Ordin SFS nr. 216 din 16.04.2021

SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

O R D I N

privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392/2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA

nr. 216  din  16.04.2021

 (în vigoare 16.04.2021) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.105-107 art. 438 din 23.04.2021

* * *

În temeiul art.1323 alin.(10), precum şi art.112 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

1. Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392 din 30.04.2015 "Privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.110-114/733) se expune conform redacţiei în anexa nr.1 la prezentul ordin.

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data aprobării.

3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor a SFS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTOR Serghei PUŞCUŢA
Nr.216. Chişinău, 16 aprilie 2021.

Ordin.pdf
news-events