Privind modalitatea de înlocuire a sigiliilor aplicate pe MCC, în cazul depistării uzurii fizice a acestora.

25/10/2012
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în legătură cu adresările privind uzura sigiliilor furnizorului, aplicate pe carcasele maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală, comunică următoarele. Punctul 8 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998), stabileşte obligaţia contribuabilului – utilizator a maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) de a utiliza MCC în stare bună de funcţionare. Stare bună de funcţionare se consideră starea în care MCC corespund următoarelor cerinţe: - modelul MCC este inclus în Registrul unic; - regimul fiscal este lansat; - asigură emiterea bonurilor de casă, benzilor de control, rapoartelor de închidere zilnică, rapoartelor periodice etc.; - suportul de hârtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare; - imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de         15 minute de la timpul real; - sigiliile furnizorului MCC sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică; - numărul de fabricaţie programat în MCC este cel de pe placa de marcaj a MCC şi corespunde celui din cartea tehnică. MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele sus-enumerate se consideră defectată. Sigilarea MCC constă în aplicarea sigiliului furnizor/fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (având rol de protecţie contra acţiunilor exterioare neautorizate). Atenţionăm asupra necesităţii de a degresa locurile pentru aplicarea sigiliilor, înlăturând, totodată, urmele sigiliilor degradate. În timpul acordării asistenţei tehnice, conform contractului, furnizorul (distribuitorul exclusiv)/centrul de asistenţă tehnică care deţine autorizaţia de competenţă tehnică pentru modelul MCC respectiv, verifică integritatea sigiliilor aplicate anterior. În cazul în care se observă uzura fizică (destrămarea marginilor, rupturi pe linia capac-soclu MCC, fără urme de acces la elementele interioare etc.) a sigiliilor aplicate anterior, acesta are obligaţia, de comun cu utilizatorul MCC, să se prezinte la organul fiscal, care a înregistrat MCC, pentru a aplica alt sigiliu pe carcasa MCC. Respectiv, în cazul în care utilizatorul MCC, de sine stătător, observă uzura fizică (decolorarea, destrămarea marginilor, rupturi pe linia capac-soclu MCC, fără urme de acces la elementele interioare etc.) a sigiliilor aplicate pe MCC, acesta are obligaţia de asemenea să se prezinte la organul fiscal, care a înregistrat MCC, pentru a aplica alt sigiliu pe carcasa MCC.  Organul fiscal va verifica, de asemenea, integritatea sigiliului fiscal, iar în caz de uzură fizică a acestuia va aplică şi un nou sigiliu fiscal fără aplicarea sancţiunilor din domeniul MCC .  Condica şi Registrul asistenţă tehnică se va perfecta în modul stabilit.

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events