Ordin MF nr. 27 din 29.01.2018

O R D I N

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului

finanţelor nr. 58 din 28 aprilie 2015

 

nr. 27  din  29.01.2018

 (în vigoare 09.02.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 40-47 art. 145 din 09.02.2018

 

* * *

În scopul executării prevederilor art.1231 şi 1251 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

1. Ordinul ministrului finanţelor nr.58 din 28 aprilie 2015 cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TDBSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare, menţionate la articolul 1251 din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.105-109, art.694), se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La Anexa nr.1, cuvintele "IFPS, Inspectoratul Fiscal de Stat din mun./raionul" se substituie cu cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat";

2) La Anexa nr.2, punctele 8 şi 9 se expun în următoarea redacţie:

"8. În coloana 4 se introduce volumul în expresie naturală a mărfii accizate din stoc, accizele pentru care au fost achitate, şi la care s-a modificat cota accizelor. În cazul mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la poziţia tarifară, 2403 "Tutun pentru fumat, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"; extracte şi esenţe de tutun" în coloana 4 se indică volumul în expresie naturală exprimat în kilograme.

Pentru mărfurile de la poziţiile tarifare 220300 (Bere fabricată din malţ), 2205 (Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizate), 220600 (Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte, cu excepţia cidrului de mere, cidrului de pere), 220600310 (Cidru de mere şi de pere, spumoase), 220600510 (Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de maximum 2 litri), 220600810 (Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de peste 2 litri) se indică volumul în expresie naturală exprimat în litri.

Pentru mărfurile de la poziţiile tarifare 2207 (Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică), 2208 (Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice) se indică baza impozabilă exprimată în litru alcool absolut aferentă denumirii comerciale şi poziţiei tarifare la care ele se atribuie.

9. În coloana 5 se indică valoarea fără TVA şi accize, care în cazul ţigaretelor cu filtru/fără filtru, atribuite la poziţia tarifară 240220, reprezintă preţul maxim de vînzare cu amănuntul în vigoare la data efectuării inventarierii stocurilor. Pentru ţigările de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care conţin tutun (poziţia tarifară 240210000), precum şi pentru alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinînd înlocuitori de tutun (poziţia tarifară 240290000) în coloana 5 se indică valoarea în vamă, declarată la momentul importului lor.

Pentru mărfurile de la poziţiile tarifare 220300 (Bere fabricată din malţ), 2205 (Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizate), 220600 (Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte, cu excepţia cidrului de mere, cidrului de pere), 220600310 (Cidru de mere şi de pere, spumoase), 220600510 (Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de maximum 2 litri), 220600810 (Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de peste 2 litri), 2207 (Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică), 2208 (Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice) în coloana 5 nu se reflectă nimic.".

3) Se completează cu punctul 14 cu următorul conţinut:

"14. Conform art.XXXIV alin.(4) din Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470, art.808), la efectuarea inventarierii stocului ţigaretelor fără filtru, conform art.1251 din Codul fiscal, importate pînă la 1 ianuarie 2018, la stocul stabilit în urma inventarierii, subiecţii impunerii aplică cota ad valorem la preţul minim de vînzare cu amănuntul stabilit la data importului acestor ţigarete.".

2. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.27. Chişinău, 29 ianuarie 2018.
Ordin nr. 27 din 29.01.2018.pdf
news-events