Procedura de stingere a obligației fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor bănești va fi simplificată

10/05/2023
Procedura de depunere a cererii privind stingerea obligației fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor bănești va fi simplificată. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. 
 
Astfel, în contextul digitizării serviciilor publice prestate în folosul contribuabililor, Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești se completează cu norme ce reglementează posibilitatea depunerii cererii respective pe cale electronică, prin intermediul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și informarea contribuabilului despre efectuarea operațiunilor de compensare.
 
De asemenea, modificarea Regulamentului sus-menționat urmărește extinderea procedurilor de compensare și restiuire și pentru primele de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, taxei de stat și amenzilor contravenționale/penale, precum și stabilirea posibilității de restituire a mijloacelor bănești, fără cererea contribuabilului, atunci când  mijloacele bănești au fost încasate eronat de către Serviciul Fiscal de Stat.
 
Modificările propuse prin proiect au menirea de a simplifica procedura de solicitare a restituirii mijloacelor bănești din buget, precum și nemijlocit restituirea acestora, fapt ce va spori nivelul de accesibilitate al serviciului respectiv pentru contribuabili.

Noutăți asemănătoare

SFS anunță lucrări de îmbunătățire a serviciilor fiscale electronice
04/05/2023
SFS anunță lucrări de îmbunătățire a serviciilor fiscale electronice
175 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2023 a concursului „Loteria fiscală” 
04/05/2023
175 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2023 a concursului „Loteria fiscală” 
20,36 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 4 luni ale anului 2023
02/05/2023
20,36 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 4 luni ale anului 2023
Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde măsuri de intensificare a соnfоrmării benevole a contribuabililor
28/04/2023
Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde măsuri de intensificare a соnfоrmării benevole a contribuabililor
news-events