Declaratia privind TVA: modalitatea de completare

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Valoarea mărfurilor și serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător se vor reflecta în boxa 14 „Procurări de mărfuri, servicii”.   
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

Ordin nr. 123, din 13.03.2018
În care poziţie a Declaraţiei privind TVA se vor reflecta serviciile procurate cu aplicarea TVA de la rezidenţi cu scopul antrenării în activitatatea de întreprinzător?
Valoarea mărfurilor și serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător se vor reflecta în boxa 12 “Procurări de mărfuri și servicii”. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        Valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător se vor reflectaîn boxa 12 “Procurări de mărfuri şi servicii”.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

În cazul în care, contribuabilul efectuează livrări scutite de TVA fără drept de deducere, valoarea acestora se va reflecta în boxa 6 a Declarației privind TVA - „Livrări de mărfuri şi servicii scutite de TVA fără drept de deducere”
 
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

Ordin nr. 123, din 13.03.2018
 Urmează de a reflecta în Declarația privind TVA livrările scutite de TVA fără drept de deducere?
În cazul în care, contribuabilul efectuează livrări scutite de TVA fără drept de deducere, valoarea acestora se va reflecta în boxa 6 a Declarației privind TVA - „Livrări scutite de TVA fără drept de deducere”.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        Urmează de a reflecta în Declaraţia privind TVA livrările scutite de TVA?          În cazul în care, contribuabilul efectuează livrări scutite de TVA, valoarea acestora se va reflecta în boxa 6 a Declaraţiei privind TVA - „Livrări scutite”.

Ordin nr. 123, din 13.03.2018

În conformitate cu Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.20/2023, în boxa 14 „Procurări de mărfuri, servicii” se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, precum şi ajustarea valorii impozabile a acestora la cota standard şi la cota redusă, în conformitate cu art. 98 şi art.102 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, efectuate în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA.
Astfel, reflectarea în Declarația privind TVA a valorii procurărilor efectuate fără TVA, nu este condiționată de faptul dacă acestea sînt utilizate sau nu pentru desfășurarea activității de întreprinzător, sau dacă generează sau nu dreptul la deducere a TVA.  
Concomitent, factura fiscală recepționată pentru astfel de achiziții urmează a fi reflectată în Anexa nr. 1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVAFACT) la Declaraţia privind TVA, dat fiind faptul, că conform prevederilor Ordinului menţionat, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa, care va conţine informaţia despre facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
 
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

  

Ordin nr. 123, din 13.03.2018

 Apare necesitatea includerii în Declarația privind TVA și Anexa la Declarația privind TVA a mărfurilor primite în baza facturii fiscal, dacă acestea nu sînt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător?

 În conformitate cu Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 “Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”, în boxa 12 “Procurări de mărfuri, servicii” se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, precum şi ajustarea valorii impozabile a acestora la cota standard şi la cota redusă, în conformitate cu art.98 şi art.102 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, efectuate în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA.         
   Astfel, factura fiscala în cauză poate fi inclusă în Declarația privind TVA.         
   Concomitent, factura fiscală dată urmează a fi reflectată în Anexa nr. 1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVAFACT) la Declaraţia privind TVA, dat fiind faptul, că conform prevederilor Ordinului menţionat, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa, care va conţine informaţia despre facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”       
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 În conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 “Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA”, în boxa 12 a Declaraţiei privind TVA se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se afla pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.  Astfel, dat fiind faptul, că mărfurile date nu vor fi folosite pentru desfaşurarea activităţii de întreprinzator, factura fiscala în cauză nu urmează a fi inclusă în Declaraţia privind TVA.  Totodată, factura fiscală dată urmează a fi reflectată în Anexa nr. 1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVAFACT) la Declaraţia privind TVA, dat fiind faptul, că conform prevederilor Ordinului menţionat, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa, care va conţine informaţia despre facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia.  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr. 1164 din 25.10.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), cu aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada ianuarie 2013].

