Data publicării: 08/04/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Cabinetul Avocatului „Artur Harunjen” despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat notifică Cabinetul Avocatului „Artur Harunjen”, despre emiterea scrisorii nr.24-26-11/28978 din 17.03.2021 privind refuzul examinării contestației nr.039/01-03 din 04.03.2021 (intrare nr.26848-AE din 05.03.2021) depuse împotriva Deciziei nr.116/1725 din 28.12.2020 asupra cazului de încălcare a legislației, comisă de Cabinetul avocatului ,, Artur Harunjen”, emise de Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional, din motivul nereclamării acesteia. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Svetlana Frunza, svetlana.frunza@sfs.md

news-events