Precizările SFS referitor la aplicarea ștampilei pe înscrisuri de orice natură

11/04/2023
Serviciul Fiscal de Stat informează că, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

De asemenea, Ordinul  Ministerului Finanțelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (în vigoare din 28.10.2017) stipulează că „aplicarea ştampilei pe exemplarele facturii fiscale nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie”.

Prin urmare, aplicarea, inclusiv pe exemplarele facturilor fiscale eliberate/primite pentru mărfurile/serviciile livrate nu este obligatorie pentru persoanele juridice de drept privat, persoanele fizice care practivă activitate de întreprinzător și/sau profesională.

Semnăturile pe documentele primare se confirmă, după caz, prin aplicarea ştampilei, doar în cazul autorităţilor publice.

Noutăți asemănătoare

SFS efectuează ajustări ale Formularului TL 13 în cadrul SIA „Declarație electronică”
10/04/2023
SFS efectuează ajustări ale Formularului TL 13 în cadrul SIA „Declarație electronică”
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Comanda online a formularelor tipizate”
10/04/2023
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Comanda online a formularelor tipizate”
Rezultatele activității SFS în domeniul recuperării creanțelor pentru anul 2022 și trimestrul I 2023
10/04/2023
Rezultatele activității SFS în domeniul recuperării creanțelor pentru anul 2022 și trimestrul I 2023
Directorul SFS: Ne ambiționăm să menținem pe un trend ascendent relația dintre contribuabil și autoritatea fiscală
07/04/2023
Directorul SFS: Ne ambiționăm să menținem pe un trend ascendent relația dintre contribuabil și autoritatea fiscală
news-events