Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsuri de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

27/10/2021
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează în permanență respectarea legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților, precum și întreprinde măsuri de prevenire și contracarare a fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”.

Astfel, în procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale pentru 9 luni ale anului 2021, au fost examinate cu prioritate riscurile aferente corectitudinii declarării plăților salariale.

În cadrul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, în 9 luni ale anului 2021, au fost stabilite 285 de cazuri privind admiterea de încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă. Ca rezultat, au fost adoptate decizii și calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență  medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 20 959 171 lei din ele achitate 4 990 692 lei.

Concomitent, în scopul informării cetățenilor (angajatori și angajați) privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru”, Serviciul Fiscal de Stat, conform Planului de acțiuni privind implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului muncii ne(sub)declarate ”Declara Achită Legal Salariul”, a desfășurat acțiuni de conformare voluntară față de contribuabilii identificați cu risc de utilizare a muncii (ne)subdeclarate.

Pentru mai multe detalii, vă îndemnăm să consultați Raportul SFS al activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru 9 luni ale anului 2021, care poate fi accesat aici.

Noutăți asemănătoare

Serviciul Fiscal de Stat demarează acțiuni de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar
02/11/2021
Serviciul Fiscal de Stat demarează acțiuni de recuperare a creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar
Serviciul Fiscal de Stat recomandă achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar de către persoane fizice care înregistrează restanță
26/10/2021
Serviciul Fiscal de Stat recomandă achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar de către persoane fizice care înregistrează restanță
SFS recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar la declararea reală a plăților salariale achitate angajaţilor
25/10/2021
SFS recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar la declararea reală a plăților salariale achitate angajaţilor
Serviciul Fiscal de Stat a organizat tragerea la sorți a învingătorilor concursului „Loteria fiscală”, ediția a III-a din anul 2021
22/10/2021
Serviciul Fiscal de Stat a organizat tragerea la sorți a învingătorilor concursului „Loteria fiscală”, ediția a III-a din anul 2021
news-events