SFS a prezentat spre consultări publice proiectul Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli

03/01/2023
Serviciul Fiscal de Stat anunță despre elaborarea proiectului Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli și publicarea acestuia pentru consultări publice, în conformitate cu articolul 7 din Legea privind Programul de rambursare a TVA  producătorilor agricoli nr. 337 din 8 decembrie 2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.413-425 din 23 decembrie 2022).

Toate părțile interesate sunt invitate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică ion.chitoroaga@sfs.md, până la data de 07.01.2023.

Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli se va aplica pentru rambursarea TVA, pentru perioadele fiscale începând cu luna aprilie 2022 și până în luna iunie 2023 inclusiv.

Îndemnăm agenții economici să atragă atenția la criteriile de eligibilitate pentru participarea în cadrul Programului. Cererile vor putea fi depuse după intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

La fel, SFS a inițiat modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei TBDSA 15 și a Instrucţiunii de completare a acesteia, în temeiul modificărilor operate în articolul 1251 din Codul fiscal urmare a adoptării proiectului politicii fiscale pentru anul 2023.

Prin proiectul ordinului se operează modificări care specifică subiecții care au obligația depunerii declarației și achitării accizelor reieșind din diferența de cote aferente mărfurilor specificate la art. 1251 din Codul fiscal.

Toate părțile interesate sunt invitate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică ion.chitoroaga@sfs.md, până la data de 05.01.2023.

De asemenea, autoritatea fiscală a inițiat procesul de elaborare a proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.1164/2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în legătură cu modificările operate în Codul fiscal în partea ce ține de aplicarea TVA aferente importului de servicii și deducerea TVA în cazul achiziției construcțiilor clădirilor cu destinație mixtă.

Prin modificarea Ordinului se urmărește scopul ajustării Declarației privind TVA și a modului de completare a acesteia, în vederea asigurării posibilității declarării TVA conform noilor prevederi ale Codului fiscal.

Propunerile și sugestiile pot fi prezentate la adresa electronică angela.batrinac@sfs.md, până la data de 05.01.2023.

Noutăți asemănătoare

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2023-2024
30/12/2022
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2023-2024
Rezultatele desemnării procentuale în anul 2022
30/12/2022
Rezultatele desemnării procentuale în anul 2022
29 decembrie 2022 - ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare
27/12/2022
29 decembrie 2022 - ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare
Termenele de migrare a ECC în cadrul SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
27/12/2022
Termenele de migrare a ECC în cadrul SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”
news-events