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Сonform Ordinului IFPS nr. 1164 din 25.10.2012, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA, se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
Facturile fiscale, în temeiul cărora realizarea dreptului la deducere a TVA se asigură în conformitate în conformitate cu art.102 alin. (12) din Codul fiscal, pot fi înregistrate în anexa nr.1 (TVA FACT) aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).
În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.

   

Ordin nr. 123, din 13.03.2018

Cum urmează a se completa anexa la Declaraţia privind TVA?

Сonform Ordinului IFPS nr. 1164 din 25.10.2012, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.         
   În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.         
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

(în vigoare pînă la 01.02.2013) În anexa la Declaraţia privind TVA, perfectată conform modelului aprobat prin Ordinul IFPS nr.128 din 29.06.2006, urmează să se reflecte: - facturile fiscale aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile; - facturile fiscale aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea livrărilor mixte; - facturile fiscale aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite; - facturile fiscale aferente procurărilor utilizate pentru valorile materiale procurate, care nu sînt legate de activitatea de întreprinzător.

Ordin nr. 530, din 16.05.2013

    Modul de completare a Declaraţiei privind TVA este aprobat prin anexa nr.2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, care poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat, accesînd link-ul: http://servicii.fisc.md/DownloadFormular.aspx?in=303.         

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr.1164 din 25 octombrie 2012, cu toate modificările şi completările introduse prin Ordinul SFS nr.351 din 28 septembrie 2017, aplicabil la perfectarea Declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale prezentate începând cu luna octombrie 2017].

(în vigoare pînă la 01.02.13) Modul de completare a Declaraţiei privind TVA este aprobat prin anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 128 din 29 iunie 2006, care poate fi vizualizat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat (www.fisc.md).

Ordin nr. 159, din 17.05.2023

   Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, modificat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 20 din 27.01.2023, subiecții impunerii cu TVA reflectă în boxele 7, 8 și 16, 17 ale Declarației privind TVA, valoarea serviciilor importate și TVA aferentă lor.
   Prin urmare, în boxele 7 și 8 ale declarației, subiecții impozabili, indică valoarea serviciilor de import achitată sau care urmează a fi achitată și respectiv, suma TVA calculată de la valoarea serviciilor de import.
    Conform art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA calculate aferente serviciilor de import.
   În acest sens, în boxele 16 și 17 ale declarației, subiecţii impozabili, urmează să reflecte valoarea serviciilor de import și suma TVA aferentă acestora, care în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal, este destinată deducerii.
   Potrivit modului de completare a Declaraţiei privind TVA, persoanele juridice și fizice, care nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, dar importă servicii și/sau care procură servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, pentru care survine obligația de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8 şi 21.

     Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?
     Potrivit Modului stabilit de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7,8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA. Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acestea sunt înregistrate Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, şi 20.

 Potrivit Modului stabilit de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7,8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA.   Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale de la locul de înregistrare Declaraţii privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, 10, 11 şi 20.   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a declaraţiei privind TVA” nr. 1164 din 25.10.2012]

      Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă în boxele 7, 8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA, valoarea serviciilor importate și TVA aferentă lor.
     Prin urmare, în boxele 7 și 8 ale declarației, subiecții impozabili indică valoarea serviciilor de import achitată sau care urmează a fi achitată și respectiv, suma TVA calculată de la valoarea serviciilor de import.
     Conform art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate la buget.
     În acest sens, în boxele 14 și 15 ale declarației, subiecţii impozabili, urmează să reflecte valoarea serviciilor de import și suma TVA aferentă acestora, care în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal, este destinată deducerii. În boxa 20 din declarație, se va reflecta suma TVA aferentă bugetului, echivalentă cu suma TVA din boxa 8 a declarației.
     Potrivit modului de completare a Declaraţiei privind TVA, persoanele care nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acestea sunt înregistrate Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, şi 20.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, transportul internațional de mărfuri și pasageri este scutit de TVA cu drept de deducere.         
Prin urmare, valoarea acestor servicii se va reflecta în boxa 5 a Declarației privind TVA – „Livrări de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere”.   
 
