În atenția persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător

13/03/2024
Serviciul Fiscal de Stat informează că la data 25 martie 2024 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2023 de către contribuabilii persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător precum și de către contribuabilii care desfășoară activitate profesională.

Atenționăm că declarația se prezintă în mod obligatoriu, prin metode automatizate de raportare electronică, conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) lit.i) din Codul fiscal.

Persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Corespunzător categoriei de contribuabil se aplică cota aferentă impozitului pe venit și declarația corespunzătoare, necesară a fi prezentată.

Categoria contribuabilului

Declarația pe venitul obţinut

Cota impozitului

Persoanele juridice, altele decît cele menţionate ulterior

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Reprezentanţa permanentă a nerezidentului

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Persoanele care desfășoară activitate conform art.5 pct. 151) din Codul fiscal

Declarația privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER17)

12%

Persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană juridică (Birouri de avocați, Uniunea executorilor, ș.a.)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu statut de persoană fizică (avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DAJ17)

12 %

Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății cu statut de persoană juridică

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)

12%

Persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății cu statut de persoană fizică

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Forma DASS19)

12 %

Întreprinzătorii individuali

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), sau

Declaraţie unificată (Forma UNIF21)

12%

 

Gospodăriile ţărăneşti

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), sau

Declaraţie unificată (Forma UNIF21)

7%

Persoanele juridice subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (capitolul 71 Titlul II CF)

Declarația privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20)

4%

Organizaţiile necomerciale

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomeciale (Forma ONG17)

12% (în cazul în care utilizează venitul contrar destinației)

 
Totodată, menționăm că, începând cu perioada fiscală 2023, potrivit art.87 alin.(11) din Codul fiscal, întreprinderile clasificate ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, în cazul nedistribuirii dividendelor din profitul aferent perioadelor 2023 – 2025 inclusiv, nu achită impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător până în momentul repartizării profitului pentru plata dividendelor, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote părți din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv.

La momentul distribuirii dividendelor din profitul aferent perioadelor fiscale 2023–2025 inclusiv, suma impozitului pe venit spre achitare se va determina prin aplicarea proratei faţă de suma impozitului pe venit calculat pentru perioada fiscală din venitul impozabil aferent perioadei fiscale respective, conform prevederilor art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

Opțiunea de alegere a aplicării prevederilor menționat se realizează prin bifarea boxei corespunzătoare literei ”S” din  Declarația – VEN12.

E de menționat că alegerea opțiunii de aplicare a prevederilor menționate este una opțională și se face prin prezentarea declarației doar până la expirarea termenului de prezentare conform art.83 din Codul fiscal (în termen de până la data de 25 martie inclusive). Nu se iau în considerare declarațiile corectate depuse după termenul respectiv dacă unul dintre scopurile corectării vizează modificarea opțiunii de aplicare a prezentului alineat.

De asemenea atenționăm că nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Portului Internațional Liber "Giurgiulești", rezidenții Aeroportului Internațional Liber "Mărculești", rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei, agenţii economici care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71 şi agenţii economici care desfășoară activități financiare şi de asigurări prevăzute în secțiunea K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei.

Pentru aspecte aferente modului de completare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit sau de determinare a obligațiilor fiscale, în funcție de categoria de contribuabil, recomandăm să consultați Baza Generalizată a Practicii Fiscale - compartimentul „Impozit pe venit”.

De asemenea, vă invităm să participați la seminarele de instruire dedicate subiectului modalității de completare a declarațiilor - forma VEN12. Pentru înregistrare vă recomandăm să accesați pagina „Seminare” de pe portalul www.sfs.md, la următorul link: https://sfs.md/ro/seminare.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta orice Direcție deservire fiscală a SFS (toate datele de contact pot fi vizualizate aici), sau puteți apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
15/04/2024
În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2023 de la persoanele fizice (cetățeni)
09/04/2024
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2023 de la persoanele fizice (cetățeni)
Modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care înregistrează creștere de capital
01/04/2024
Modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care înregistrează creștere de capital
Referitor la utilizarea scutirii personale pentru anul 2023 de către persoanele fizice-cetățeni
29/03/2024
Referitor la utilizarea scutirii personale pentru anul 2023 de către persoanele fizice-cetățeni
news-events