Serviciul Fiscal de Stat informează despre obligația confirmării corespunzătoare a împuternicirilor reprezentanților contribuabilului

30/04/2021

Contribuabilul persoană fizică îşi exercită drepturile procedurale personal, printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul, iar contribuabilul persoană juridică – prin intermediul conducătorului sau al reprezentantului său.

Potrivit Codului fiscal, împuternicirile reprezentantului altul decît cel legal trebuie să fie confirmate printr-o procură, sau printr-un document ce atestă funcţia ori împuternicirile pe care le deţine – în cazul conducătorului persoanei juridice.

Procura dată de o persoană fizică se autentifică, după caz: de notar, de secretarul primăriei satului (comunei), de administraţia (conducerea) persoanei la care lucrează sau învaţă mandantul, de administraţia instituţiei curativ-profilactice staţionare în care mandantul se află pentru tratament, de comandantul (şeful) unităţii militare – dacă mandantul este militar – sau de şeful locului de detenţiune – dacă mandantul se află în detenţiune. Procura din partea unei persoane juridice se eliberează de conducătorul ei (locţiitorul acestuia).

De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, în procedura administrativă participanții pot fi reprezentați de o persoană împuternicită. Împuternicirile reprezentantului se consemnează în procură. Astfel, în cazul în care contribuabilul în raport cu Serviciul Fiscal de Stat acționează prin reprezentant, pentru confirmarea împuternicirilor urmează a fi prezentată procura.

Totodată, ținînd cont de faptul că, în practica Serviciului Fiscal de Stat se atestă cazuri cînd reprezentanții contribuabilului sunt avocați și în scopul confirmării împuternicirilor prezintă un mandat, informăm că, mandatul eliberat pe formularul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.158/2013, nu conferă împuterniciri de reprezentare în raport cu Serviciul Fiscal de Stat, întrucît împuternicirile acordate sunt de acționare în raport cu instanța de judecată.

Prin urmare, chiar dacă reprezentantul contribuabilului este avocat, pentru confirmarea corespunzătoare a împuternicirilor, urmează a fi prezentată o procură.

Noutăți asemănătoare

SFS a publicat lista învingătorilor primei etape din anul 2021 a concursului „Loteria fiscală”
27/04/2021
SFS a publicat lista învingătorilor primei etape din anul 2021 a concursului „Loteria fiscală”
Au mai rămas 5 zile până la expirarea termenului limită de depunere de către persoanele fizice-cetățeni a Declarației cu privire la impozitul pe venit
26/04/2021
Au mai rămas 5 zile până la expirarea termenului limită de depunere de către persoanele fizice-cetățeni a Declarației cu privire la impozitul pe venit
SFS reamintește despre modificările operate în Politica fiscală 2021, în vigoare de la 01 mai 2021
23/04/2021
SFS reamintește despre modificările operate în Politica fiscală 2021, în vigoare de la 01 mai 2021
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
21/04/2021
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”
news-events