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

 

Ordin nr. 123, din 13.03.2018

  Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, transportul internațional de mărfuri și pasageri este scutit de TVA cu drept de deducere.         
   Prin urmare, valoarea acestor servicii se va reflecta în boxa 5 a Declarației privind TVA – „Livrări scutite de TVA cu drept de deducere”.         
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, transportul internaţional de mărfuri şi pasageri se impozitează la cota zero „0” a TVA. Prin urmare, valoarea acestor servicii se va reflecta în boxa 5 a Declaraţiei privind TVA – „Livrări la cota „0”.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Nu. La Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA.

Ordin nr. 0, din 01.01.2011
Se va considera primită Declaraţia privind TVA dacă, contribuabilul nu va prezenta anexa la Declaraţie?
Nu. La Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa, care va conţine informaţia despre facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia, aceasta fiind parte componentă a Declaraţiei.

Ordin nr. 117, din 22.03.2022

Declaraţia privind TVA şi anexa acesteia, la discreția subiecților impozabili, se vor completa în lei sau în lei și bani.

Declaraţia privind TVA şi anexa se vor completa în lei.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Nu. Potrivit art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat.
În conformitate cu alin. (3) lit k) din articolul menționat, pentru darea de seamă prezentată în format electronic se aplică semnătura electronica.

 Ordin nr. 763, din 07.09.2011

Se va considera primită Declaraţia privind TVA, dacă va fi prezentată pe suport de hîrtie fără semnatura conducătorului?

  Nu. Declaraţia privind TVA se va considera primită de catre organul fiscal, fiind întocmită în modul prevăzut de art. 187 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, cu semnatură, autentificată cu ştampilă, a persoanelor responsabile - conducătorul şi contabilul-şef – ale contribuabilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia) ori semnatura digitală aplicată în modul stabilit de Guvern.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Potrivit prevederilor articolului 188 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care darea de seamă prezentată anterior conține o greșeală sau o omisiune, contribuabilul are dreptul să prezinte o dare de seamă corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.          
Totodată, alin. (4) din articolul menționat stabilește că darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată:   
b) după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni;       
c) pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.         
De asemenea, potrivit art. 118 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, în registrul de evidență a procurărilor/livrărilor de mărfuri și servicii, se ține evidența generalizată, ce include ajustările care influențează suma TVA.          
Astfel, în contextul normelor menționate și în conformitate cu pct. 3.19 din modul de completare a Declarației privind TVA, pentru corectarea sumei TVA achitată la vama, care nu a fost atribuită la deduceri în perioada fiscală în care a fost efectuat importul există două opțiuni:     
- prezentarea Declarației privind TVA corectate conform art. 188 din Codul fiscal, sau     
- reflectarea, la compartimentul „ajustarea TVA aferentă procurărilor”, în boxa 18 din Declaraţia privind TVA prezentată pentru perioada fiscală ulterioară, a sumei TVA aferentă importului.
 
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

  

 Ordin nr. 259, din 12.06.2019

  Potrivit prevederilor articolului 188 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care darea de seamă prezentată anterior conține o greșeală sau o omisiune, contribuabilul are dreptul să prezinte o dare de seamă corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.          
    Totodată, alin.(4) din articolul menționat stabilește că darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată:          
   b) după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni;       
    c) pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.         
   De asemenea, potrivit art. 118 alin.(5) lit. c) din Codul fiscal, în registrul de evidență a procurărilor/livrărilor de mărfuri și servicii, se ține evidența generalizată, ce include ajustările care influențează suma TVA.          
   Astfel, în contextul normelor menționate și în conformitate cu pct. 3.19 din modul de completare a Declarației privind TVA, pentru corectarea sumei TVA achitată la vama, care nu a fost atribuită la deduceri în perioada fiscală în care a fost efectuat importul există două opțiuni:          
   - prezentarea Declarației privind TVA corectate conform art. 188 din Codul fiscal;          
   - reflectarea, la compartimentul „ajustarea TVA aferentă procurărilor”, în boxa 16 din Declaraţia privind TVA prezentată pentru perioada fiscală ulterioară, a sumei TVA aferentă importului.

        Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA în perioada ulterioară celei de raportare, suma TVA achitată la vama, care nu a fost trecută în cont la momentul corespunzător?          Potrivit prevederilor art. 188 alin. (4) lit. a) şi art. 118 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, care prevede ajustări ce influenţează suma TVA, corectările necesare se vor reflecta în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală ulterioară, la compartimentul ajustarea TVA aferentă procurărilor în boxa 16.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Conform prevederilor art.115 alin. (1) din Codul fiscal, obligația de prezentare pentru fiecare perioadă fiscală a Declaraţiei privind TVA este pusă în sarcina subiecţilor impozabili specificaţi la art. 94 lit. a), lit. c), e) şi/sau lit. f) din Codul fiscal.          
Totodată, subiecții impozabili care importă mărfuri sînt specificați în art. 94 lit. b) din Codul fiscal. Prin urmare, persoana fizică cetăţean nu are obligațiunea de prezentare a Declarației privind TVA pentru importul mărfurilor.

 Ordin nr. 78, din 05.02.2020

Conform prevederilor art.115 alin.(1) din Codul fiscal, obligația de prezentare pentru fiecare perioadă fiscală a Declaraţiei privind TVA este pusă în sarcina subiecţilor impozabili specificaţi la art. 94 lit. a), lit. c) şi/sau e) din Codul fiscal.          

    Totodată, subiecții impozabili care importă mărfuri sînt specificați în art. 94 lit. b) din Codul fiscal. Prin urmare, persoana fizică cetăţean nu are obligațiunea de prezentare a Declarației privind TVA pentru importul mărfurilor.

Cum se va reflecta de către persoana fizică în Declaraţia privind TVA, suma TVA achitată la importul mărfurilor?  Obligaţia de prezentare pentru fiecare perioadă fiscală a Declaraţiei privind TVA este pusă în sarcina subiecţilor impozabili specificaţi la art. 94 lit. a) şi/sau lit. c) din Codul fiscal. Prin urmare, persoana fizică cetăţean nu are obligaţiunea de prezentare a Declaraţiei privind TVA pentru importul mărfurilor.

Ordin nr. 530, din 16.05.2013
    Care este modalitatea de prezentare a Declaraţiei privind TVA de către societatea invalizilor, orbilor, etc.?
    Pentru livrările pentru care, conform legislaţiei, este prevăzută scutirea de vărsarea la buget a TVA (art. 4 alin. (15) lit. c) şi alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), declararea TVA se efectuează conform prevederilor Ordinului IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a declaraţiei privind TVA”, cu indicarea obligatorie în fereastra din colţul drept de sus al formularului Declaraţiei privind TVA a semnului “X”.         
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr. 1164 din 25.10.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), cu aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada ianuarie 2013].

(în vigoare pînă la 01.02.2013) Pentru livrările pentru care, conform legislaţiei, este prevăzută scutirea de vărsarea la buget a TVA (art. 4 alin. (15) lit. c) şi alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), declararea TVA se efectuează conform prevederilor Ordinului IFPS nr. 128 din 29.06.2006 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a declaraţiei privind TVA”, cu indicarea obligatorie în fereastra din colţul drept de sus al formularului Declaraţiei privind TVA a semnului “X”.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Potrivit prevederilor pct.7 din cap. III „Prevederi speciale” al Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA nr. 1164 din 25.10.2012, în redacția Ordinului SFS nr.20/2023, persoanele juridice şi fizice care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, sînt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat Declaraţia privind TVA în următoarele situații:
- importă servicii (art.94 lit.c) din Codul fiscal) pentru care survine obligaţia de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal;
- procură servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal, pentru care survine obligaţia de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal;
În aceste situaţii, în Declaraţia privind TVA se vor completa boxele 7, 8 şi 21.
- procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (art.94 lit. e) din Codul fiscal);
- procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea gajată, ipotecată şi sechestrată de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA (art.94 lit. f) din Codul fiscal);
- înstrăinează, transmit în folosinţă sau posesie mijloace fixe, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care s-a beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal;
- procură mărfuri de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin. (6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepţia sumelor declarate şi achitate organelor vamale.
În aceste situaţii, în Declaraţia privind TVA se vor completa boxele 9, 10 şi 22.
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)


Ordin nr. 593, din 30.11.2021

 În care cazuri agentul economic, care nu este plătitor al TVA prezintă Declaraţia privind TVA?

