Taxarea inversă

Ordin nr. 66, din 09.02.2021

     Conform art.94 lit. e) din Codul fiscal, subiecți impozabili cu TVA persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

 Conform art.94 lit. e) din Codul fiscal, subiecți impozabili cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

Ordin nr. 248, din 25.05.2020

    În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.

 Conform art. 95 alin.(1) lit. e), obiectul impozabil cu TVA la efectuarea procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

Ordin nr. 23, din 17.01.2020

     Conform art. 101 alin. (4¹) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.

Ordin nr. 26, din 17.01.2022

     Conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal, termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia bunurilor imobiliare, se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte. Pentru bunurile imobiliare, data obligaţiei fiscale se stabileşte conform alin.(3) al articolului menționat.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare de la data 01.01.2022.]

      Conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal, termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, survine odată cu efectuarea plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.

Ordin nr. 54, din 29.01.2020

   Conform art.93 pct. 16) din Codul fiscal, factura fiscală reprezintă formularul tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hârtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrarea de mărfuri, servicii.
    Astfel, în cazul procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, întreprinderile furnizoare urmează să elibereze factura fiscală fără TVA pe tranzacția în cauză în adresa cumpărătorilor.

Ordin nr. 54, din 29.01.2020

     Lista întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012 se regăsește pe site-ul oficial I.P. Agenția Servicii Pubice, http://www.cis.gov.md/, Date din Registrul de Stat/ http://webinfo.cis.gov.md/company-search .

Ordin nr. 66, din 09.02.2021

      În conformitate cu art.95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.
      Totodată, potrivit art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA.
      Potrivit art.94 lit. e) din Codul fiscal, persoanele juridice şi fizice, care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt subiecți impozabili cu TVA.
       Reieșind din prevederile menționate, subiecți ai impunerii cu TVA la procurarea proprietății întreprinderilor plătitoare de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitatea de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, indiferent de statutul acestora (inițiată sau nu procedura de insolvabilitate/ plătitor sau neplătitor a TVA).         
     Față de întreprinderea în procedura de restructurare şi realizare a planului nu se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA, astfel că la livrarea proprietății acestora, se aplică TVA pe principii generale.
       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

      În conformitate cu art.95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.      Totodată, potrivit art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA.      Conform art.94 lit. e) din Codul fiscal, subiecții impunerii cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.   Reieșind din prevederile menționate, subiecți ai impunerii cu TVA la procurarea proprietății întreprinderilor plătitoare de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitatea de întreprinzător, indiferent de statutul acestora (inițiată sau nu procedura de insolvabilitate/ plătitor sau neplătitor a TVA).   Față de întreprinderea în procedura de restructurare şi realizare a planului nu se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA, astfel că la livrarea proprietății acestora, se aplică TVA pe principii generale.

Ordin nr. 248, din 25.05.2020

      Potrivit art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA.
     Prin urmare, față de întreprinderea în procedura de restucturare şi realizare a planului nu se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA și respectiv, la livrarea proprietății acesteia se aplică TVA pe principia generale.

        Se aplică mecanismul taxării inverse față de întreprinderea care este în procedura de restructurare, pentru livrările de bunuri efectuate?  Conform art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 constituie obiect impozabil cu TVA.   Totodată menționăm, că conform art. 182 din Legea insolvabilității nr.149/2012, restructurarea este o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan al procedurii de restructurare.   Astfel, față de întreprinderea în procedura de restucturare se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA, și procurarea proprietății acesteia constituie obiect impozabil pentru entitățile ce procură.

Ordin nr. 248, din 25.05.2020

      Conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.
      Potrivit prevederilor art.22 alin.(2) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 (în continuare Lege) potrivit cărora, Banca Naţională a Moldovei retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute la lit.a)–c) din alin.(2) al art.22 din Lege şi nu sînt întrunite condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie, prevăzute în art.58 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.
      Astfel, față de instituția financiară nu poate fi inițiată procedura de insolvabilitate conform prevederilor Legii insolvabilității nr.149/2012, și procurarea proprietății acesteia nu cade sub acțiunea prevederilor taxării inverse cu TVA, stabilite la art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal.

