Ordin SFS nr. 124 din 15.03.2019

O R D I N

cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi

de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)

 

nr. 124  din  15.03.2019

 (în vigoare 01.04.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 101-107 art. 538 din 22.03.2019

 

* * *

În temeiul art.1323 alin.(10), art.1324, art.133 şi art.117 alin.(11), din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),

ORDON:

1. Se aprobă lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), selectaţi potrivit criteriilor de selectare a agenţilor economici pasibili a fi incluşi în lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică, în baza Instrucţiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei contribuabililor obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică, aprobate prin Ordinul SFS nr.645 din 30.11.2018, conform anexei.

2. Direcţia generală conformare va asigura publicarea prezentului Ordin pe pagina web al SFS www.sfs.md şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 01.04.2019.

DIRECTORUL SERVICIULUI FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA
Nr.124. Chişinău, 15 martie 2019.

 

Anexa

la Ordinul SFS

nr.124 din 15 martie 2019

 

Aprobat

nr.____ din _____2019

Serghei PUŞCUŢA, Director al SFS

 

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza

factura fiscală electronică (e-factura)

 

Nr.
Ord.
Codul fiscal Denumirea agentului economic
1 1003600000811 COTOVSCHI ION I.I.
2 1003600117593 PROLIFIC-PRIM S.R.L.
3 1003601002845 SPERANTA-AGRO S.R.L.
4 1003611011585 S.C. ZUMRUT-GRUP S.R.L.
5 1004601000099 I.M. ALRIZZO S.R.L.
6 1006600001255 S.C. STILTEL GRUP S.R.L.
7 1006600054697 S.C. ALEXANDRU-SLV S.R.L.
8 1006602000034 S.C. MEGASTOC-PRIM S.R.L.
9 1007611003793 S.C. UCAK-LUX S.R.L.
10 1011600005156 STACI GRUP S.R.L.
11 1014600020556 VEGETALES PROD S.R.L.
12 1014600026422 LINASOFF S.R.L.
13 1014600035862 PLESACOM S.R.L.
14 1014603002641 C.I. GRAPE LINE
15 1014611001799 SUD-TERRA S.R.L.
16 1015600022948 SMENA MP S.R.L.
17 1017600002984 TECHNOPOWER S.R.L.
18 1005602007508 S.C. MARIXANDRA S.R.L.
19 1005600031642 NEAOS S.R.L.
20 1008600040094 ALTCOMPRIM-GRUP S.R.L.
21 1002600026715 J.S.V. S.R.L.
22 1002600051469 MARTEX S.R.L.
23 1003600073934 C.P. CALCAR
24 1005600026495 S.C. PGA-PLUS S.R.L.
25 1005600049638 S.C. NATUR ZAMZAM S.R.L.
26 1007600063849 S.C. NELIVIN S.R.L.
27 1008600002773 GREBENIUC SI FECIORII S.R.L.
28 1008604006344 S.R.L. JINTARG
29 1010600004602 OBJECT HQ S.R.L.
30 1010600026169 PRO PARNAS S.R.L.
31 1010600045315 PRO INEDIT S.R.L.
32 1013604001736 S.R.L. DOI-RATOI
33 1015600022487 BLACK MONARCH S.R.L.
34 1015600029017 SANEX TRADING S.R.L.
35 1016600033851 SABI SAND S.R.L.

 

[Lista completată prin Ordinul SFS nr.350 din 14.07.2020, în vigoare 01.08.2020]

 

Ordin SFS nr.124 din 15.03.2019.pdf
news-events