Discursul dlui Nicolae VICOL, şef al IFPS în cadrul briefing-ului de astăzi, 6 august 2012

06/08/2012
Discursul dlui Nicolae VICOL, şef al IFPS în cadrul briefing-ului  de astăzi, 6 august 2012 Stimaţi reprezentanţi ai mass-media! Daţi-mi voie să vă salut la acest prim briefing al meu în calitate de şef a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Din start, vreau să vă spun că am considerat absolut normal ca, în prima mea zi de serviciu, să vă invit şi să vă comunic cu ce gînduri vin în această funcţie şi ce priorităţi voi avea în continuare. Ţin să precizez că pentru mine această funcţie este o mare onoare, dar, totodată, şi o mare provocare. Activez în cadrul  sistemului fiscal de 14 ani, cunosc bine specificul activităţii, problemele care există şi, vă asigur, că am o viziune clară cum pot ele să fie depăşite. Evident că, în cadrul acestui scurt briefing, este imposibil să mă refer la toate problemele şi la modalităţile de soluţionare a acestora, dar, totuşi, unele puncte-cheie voi încerca să le expun succint. O prioritate absolută pentru mine în noua funcţie va fi îmbunătăţirea administrării fiscale şi aici activitatea mea se va axa pe trei dimensiuni:            • Îmbunătăţirea activităţii inspectoratului fiscal            • Combaterea fraudei multinaţionale. Controlul preţurilor de transfer            • Combaterea fraudei „carusel” (aşa-numitele firme fantomă) La prima vedere, puteţi spune că acestea sînt doar intenţii nobile, declaraţii frumoase. Dar, vă asigur, în spatele fiecărui punct enunţat mai sus stă un plan de acţiuni bine gîndit. Vă voi da doar cîteva exemple: 1) În primul rînd, în colaborare cu alte organe abilitate ale statului, vom introduce un control strict al formării preţurilor pe întregul lanţ valoric. Cazurile în care statul să fie prejudiciat de pe urma fluctuaţiilor nejustificate de preţuri vor fi cu siguranţă contracarate. 2) În al doilea rînd, va fi introdusă practica ghişeului unic la eliberarea diferitor tipuri de acte. Voi aduce un exemplu în acest context: eliberarea patentei de întreprinzător. Astfel, patenta va fi eliberată în cadrul ghişeului unic, fiind excluse multiplele cazuri de fraudă fiscală care au loc în prezent. De asemenea, în cadrul ghişeului unic agenţii economici vor avea posibilitatea să efectueze toate plăţile cu caracter fiscal, fiind evitate situaţiile cînd trebuie să piardă timp deplasîndu-se pe la diferite instituţii financiare. 3) În al treilea rînd, intenţionez să înăsprim controlul în ceea ce ţine de achitarea TVA, eliberarea facturilor, etc. – adică tot ceea ce serveşte drept bază la moment pentru înflorirea unui astfel de fenomen negativ şi periculos pentru economia naţională, cum este activitatea firmelor fantomă. O atenţie deosebită voi acorda sprijinirii contribuabililor oneşti. Pe lîngă măsurile tradiţionale deja, orientate spre motivarea agenţilor economici să activeze în cadrul legal, voi propune şi metode mai puţin tradiţionale. Aici am în vedere practica auto-denunţului, aplicată în unele ţări. La concret, vom stimula agenţii economici care doresc să intre în legalitate, să-şi auto-denunţe activităţile anterioare ilegale şi, după îndeplinirea procedurilor legale, inclusiv după achitarea contribuţiilor restante la stat, aceştia vor putea sa-şi continue activitatea dar deja legal. Ştiu că multora această idee le pare prea puţin realizabilă, dar dacă veţi vedea că şi în Republica Moldova se pot întîmpla lucruri bune din acest punct de vedere. Evident, în condiţiile în care societatea noastră trece tot mai mult la e-guvernare, voi acorda o atenţie deosebită