Carta contribuabilului

Stimate contribuabil !


Conform Constituției Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de lege constituie datoria și obligația fiecărui cetățean. Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite și alte plăți obligatorii, care nu sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Sarcina Serviciului Fiscal de Stat (în continuare SFS) constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiţii contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

Misiunea SFS este îndreptată spre asigurarea comodității contribuabililor, minimizarea costurilor activităților de raportare fiscală pentru mediul de afaceri, soluționarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă contribuabilii, toate acestea având drept scop general educarea civismului fiscal al populației.


Dezvoltarea civismului fiscal presupune o relație responsabilă între contribuabil și funcționarul fiscal. Simplitatea, respectul și echitatea trebuie să orienteze acțiunile SFS.

Carta contribuabilului recapitulează într-o manieră clară şi succintă drepturile şi obligaţiile Dvs. în raport cu SFS, precum şi urmăreşte stabilirea unui echilibru necesar între exercitarea misiunii de serviciu public al SFS şi aşteptările Dvs. legitime de a ancora acest echilibru într-o relaţie bazată pe încrederea reciprocă şi pe respectarea legii.

carta contribuabilului.pdf
news-events