Ordin MF nr. 33 din 29.01.2018

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului ministrului

finanţelor nr. 11 din 16 ianuarie 2017

 

nr. 33  din  29.01.2018

 (în vigoare 01.01.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 40-47 art. 148 din 09.02.2018

* * *

Întru executarea prevederilor articolelor 127 alin.(3) şi alin.(31) şi 119 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

1. Ordinul ministrului finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017 despre aprobarea formularului Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a ei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.50-59 art.204) se modifică după cum urmează:

1.1 În punctul 2, în ambele cazuri cuvintele "subiecţii impunerii cu accize" se substituie cu cuvintele "antrepozitarii autorizaţi", la forma gramaticală corespunzătoare.

1.2 În anexa nr.1, cuvintele "subiectului impunerii" se substituie cu cuvintele "agentului economic".

1.3 În anexa nr.2, pe tot parcursul textului cuvintele "subiecţii impunerii care deţin certificatul de acciz", "subiecţi ai impunerii cu accize", "subiect impozabil de accize", "subiectului impunerii", "subiectul impunerii", "subiectului impozabil cu accize", "subiect al impunerii cu accize", "subiectului impozabil" şi "subiecţii înregistraţi ca plătitori de accize" se substituie cu cuvintele "antrepozitarul autorizat", iar cuvintele "încăperea de acciz" se substituie cu cuvintele "antrepozit fiscal", la forma gramaticală respectivă.

2. Prezentul ordin intră în vigoare şi este aplicabil la perfectarea Declaraţiilor privind accizele pentru perioadele fiscale începînd cu luna ianuarie 2018.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.33. Chişinău, 29 ianuarie 2018.
Ordin MF nr. 33 din 29.01.2018.pdf
news-events