Informație privind încasările de la vânzarea bunurilor confiscate, administrate de SFS

03/06/2022
Serviciul Fiscal de Stat, suplimentar atribuțiilor prevăzute de Codul fiscal, exercită și atribuții de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.

Astfel, la situația din 01 ianuarie 2022 la evidența Serviciului Fiscal de Stat se aflau stocuri de bunuri confiscate în sumă de 17 587 100 lei. Totodată, pe parcursul perioadei 01 ianuarie 2022 – 01 iunie 2022 la evidență au fost preluate bunuri confiscate în baza a 290 procese-verbale de preluare a bunurilor la evidență, în valoare de 8 460 100 lei.

Pe parcursul anului 2022, în Bugetul de stat a fost virată suma de 2 401 200 lei rezultată din încasările de la vânzarea bunurilor confiscate. Astfel, în această perioadă, au fost transferate mijloace bănești în sumă de 952 800 lei rezultate din vânazarea valutei străine, ceea ce constituie 39,6% din suma totală a încasărilor de la vânzarea bunurilor confiscate. De asemenea, urmare a vânzării mărfurilor industriale, la buget a fost virată suma de1 448 400 lei, ori 60,4% din suma totală a încasărilor de la vânzarea bunurilor confiscate.

În perioada nominalizată au fost petrecute 3 concursuri privind comercializarea bunurilor confiscate, la care au fost propuse spre comercializare 49 loturi de bunuri, inclusiv: mărfuri industriale, piese auto.

La situația din 01 iunie 2022, la evidența Serviciului Fiscal de Stat se află bunuri confiscate în valoare de 19 519 200 lei sau cu 1 932 100 lei (10,9%) mai mult față de stocul înregistrat la situația din 01 ianuarie 2022. Valoarea stocului repartizat pe grupuri de bunuri este redată în următoarea diagramă:


Menționăm că, confiscarea bunurilor este o măsură asiguratorie care se aplică conform competenței de către organele de urmărire penală sau instanțele de judecată asupra bunurilor care au fost utilizate la săvârșirea infracțiunii, sau rezultă din infracțiune.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat nu participă la procesul de confiscare sau sechestrare a bunurilor, ci intervine în procesul de administrare a bunurilor confiscate, care fac obiect al Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2001 doar după recepționarea deciziilor definitive și executorii privind confiscarea bunurilor.

Autoritatea fiscală îşi exercită atribuțiile privind evidența, evaluarea şi vânzarea bunurilor în conformitate cu prevederile Codului civil, Codului penal, Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală, Codului contravențional şi alte acte normative.

Bunurile preluate la evidenţa Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu cap. IV din Regulament se expun spre comercializare, după caz, prin:

  • prin comerţul de consignaţie;
  • în baza contractului de vânzăre-cumpărare;
  • pe bază de concurs.
La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau depozite.

Câștigătorul concursului încheie cu SFS un contract de consignație sau vânzare-cumpărare a bunurilor, cu virarea la buget a mijloacelor bănești.

Suplimentar, pe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat, la rubrica „Bunuri confiscate și infracționale”, subrubrica „Bunuri confiscate” poate fi consultată informația privind lista bunurilor confiscate care sunt propuse pentru comercializare.

Noutăți asemănătoare

100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
02/06/2022
100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
Rezultatele recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021
01/06/2022
Rezultatele recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021
Serviciul Fiscal de Stat va opera actualizări în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
01/06/2022
Serviciul Fiscal de Stat va opera actualizări în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
În atenția persoanelor fizice care obțin venituri de la darea în locațiune a bunului imobil prin intermediul platformelor Booking, Airbnb și altele
30/05/2022
În atenția persoanelor fizice care obțin venituri de la darea în locațiune a bunului imobil prin intermediul platformelor Booking, Airbnb și altele
news-events