Decizia Comisiei Interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control

D E C I Z I E

 

nr. 26-11/2-22/02-2012  din  24.12.2012

 (în vigoare 18.01.2013) 

 

Monitorul Oficial nr.10-14 art.45 din 18.01.2013

 

* * *

Examinînd chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia

DECIDE:

1. Se stabileşte că pentru terminalele de plată în numerar (TP) încadrate în sistemul informatic "Gateway Fiscal", dar nedotate cu maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, primele două poziţii ale codului de înregistrare atribuit de organul, conform modului stabilit pentru înregistrarea maşinilor de casă şi de control (10 caractere alfanumerice – XXYYNNNNNN; unde XX – două poziţii alfanumerice, YY – două poziţii numerice – codul organului fiscal, NNNNNN – şase poziţii numerice – numărul de ordine în numerotarea organului fiscal), constituie abrevierea TP (XX=TP).

2. Se aprobă modificările ce se operează în Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control (se anexează).

3. Se interzice producerea autohtonă şi importul maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală ce nu corespund cerinţelor nou-aprobate în punctul 2 din data publicării prezentei decizii.

4. În legătură cu modificarea Cerinţelor tehnice faţă de maşinile de casă şi control, examinarea solicitărilor parvenite de la agenţii economici privind includerea modelelor în Registrul unic al maşinilor de casă şi control va avea loc la următoarea şedinţă ordinară a Comisiei.

 

PREŞEDINTELE COMISIEI,
VICEMINISTRU AL FINANŢELOR Victor BARBĂNEAGRĂ

Chişinău, 24 decembrie 2012.
Nr.26-11/2-22/02-2012.

 

Aprobate

prin decizia CIMCC

nr.26-11/2-22/02-2012

din 24 decembrie 2012

 

MODIFICĂRILE

ce se operează în Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control

 

Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate prin Decizia CIMCC din 17 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, p.III, art.207), cu modificările ulterioare, se modifică precum urmează:

1) Punctul 2.17 se expune în redacţia ce urmează:

"2.17 MCC trebuie să asigure tipărirea benzii de control (înscrierea pe SD card) în ciclu de lucru unic cu bonurile de casă, pe care se reflectă în copie datele şi indicii bonurilor de casă eliberate plătitorilor. Se admite de a nu reflecta de fiecare dată denumirea şi sediul întreprinderii utilizatoare.";

2) La punctul 5.1, Tabelul nr.1 se expune în redacţia ce urmează:

 

"Nr.
d/o
Denumirea parametrului MCC portativă MCC staţionară
auto-
nomă
de
sistemă
auto-
nomă
de
sistemă
1 2 3 4 5 6
1. Cantitatea mărfurilor (serviciilor) programate, nu mai puţin 100 100 2000 2000
2. Numărul de poziţii, cel puţin, pentru:
sumele introduse 7 7 8 9
preţurile programate 7 7 8 9
sumele reflectate de indicatoare 8 8 9 10
totalurile pe zi 9 9 9 10
totalurile periodice 12 12 12 12
parole 6 6 6 6
3. Numărul secţiilor, cel puţin 4 4 8 10
4. Numărul casierilor (operatorilor), cel puţin 1 1 2 8
5. Existenţa sertarului pentru bani + +
6. Cantitatea grupurilor de mărfuri (servicii) privind impozitarea, cel puţin 4 4 4 4
7. Operaţiile de casă îndeplinite:
înregistrarea achitărilor în numerar + + + +
înregistrarea achitării cu card bancar + + + +
înregistrarea achitării cu tichet (talon) de plată + + + +
înregistrarea achitării cu cartelă de plată + + + +
înregistrarea achitării combinate + + + +
înmulţirea preţului la cantitatea mărfii (serviciilor) + + + +
înmulţirea preţului la cantitatea fracţionară a mărfii, ţinându-se cont de cel puţin 3 semne după virgulă + + + +
calcularea adaosului procentual sau a rabatului + + + +
evidenţa sumelor băneşti + + + +
evidenţa separată a datelor mărfurilor (serviciilor) + + + +
calcularea sumei restului + + + +
repetarea operaţiei + + + +
anularea operaţiei până la închiderea bonului de casă + + + +
corectarea erorii casierului (operatorului) până la scoaterea informaţiei pe tipar, purtătorul tehnic sau canalul de comunicaţie + + + +
calcularea totalurilor intermediare + + + +
calcularea totalurilor generale + + + +
încasarea de serviciu a banilor + + + +
eliberarea de serviciu a banilor din casă + + + +
8. Existenţa tastaturii protejate de umezeală + + + +
9. Posibilitatea conectării dispozitivelor suplimentare:
SD card încorporat (bandă de control electronică) + + + +
lector al codului cu bare + + +
lector al cartelelor de plată + + +
cântar electronic * * *
lada suplimentară pentru bani * * *
canal de legătură cu calculatorul sau alte maşini de casă şi control + + +
modem GPRS încorporat + + + +
10. Aplicaţia software (application software):
Sistem de operare LINUX/WINDOWS CE/alte + + + +
Aplicaţia MCC certificată de Comisia interdepartamentală pentru MCC + + + +".

 

news-events