Ordin SFS nr. 580 din 16.12.2019

O R D I N

cu privire la aprobarea listei persoanelor competente

în evaluarea bunurilor sechestrate

 

nr. 580  din  16.12.2019

 (în vigoare 20.12.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 380-387 art. 2121 din 20.12.2019

 

* * *

În scopul asigurării bunei administrări fiscale, eficientizării managementului restanţelor şi executării prevederilor art.203 alin.(2), precum şi în temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal,

ORDON:

1. Se aprobă Lista persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2020, conform anexei la prezentul ordin.

2. Direcţia generală organizare deservire şi gestionare arierate va asigura informarea persoanelor vizate în anexă, aferent emiterii prezentului ordin.

3. Direcţia generală organizare deservire şi gestionare arierate va asigura publicarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT Ludmila BOTNARI
Nr.580. Chişinău, 16 decembrie 2019.

 

 

Anexă

la Ordinul SFS

nr.580 din 16.12.2019

 

Lista persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate

 

Entitatea Codul fiscal Filiala Nr.licentei/
certificatului
de evaluator
Domeniul de activitate Datele de contact
Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii
Moldova
1002600036967 CHIŞINĂU Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, mărfuri industriale, produse alimentare, mobilă)

mun. Chişinău,

str.M.Cebotari 8,

tel. 022-238780, 022-238819,

022-238432, 022-238781, 069159934

expertiza@chamber.md  metodica@chamber.md

BĂLŢI Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, mărfuri industriale, produse alimentare)

mun. Bălţi,

str. 31 August, 20b,

tel. 0231-27035, 0231-30077, 067439871

s.codita@mail.ru

balti@chamber.md

SOROCA Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, mobilă)

or. Soroca,

str.Independenţei 75,

tel. 0230-23226, 0230-23130, 069112184 soroca@chamber.md

liliacatruc@rambler.ru

EDINEŢ Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, produse alimentare)

or. Edineţ,

str.Independenţei 47,

tel. 0246-23464, 069575421

edinet@chamber.md

istanciu@mail.ru

UNGHENI Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, produse alimentare, mărfuri industriale)

or. Ungheni,

str. Barbu Lăutaru 26,

tel. 0236-26311, 069125175

cciungheni@yahoo.com

ungheni@chamber.md

CAHUL Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, produse alimentare)

or. Cahul,

str.M.Eminescu 43,

tel. 0299-22192, 079514070

cahul@chamber.md

TIGHINA Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, mobilă)

or. Căuşeni,

str. Frunze 5,

tel. 0243-23804, 079992259

tighina@chamber.md

ORHEI Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(mărfuri industriale, utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, produse alimentare)

or. Orhei,

str. M.Eminescu 2,

tel. 0235-20461, 079609026

orhei@chamber.md

GĂGĂUZIA Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, produse alimentare, mărfuri industriale, mobilă)

or. Ceadîr-lunga,

str. Lenin 133,

tel. 0291-21811, 069601855

gagauzia@chamber.md 

gagauz_yeri@mail.ru

HÎNCEŞTI Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, materiale de construcţie, mijloace de transport, produse alimentare, mărfuri industriale)

or. Hînceşti,

str. M. Hîncu 148A,

tel. 0269-22265, 069039280

hincesti@chamber.md

SRL Centrul de
expertiză independentă
1007603001356 Seria A MMII nr.039771

valabilă pănă la 17.05.2022

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport, mărfuri industriale, produse alimentare)

mun. Chişinău

tel: 022 928813, 079544313

or.Cahul,

bd.Victoriei 1b

tel.0299 92921, 079544313

e-mail: office@cei.md

office.cei@gmail.com

or. Ceadîr-Lunga,

str.Lenin, 91

tel: 0291 29151; 078133474

Firma Oxel-Imobil SRL 1002600027848 Seria A MMII nr.036182

valabilă pănă la 31.10.2021

Evaluarea bunurilor imobile mun. Chişinău,

str.N. Zelinschi 15/5

tel. 022 639404, 022 639409

oxelimobil@gmail.com

SRL Ceco Management 1014600001159 Seria A MMII nr.049789

valabila pină la 08.09.2020

Evaluarea bunurilor imobile mun. Chişinău

str. Alba Iulia 75 of. 205

tel. 069 484 128, 022 271 240

ceco.management@gmail.com

SC Rilici-Compani SRL 1004602001772 Seria EI-IX nr.0408

valabila pină la 02.02.2023

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport)

mun.Bălţi

str. Independenţei 33 of.312

tel. 0231 6-31-52, 069 176 725

rilicicom@gmail.com,

rilici-com-04@rambler.ru

SRL Infotehservice 1008603002143 Seria EI-IX nr.0396

valabilă pînă la 26.04.2022

Evaluarea bunurilor imobile or.Cahul

bd.Victoriei 2v

tel.0299 84087, 078173810

office.infotehservice@gmail.com

SRL Pozitiv Media 1007600063078 Seria EI-IX nr.0419

valabilă pînă la 02.08.2023

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport)

mun.Chişinău

str.Mihail Sadoveanu 24/5 of.27

tel.022 445-999, 079442075

imocost@gmail.com

Multicon Grup SRL 1015600000997 Seria EI-IX nr.0347

valabilă pînă la 30.07.2020

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport)

mun. Chişinău,

str.Frumuşica 6 ap.64

mob. 076007270

ceropita.ivan@gmail.com

SC Univers-Imobil SRL 1005600048572 Seria A MMII nr.017867

valabilă pănă la 11.12.2020

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport)

mun. Chişinău,

str. Alecu Russo 7/1, of.1

tel. 022 445308,

mob.078919242, 079342645

universimobil@gmail.com

SRL Capitalimobil 1004600048210 Seria A MMII nr.050294

valabilă pănă la 13.12.2020

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

mun. Chişinău,

str. Armenească 43,

tel. 022 275180, 022 275549,

capitalimobil@gmail.com

SRL Divers Imobil 1014600028806 Seria EI-IX nr.0367

valabil pînă la 12.02.2021

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport, produse alimentare, mărfuri industriale)

mun.Chişinău

str.Columna 174, of. 109

tel. 069569470

oficiu@diversimobil.md, 

divers.imobil@gmail.com

SRL Pro Consulting 1003600032254 Seria A MMII nr.050334

valabilă pînă la 26.11.2020

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport)

mun.Chişinău

str. P.Movilă 23/9, of.4

tel. 069122585, 078317148

office@proconsulting.md,

reuliuliana@mail.ru

SRL Muscat 1004600010381 Seria EI-IX nr.0436

valabilă pînă la 12.04.2024

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea bunurilor mobile

(utilaje, mijloace de transport)

mun.Chişinău

str. Liviu Deleanu 5/1, of.95

tel. 069205001

muscat_srl@yahoo.com

Ordin SFS nr.580 din 16.12.2019.pdf
news-events