        Se aplică mecanismul taxării inverse față de instituția financiară care este în procedura de insolvabilitate, pentru livrările de bunuri efectuate?       Conform art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 constituie obiect impozabil cu TVA.   Potrivit prevederilor art.22 alin.(2) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 (în continuare Lege) potrivit cărora, Banca Naţională a Moldovei retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute la lit.a)–c) din alin.(2) al art.22 din Lege şi nu sînt întrunite condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie, prevăzute în art.58 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.        Astfel, față de instituția financiară nu poate fi inițiată procedura de insolvabilitate conform prevederilor Legii insolvabilității nr.149/2012, și procurarea proprietății acesteia nu cade sub acțiunea prevederilor taxării inverse cu TVA stabilite la art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal.

Ordin nr. 248, din 25.05.2020

      Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

       Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.   [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Ordin nr. 26, din 17.01.2022

   Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal în redacția Legilor nr. 171/2019 și nr.60/2020, nu constituie obiect impozabil cu TVA:
   - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (în perioada de la 1 ianuarie 2020 pînă la 30 aprilie 2020 inclusiv);
   - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, (începînd cu 1 mai 2020).
   Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020 data calculării obligaţiei fiscale privind TVA pentru bunurile livrate, se determina în conformitate cu art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, care stipulează că dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
   Începând cu 1 ianuarie 2020 articolul 108 din Codul fiscal a fost completat cu alin.(9) din Codul fiscal cu ulterioarele modificări în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2022, care conține prevederi speciale privind data apariției obligației fiscale aferente TVA la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.
   Potrivit art.108 alin. (9) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate se consideră:
  - pentru perioada 2020-2021 - data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte;
  - pentru perioada începînd cu anul 2022 - data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte, cu excepţia bunurilor imobiliare. Pentru bunurile imobiliare, data obligaţiei fiscale se stabileşte conform alin.(3) al articolului menționat.
   Dat fiind faptul modificării regimului fiscal, pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate livrată după 01.01.2020, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data 1 ianuarie 2020, ținînd cont de data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare de la data 01.01.2022.]

       Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal în redacția Legilor nr. 171/2019 și nr.60/2020, nu constituie obiect impozabil cu TVA:
    - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (în perioada de la 1 ianuarie 2020 pînă la 30 aprilie 2020 inclusiv);
    - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, (începînd cu 1 mai 2020).
     Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020, data calculării obligaţiei fiscale privind TVA pentru bunurile livrate, se determina în conformitate cu art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, care stipulează că dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
      Începând cu 1 ianuarie 2020, articolul 108 din Codul fiscal, a fost completat cu alin. (9) din Codul fiscal, care conține prevederi speciale privind data apariției obligației fiscale aferente TVA la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.
      Potrivit art.108 alin. (9) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.
     Dat fiind faptul modificării regimului fiscal, pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate livrată după 01.01.2020, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data 1 ianuarie 2020, ținînd cont de data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii.

Începând cu 1 ianuarie 2020 în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.  Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020 potrivit art. 108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală era eliberată sau plata era primită până la momentul efectuării livrării, data obligației de calculare a TVA de către furnizor se considera data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte.   Conform art.108 alin.(9) din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2020, data obligaţiei fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate începînd cu 1 ianuarie 2020 se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.        Astfel, la primirea plății prealabile până la momentul efectuării livrării proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, furnizorul va aplica TVA la cota, prevăzută de art. 96 din Codul fiscal.  Luând în considerație, modificarea regimului fiscal la livrarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale până la data de 01 ianuarie 2020, se aplică acel regim care era existent la momentul primirii plăţii, luând în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale cumpărătorului, în care se indică taxa pe valoarea adăugată calculată.

Ordin nr. 256, din 28.05.2020

     Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal în redacția Legilor nr. 171/2019 și nr. 60/2020, nu constituie obiect impozabil cu TVA:
   - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (în perioada de la 1 ianuarie 2020 pînă la 30 aprilie 2020 inclusiv);
   - livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, (începînd cu 1 mai 2020).
     Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020, data obligației fiscale privind TVA, se determină în conformitate cu art. 108 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal, care prevede că pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului), iar în cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
    Astfel, în cazul în care livrarea proprietății a avut loc până la 01.01.2020, obligația fiscală privind TVA la furnizor – întreprindere declarată în procedura de insolvabilitate, urmează a fi calculată în conformitate cu alineatele (2) și (3) din art.108 din Codul fiscal, cu aplicarea regimului fiscal privind TVA, în vigoare de până la 01.01.2020.

