Cum să devii antrepozitar autorizat?

Potrivit art.126 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz care atestă înregistrarea acestora în calitate de antrepozitar autorizat pînă a începe desfăşurarea  activităţii în cauză.

Mărfurile supuse accizelor sînt specificate conform pozițiilor tarifare în anexa nr.1 la Titlul IV din Codul fiscal.

Pentru obținerea certificatului de acciz, agenții economici, care sunt obligați de a se înregistra în calitate de antrepozitar autorizat, depun în adresa Direcției deservire fiscală în raza căreia se deservesc, o cerere de solicitare a Certificatului de acciz de modelul stabilit de Ministerul Finanțelor (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 28 din 9 februarie 2017), cu indicarea în aceasta a următoarei informații:

a) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale);
b) proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului;
c) denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere;
d) formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-un antrepozit fiscal în altul ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste antrepozite se află pe teritorii diferite.

Antrepozit fiscal reprezintă totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se achită accizele (art.119 pct.3) din Codul fiscal).

Cererea de înregistrare în calitate de antrepozitar autorizat se depune:

  • în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”, sau;

- se prezintă pe suport de hârtie la DDF în raza de deservire a căruia contribuabilul își are adresa juridică.

Funcționarul fiscal din cadrul DDF, în urma examinării informației reflectate în Cerere, efectuează vizita fiscală care se soldează cu perfectarea ulterioară a Raportului vizitei fiscale unde urmează clar să se expună asupra posibilității  înregistrării solicitantului în calitate de antrepozitar autorizat.

În cadrul vizitei fiscale, întreprinse, inspectorul urmează să verifice modalitatea de asigurare a integrității mărfurilor accizate, asigurarea încăperii cu pază, lipsa posibilității pătrunderii pe teritoriul antrepozitului fiscal a persoanelor străine, inclusiv pe timp de noapte, să stabilească producătorul/proprietarul mărfurilor accizate.

În cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc unul şi acelaşi antrepozit fiscal pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să determine în mod independent antrepozitarul autorizat (antrepozitarii autorizaţi) responsabil (responsabili) de achitarea accizelor.

În cazul în care cererea conţine informaţii verificabile și autentice, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF eliberează persoanei care a înaintat cererea, certificatul de acciz şi anexa la acesta.

Examinarea cazurilor de înregistrare în calitate de antrepozitar autorizat și eliberarea certificatului de acciz se efectuează în termen de 7 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de solicitare a certificatului de acciz.

Serviciul Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care consideră că activitatea agentului economic sau antrepozitul fiscal nu pot fi controlate ori formele şi metodele de control prevăzute la art. 126 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal, nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor.

Refuzul eliberării certificatului de acciz se soldează cu emiterea obligatorie în adresa solicitantului a anunțului în scris cu expunerea motivelor ce au stat la baza acestuia, semnat de către șeful DDF.

news-events