SFS, MF și PNUD au semnat un plan de cooperare privind fortificarea sistemului fiscal național

02/04/2024

Ministerul Finanțelor își va alinia politica fiscală la Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), care urmăresc să asigure un trai decent pentru toți oamenii, într-un mediu sustenabil, incluziv și prosper. 

Pe 2 aprilie 2024, Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au semnat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) un plan de cooperare, prin care va fi fortificată capacitatea autorităților naționale de a modela un sistem fiscal care să contribuie la reforme în beneficiul tuturor oamenilor, în special a celor vulnerabili. Totodată, vor fi identificate oportunități de finanțare a priorităților de dezvoltare națională. 

Semnarea acestui program reprezintă un pas important în eforturile noastre de a fortifica sistemul fiscal și de a promova o creștere economică durabilă și incluzivă în Republica Moldova. Colaborarea cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ne va permite să identificăm și să implementăm strategii și politici fiscale care să răspundă realităților și nevoilor contribuabililor”, a declarat Petru Rotaru, Ministrul Finanțelor.

„Finanțarea pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă înseamnă utilizarea optimă a resurselor financiare interne existente și direcționarea acestora către obiective de dezvoltare pe termen lung, astfel încât să le permită oamenilor, în special celor vulnerabili, să devină independenți financiar și să aibă acces la oportunități de creștere. Planul de cooperare pe care l-am semnat astăzi abordează, de asemenea, buna guvernanță și creșterea capacității de combatere a evaziunii fiscale, a fraudei și a fluxurilor financiare ilicite. Suntem încrezători că o cultură a integrității va ajuta Moldova să progreseze mai repede”, a declarat Daniela Gasparikova, Reprezentanta rezidentă PNUD în Moldova.

„Serviciul Fiscal de Stat apreciază înalt deschiderea Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea oferirii asistenței instituției noastre în domeniul prețurilor de transfer prin intermediul programului ‘Inspectori fiscali fără frontiere’, precum și în domeniul digitalizării administrației fiscale. Este important de menționat că, Serviciul Fiscal de Stat are drept prioritate dezvoltarea soluțiilor informaționale care să îmbunătățească experiența contribuabililor în procesul de declarare și achitare a impozitelor la buget și să eficientizeze activitatea administrației fiscale. De asemenea, SFS depune eforturi consolidate în contextul aderării la UE, precum racordarea sistemului informațional la standardele internaționale. În acest sens, autoritatea fiscală își dorește să valorifice oportunitatea de studiere a experienței internaționale aferent fișierului standard de control SAF-T, un tip de fișier bazat pe standardul XML care este utilizat la nivel internațional pentru schimbul electronic de informații fiscale”, a declarat Olga Golban, directorul Serviciului Fiscal de Stat.

Planul de cooperare pentru politica fiscală aliniată la ODD-uri prevede sprijin pentru dezvoltarea Cadrului politicii fiscale pentru realizarea țintelor ODD, analiza implicațiilor financiare ca urmare a optimizării politicii fiscale, evaluarea facilităților fiscale și alinierea acestora la ODD, inclusiv și aplicarea inițiativei PNUD - OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) „Inspectori fiscali fără frontiere”, care presupune asistență specializată în materie de audit fiscal în țările în curs de dezvoltare din întreaga lume. 

Anterior, cu sprijinul PNUD și al Guvernului Slovaciei, a fost evaluat cadrul strategic de politici în Republica Moldova, care a identificat provocările și oportunitățile de finanțare și realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Noutăți asemănătoare

În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
15/04/2024
În atenția contribuabililor care doresc restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2023 de la persoanele fizice (cetățeni)
09/04/2024
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2023 de la persoanele fizice (cetățeni)
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Ghișeului Unic de Raportare”
02/04/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Ghișeului Unic de Raportare”
Domeniul securității interne în cadrul SFS – subiectul unei noi misiuni a Biroului de asistență tehnică a Departamentului Trezoreriei SUA
01/04/2024
Domeniul securității interne în cadrul SFS – subiectul unei noi misiuni a Biroului de asistență tehnică a Departamentului Trezoreriei SUA
news-events