Lista locurilor vacante

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:
1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

  • concurs;
  • promovare;
  • transfer;
  • detașare;
  • asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

Componența comisiei de concurs a Serviciului Fiscal de StatFormular spre completareDeclarația pe propria răspundere spre completare
Locuri vacante
Denumirea
Funcția
Termenul
Statutul
Documente
news-events