Cota impozitului pe venit reținut de la persoanele fizice care transmit în posesie şi/sau folosință persoanelor juridice proprietăți mobiliare şi imobiliare, modificată la 12%

24/08/2021
Serviciul Fiscal de Stat atenționează că, începând cu 1 ianuarie 2021, urmare a modificărilor operate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, a fost modificată cota impozitului pe venit care se aplică la determinarea impozitului din veniturile achitate în folosul persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole, de la 10% la 12%.

Astfel, începând cu 1 ianuarie curent persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal, inclusiv și agenții economici, care achită în folosul persoanelor menționate venit de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietăți mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole, rețin din venitul achitat un impozit în mărime de 12%.

Venitul achitat și impozitul reținut din acesta se declară prin darea de seamă fiscală lunară forma IPC21, la codul sursei de venit „FOL”, precum și prin Nota de informare forma IALS21 – pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.

Informații suplimentare la subiectul în cauză pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon - 0 8000 15 25 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

SFS va monitoriza timp de 2 zile comercianții de flori din municipiile Chișinău și Bălți
24/08/2021
SFS va monitoriza timp de 2 zile comercianții de flori din municipiile Chișinău și Bălți
SFS îndeamnă contribuabilii la onorarea obligațiilor față de Bugetul public național sau alți creditori
21/08/2021
SFS îndeamnă contribuabilii la onorarea obligațiilor față de Bugetul public național sau alți creditori
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
19/08/2021
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
SFS continuă aplicarea alin. (3) din art. 266 al Codului fiscal
17/08/2021
SFS continuă aplicarea alin. (3) din art. 266 al Codului fiscal
news-events