SFS pune la dispoziția persoanelor fizice-cetățeni o gamă largă de soluții pentru a depune Declarația CET18

18/03/2022
Serviciul Fiscal de Stat informează că, persoanele fizice-cetățeni au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

Modalitatea de depunere a declarației

Pașii necesari de a fi parcurși

Confirmarea de depunere a declarației

Pe suport de hârtie personal/reprezentant la Direcțiile  deservire fiscală

La prezentarea la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul va  prezenta buletinul de identitate sau un alt document ce confirmă identitatea.

Declarația poate fi prezentată în adresa SFS de către reprezentantul /reprezentantul legal al contribuabilului, cu condiția confirmării identității și împuternicirilor acestuia prin procură sau printr-un certificat/ act emis de autoritatea competentă.

Recipisa eliberată de către funcționarul fiscal responsabil de primirea Declarațiilor.

Prin intermediul oficiului poștal,
printr-o scrisoare recomandată

Declarația se completează și se semnează   de contribuabil, ulterior fiind remisă în adresa Serviciului Fiscal  de Stat printr-o scrisoare recomandată.

Avizul poștal de recepție.

 

În format electronic

1.Autentificarea prin MPass în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web oficială www.sfs.md.

2.Accesarea serviciului „Declarație electronică”;

3.Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv efectuarea desemnării procentuale în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;

4.Semnarea prin intermediul serviciului MSign.

Recipisa electronică de confirmare a acceptării în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

 Semnată electronic prin transmitere la adresa de e-mail: mail@sfs.md

1. Declarația se completează și se semnează  electronic în corespundere cu  Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014.

2. Declarația se transmite la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat: mail@sfs.md.

Notificarea recepționată la e-mail-ul de expediere.

Declarația semnată olograf, scanată și remisă la adresa de e-mail:  cet@sfs.md

Este posibilă prezentarea declarației  semnate olograf în formă scanată la adresa de e-mail: cet@sfs.md.

Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului.

Notificarea recepționată la adresa de e-mail  de expediere (în termen de 3 zile lucrătoare)*.

 


* În cazul în care informația din Declarația prezentată la adresa de e-mail cet@sfs.md   necesită verificări suplimentare, contribuabilului îi va fi remisă la adresa de e-mail o notificare privind recepționarea condiționată a declarației, în care se va indica motivul recepționării condiționate și acțiunile care urmează să le întreprindă în acest sens.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web oficială
www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

Modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social-importante, monitorizat continuu de SFS
14/03/2022
Modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social-importante, monitorizat continuu de SFS
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice
09/03/2022
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice
În atenția contribuabililor care emit e-Factura
07/03/2022
În atenția contribuabililor care emit e-Factura
Precizările Serviciului Fiscal de Stat referitor la aplicarea adaosului comercial
07/03/2022
Precizările Serviciului Fiscal de Stat referitor la aplicarea adaosului comercial
news-events