     În conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, începînd cu 1 ianuarie 2020 nu constituie obiect impozabil cu TVA.   Conform prevederilor articolului 108 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data obligației fiscale se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului), iar pentru bunurile imobiliare - data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.   Astfel, dat fiind faptul, că livrarea proprietății a avut loc până la 01.01.2020, obligația fiscală a furnizorului – întreprinderea declarată în procedura de insolvabilitate, urma a fi calculată în conformitate cu alineatale (2) și (3) al art.108 din Codul fiscal, în vigoare de până la 01.01.2020.

Ordin nr. 172, din 16.03.2020

     În conformitate cu articolul 97 alineatul (7) din Codul fiscal, valoarea impozabilă la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 reprezintă valoarea procurării proprietăţii achitată sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.) de către cumpărător.
     În baza articolului 108 alin.(1) din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul trebuie să întocmească un inventar al tuturor bunurilor corporale şi incorporale care aparţin masei debitoare.
     Conform alineatului (5) al articolului 108 din legea insolvabilității în inventar trebuie să fie descrise toate bunurile identificate ale debitorului şi să se indice valoarea contabilă sau, dacă aceasta lipseşte, valoarea lor aproximativă de la data inventarierii.
    La rîndul său articolul 5 pct.26) din Codul fiscal în calitate de preţ de piaţă, valoare de piaţă stabilește preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata.
     Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei.
    Astfel, la livrarea proprietății de către furnizorul declarat în proces de insolvabilitate, baza impozabilă cu TVA pentru cumpărătorul, în condiția prevederilor articolului 97 alineatul (7) din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată, excluzând TVA.

Ordin nr. 405, din 05.08.2020

     În conformitate cu art.94 lit. e) din Codul fiscal, subiecți impozabili cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.
     Conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.
     Totodată, potrivit art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.
      În conformitate cu art.97 alin. (7) din Codul fiscal, valoarea impozabilă la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, reprezintă valoarea procurării proprietăţii achitată sau care urmează a fi achitată (fără TVA) de către cumpărător.
     Reieșind din prevederile menționate, la procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, de către persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, baza impozabilă cu TVA pentru cumpărător, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată, fără TVA.
     Față de persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, la procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, prevederile menționate nu sunt aplicabile.
    Astfel, la efectuarea livrărilor de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, în adresa persoanelor fizice, altele decît cele specificate la art.94 lit. e) din Codul fiscal, TVA se va aplica de către furnizor pe principii generale.

Ordin nr. 66, din 09.02.2021

      Conform art.94 lit. f) din Codul fiscal, subiecți impozabili cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea gajată, proprietatea ipotecată, proprietatea sechestrată de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA.
      [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Ordin nr. 66, din 09.02.2021

       Conform art.95 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate de la subiecţii impozabili, constituie obiect impozabil cu TVA.
       [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Ordin nr. 66, din 09.02.2021

  Conform art.95 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate, nu constituie obiect impoizabil cu TVA.
    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Ordin nr. 499, din 29.09.2021

