităţii de întreprinzător, dar şi majorării transparenţei activităţii agenţilor economici din acest domeniu de activitate.     Începând cu 01.12.2011, de către funcţionarii SFS au fost iniţiate acţiuni de  monitorizare a sălilor de cinema din mun. Chişinău, mun. Bălţi şi or. Cahul. Acţiunile respective au drept scop asigurarea conformării benevole privind corectitudinea  şi plenitudinea reflectării în documentele de evidenţă contabilă a valorii veniturilor aferente serviciilor prestate, respectarea legislaţiei privind utilizarea MCC la efectuarea decontărilor în numerar.     În cazul în care rezultatele obţinute, se vor încadra în prevederile art. 225 al Codului fiscal, acestea se vor utiliza ulterior, în scopul aplicării mecanismului de estimare a  sumei obligaţiei fiscale utilizând metodele şi sursele indirecte.     Funcţionari fiscali, de asemenea, vor monitoriza şi persoanele juridice ce activează în incinta cinematografelor, sub aspectul  legalităţii desfăşurării activităţii de întreprinzător, deţinerii autorizaţiilor, documentelor de provenienţă, precum şi  respectarea obligaţiei stabilite prin lit. c) alin. (2) art. 8 din Codul fiscal privind deţinerea şi utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.     În final, ţinem să menţionăm că scopul SFS este promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiunilor fiscale, îmbunătăţirea civismului fiscal. Instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă va duce la reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv a numărului  sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events