implementării noilor tehnologii informaţionale în sistemul administrării fiscale. Voi susţine dezvoltarea în continuare a sistemului de declarare electronică, care exclude factorul uman şi, prin urmare, raportul de corupţie. De asemenea, urmează să avem discuţiile de rigoare cu alte autorităţi ale statului în vederea schimbului de date pentru intervenţia promptă şi rapidă în cazul fraudelor cu caracter fiscal. Un alt domeniu asupra căruia îmi voi concentra atenţia va fi cel ce vizează activitatea întreprinderilor ce intră în faliment. În prezent, sînt situaţii frecvente cînd statul are de pierdut şi eu voi veni cu propunerea unor noi reglementări. Spre exemplu, voi propune introducerea obligativităţii coordonării cu serviciul fiscal a tuturor acţiunilor ce vor fi întreprinse în raport cu agenţii economici intraţi în insolvabilitate. O altă prioritate pe care mi-am stabilit-o este îmbunătăţirea condiţiilor de oferire a asistenţei şi informaţiilor necesare contribuabililor, atît persoanelor fizice, cît şi juridice. Aici, acea linie telefonică specializată care există urmează să fie transformată în timp în adevărate call-centre pe lîngă organele fiscale. Fiecare cetăţean, fiecare contribuabil trebuie să fie informat despre condiţiile şi regulile de joc fiscale în această ţară pentru a-şi putea deschide afaceri, pentru a nu cădea pradă diferitor „intermediari” şi diferitor scheme frauduloase de prejudiciere a statului. O altă direcţie în care vom activa va fi informarea populaţiei. Pentru mine personal este o provocare ca oamenii să înţeleagă că, venind cu contribuţii fiscale, ei nu dau bani cuiva abstract, ci contribuie direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor. Impozitele plătite de oameni, de agenţii economici, sînt banii care ulterior merg în asigurarea unei asistenţe medicale pe măsură, în asigurarea condiţiilor adecvate de studii pentru copii şi tineri, în construcţia obiectelor de infrastructură, în asigurarea ordinii publice, etc. Din acest punct de vedere, vă asigur că Inspectoratul fiscal va deveni un partener al oamenilor, dar nu un oponent. Desigur, voi acorda o atenţie sporită calităţii angajaţilor inspectoratului fiscal. Or, aceşti oameni sînt acei care asigură banii necesari pentru dezvoltarea statului, dar şi imaginea instituţiei. Nu voi tolera oamenii corupţi, incompetenţi, care îşi percep activitatea în organele fiscale ca pe o modalitate de îmbogăţire proprie. Funcţia de inspector fiscal este una de maximă responsabilitate şi de mare onoare. Inspectorul fiscal trebuie să contribuie la completarea bugetului ţării, astfel încît, ulterior, banii colectaţi să se regăsească în nivelul de viaţă al fiecărui cetăţean. Cei care nu vor înţelege acest lucru, cei care vor continua să creadă că statul le-a încredinţat această funcţie pentru a face avere personală, vor fi, nu dor daţi afară, dar şi traşi la răspundere. În acelaşi timp, aveţi cuvîntul meu că inspectorii fiscali oneşti vor fi apreciaţi şi promovaţi după merit. Stimaţi concetăţeni, cer, dar şi vă îndemn să daţi dovadă de maturitate fiscală, să puneţi capăt acţiunilor ce vin în detrimentul intereselor naţionale, să stopaţi acţiunile de subminare a economiei. Atît am dorit să vă comunic la această etapă. Însă, înainte de a pune capăt acestui briefing, vreau să vă asigur că eu personal, cît şi instituţia pe care o conduc vom da dovadă de deschidere în relaţia cu dumneavoastră, stimaţi reprezentanţi mass-media,  şi vom comunica ori de cîte ori va fi cazul. Acum, vă doresc tuturor o zi bună.

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events