     În conformitate cu art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 reprezintă obiect impozabil cu TVA.
      Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare Lege), prin noțiunea procedură de insolvabilitate se înțelege procedura prin care debitorul intră, după o perioadă de observație, în procedură de restructurare sau în procedură a falimentului. În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Lege, instanța de insolvabilitate este obligată să admită spre examinare cererea introductivă depusă de creditor cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă şi ale prezentei legi.
      Alineatul (2) al art.21 din Lege stipulează că, în contextul admiterii spre examinare a cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă o încheiere privind admiterea spre examinare. Alineatul (5) al art.21 din Lege prevede că prin încheierea consemnată la alin.(2), instanța de insolvabilitate dispune punerea sub observație a debitorului prin desemnarea unui administrator provizoriu şi aplică măsuri de asigurare a creanțelor creditorilor.
      Conform alineatului (6) al articolului menționat supra, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a lichida sau de a-şi restructura activitatea, instanţa de judecată adoptă, în cel mult 20 de zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate fără drept de recurs, obligându-l, în cazul exprimării intenţiei de a-şi restructura activitatea, să prezinte un plan al procedurii de restructurare.
     La fel, potrivit articolului 23 alin. (1) al Legii, în perioada de observație, organele de conducere ale debitorului pot să continue activitățile curente ale debitorului şi să efectueze plăți către creditorii cunoscuți, în cursul obișnuit al activității, sub supravegherea administratorului provizoriu, dacă debitorului nu i s-a ridicat dreptul de administrare.
      Dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare, activitățile curente şi plățile în numele debitorului se efectuează de către administratorul provizoriu. În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) din Lege, în cazul înlăturării debitorului de la administrarea întreprinderii, administratorul provizoriu este obligat să vândă bunurile perisabile sau bunurile supuse deprecierii iminente şi să depună la bancă în contul debitorului sumele realizate din aceste vânzări, informând instanța de insolvabilitate şi debitorul.
     Conform prevederilor art.30 alin.(4) din Lege, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă o hotărâre prin care se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate. În conformitate cu alin.(2) al art.34 din Lege, hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunţării. Dispozitivul hotărîrii se înmînează administratorului desemnat imediat.
     În aceste împrejurări, perioada de observație presupune o perioadă de supraveghere a activității debitorului instituită din oficiu de instanța de judecată în cadrul căreia debitorul își continuă activitatea economică sub supravegherea administratorului provizoriu. Instanţa de insolvabilitate conform art.115 alin.(1) din Lege, decide prin încheiere intrarea imediată în faliment, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare, în cazurile prevăzute la literile a) – e) al prezentului articol. În acest caz, în conformitate cu alin.(2) al art.115 din Lege, instanţa de insolvabilitate pronunţă prin încheierea de intrare în faliment, dizolvarea societăţii debitoare şi dispune valorificarea şi lichidarea masei debitoare.
     Procedura de restructurare conform art.183 alin.(1) din Lege se aplică de către instanţa de insolvabilitate în temeiul unei hotărâri a adunării creditorilor prin emiterea încheierii respective.       Adoptarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate este primordială pentru procesul de insolvabilitate, fiind momentul de început al tuturor acțiunilor legate de desfășurarea propriu-zisă a procedurii de insolvabilitate.
      Astfel, luând în considerare prevederile Legii nr.149/2012, precum și a art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, constituie obiect impozabil cu TVA procurarea proprietății subiecților impozabili declarați în proces de insolvabilitate, efectuată pe parcursul perioadei:
      de la pronunțarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate până la intentarea procedurii de restructurare și realizare a planului;
    - de la pronunțarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate până la lichidarea entității prin procedura de faliment fără a fi intentată procedura de restucturare”. Temei:(Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 15/3-13/434 din 17.09.2021)

Ordin nr. 26, din 17.01.2022

   Conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal, termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia bunurilor imobiliare, survine odată cu efectuarea plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte. Pentru bunurile imobiliare, data obligaţiei fiscale se stabileşte conform alin.(3) al aceluiași articol.
  Astfel, conform alin.(9) în coroborare cu alin.(3), art.108 din Codul fiscal, termenul obligației fiscale la procurarea bunurilor imobiliare de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate survine la data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului, la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
  [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare de la data 01.01.2022.]

Ordin nr. 229, din 27.05.2022

     În conformitate cu prevederile art.94 lit. e) din Codul fiscal, persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt subiecți impozabili cu TVA.
      Termenul de „proprietate” inclus în prevederile art.94 lit. e) din Codul fiscal urmează a fi perceput drept patrimoniu materializat în bunuri, mărfuri, imobilizări corporale și/sau necorporale care aparțin întreprinderii declarate în proces de insolvabilitate.
      Temei: (Explicațiile Ministerului Finanțelor oferite prin scrisoarea nr.15/3-06/458 din 04.10.2021).

Ordin nr. 309, din 16.08.2023

   În conformitate cu prevederile Codului fiscal, subiecți impozabili cu TVA sînt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (art.94 lit.e) din Codul fiscal).
  Nu constituie obiect impozabil cu TVA livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (art.95 alin.(2) lit.g) din Codul fiscal).
   Astfel, reieșind din prevederile expuse supra, față de întreprinderea care a procurat bunul imobil al întreprinderii declarate în proces de insolvabilitate neînregistrate în calitate de plătitori de TVA, nu se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA, respectiv nu apare obligativitatea de calculare și achitare la buget a sumei TVA determinată de la valoarea bunului imobil procurat.

Ordin nr. 234, din 29.05.2024

     Potrivit art.94 lit. e) din Codul fiscal, persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt subiecți impozabili cu TVA.
     În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.
     În același timp, categoriile de mărfuri scutite de TVA fără drept de deducere sînt enumerate în art.103 din Codul fiscal.
     Totodată, în cazul în care, mărfurile procurate sunt indicate în art. 103 din Codul fiscal, atunci în condițiile specificate de norma menționată, subiectul impozabil cumpărător, nu va avea obligația de a calcula și a achita TVA aferentă acestor procurări, prin urmare, regim de taxare inversă nu se aplică.

news-events