Referitor la aplicarea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în orașul Chișinău

19/04/2024
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, pentru asigurarea autonomiei locale, autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și gestionează în mod autonom bugetele locale, având dreptul să pună în aplicare taxe și impozite locale și să stabilească cuantumul lor în condițiile legii.

În cazul orașului Chișinău, bugetul local pentru perioada anului bugetar 2024, până în prezent, nu este aprobat de către Consiliul municipal.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, dacă legea/ decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puțin trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziția privind aplicarea bugetului provizoriu. Valabilitatea bugetului provizoriu încetează odată cu punerea în aplicare a legilor/deciziilor bugetare anuale.

Astfel, în scopul calculării și achitării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2024, contribuabilii care dispun de obiecte impozabile amplasate pe teritoriul orașului Chișinău, urmează să se conducă de prevederile Dispoziției Primarului General al mun. Chișinău nr. 663-d din 29.12.2023 ”Cu privire la aplicarea bugetului municipal Chișinău provizoriu pe anul 2024”.|

Cotele impozitului funciar și pe bunurile imobiliare pentru anul 2024, potrivit pct. 8 al Dispoziției, sunt stabilite conform anexelor nr. 6 și nr. 7 la aceasta.

Cât privește cotele taxelor locale, potrivit pct. 31 al Dispoziției menționate supra, acestea se vor aplica în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 21/10 din 14.12.2022 ”Cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023” (cu modificările ulterioare) până la aprobarea deciziei cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024.

Noutăți asemănătoare

SFS a participat la Târgul de cariere organizat de Centrul de Excelență în Economie și Finanțe și Ministerul Educației și Cercetării
18/04/2024
SFS a participat la Târgul de cariere organizat de Centrul de Excelență în Economie și Finanțe și Ministerul Educației și Cercetării
Directorul SFS, dna Olga Golban a întreprins o vizită de lucru în municipiul Ungheni
17/04/2024
Directorul SFS, dna Olga Golban a întreprins o vizită de lucru în municipiul Ungheni
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
16/04/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
729,1 milioane lei încasați în scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri pentru trimestrul I al anului 2024
16/04/2024
729,1 milioane lei încasați în scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri pentru trimestrul I al anului 2024
news-events