    Potrivit prevederilor pct.7 din cap. III „Prevederi speciale” al Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA nr. 1164 din 25.10.2012, persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligaţia de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declaraţia privind TVA în următoarele situaţii:
     - importă servicii (art.94 lit.c) din Codul fiscal);
     - procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepţia sumelor declarate şi achitate organelor vamale;
    - procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (art.94 lit.e) din Codul fiscal);
     - procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea gajată, proprietatea ipotecată, proprietatea sechestrată de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA (art.94 lit. f) din Codul fiscal);
    - înstrăinează, transmit în folosinţă sau posesie mijloace fixe, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal.
     În aceste situaţii, în Declaraţia privind TVA se vor completa boxele 7, 8 şi 20.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS 428 din 03.08.21, în vigoare 06.08.2021].

Potrivit prevederilor pct. 2 cap. III „Prevederi speciale” din Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a declaraţiei privind TVA” nr. 128 din 29.06.2006, persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita TVA: - importa servicii (art. 94 lit. c) din Codul fiscal); - procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar (art. 4 alin. (6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepţia sumelor declarate şi achitate organelor vamale, prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale de la locul de înregistrare Declaraţii privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, 10, 11 şi 20.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Facturile fiscale eliberate în perioade fiscale anterioare şi primite cu întîrziere într-o altă perioadă fiscală, se vor reflecta în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală în care acestea au fost primite.
Facturile fiscale, în temeiul cărora realizarea dreptului la deducere a TVA se asigură în conformitate cu art.102 alin. (12) din Codul fiscal, pot fi înregistrate în anexa nr.1 (TVA FACT) aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).

Ordin nr. 763, din 07.09.2011

Facturile fiscale eliberate în perioade fiscale anterioare şi primite cu întîrziere într-o altă perioadă fiscală, se vor reflecta în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală în care acestea au fost primite.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

În boxa 24 din Declaraţia privind TVA se indică suma TVA solicitată spre restituire şi indicată în cererea de restituire.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

Ordin nr. 763, din 07.09.2011

 Ce se indică în boxa 22 din Declaraţia privind TVA?

În boxa 22 din Declaraţia privind TVA se indică suma TVA solicitată spre restituire şi indicată în cererea de restituire.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

Completarea boxei 24 din Declaraţia privind TVA se efectuează în Declaraţia prezentată pentru perioada fiscală în care a fost depusă cererea pentru restituirea TVA.

Ordin nr. 763, din 07.09.2011
 Cînd apare obligaţiunea de completarea a boxei 22 din Declaraţia privind TVA?
Completarea boxei 22 din Declaraţia privind TVA se efectuează în Declaraţia prezentată pentru perioada fiscală în care a fost depusă cererea pentru restituirea TVA.

Ordin nr. 123, din 13.03.2018

   În conformitate cu Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA”, în Declaraţia privind TVA se indică livrările impozitate la cota standard, la cota redusă, scutite de TVA cu drept de deducere şi cele scutite de TVA fără drept de deducere. Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor şi serviciilor efectuate în interiorul zonei economice libere, nu constituie obiecte impozabile cu TVA.         
   Prin urmare, dat fiind faptul că, livrările în cauză nu constituie obiect al impunerii cu TVA, acestea nu urmează a fi reflectate în Declarația privind TVA.                  
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

(în vigoare pînă la 01.02.2013) În conformitate cu Ordinul IFPS nr. 128 din 29.06.2006 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA”, în Declaraţia privind TVA se indică livrările impozitate la cota standard, la cota zero a TVA, la cota redusă şi cele scutite de TVA. Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor şi serviciilor efectuate în interiorul zonei economice libere, nu constituie obiecte impozabile cu TVA. Prin urmare, dat fiind faptul că, livrările în cauză nu constituie obiect al impunerii cu TVA, acestea nu urmează a fi reflectate în Declaraţia privind TVA.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.       
Reieșind din prevederile menționate, suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor care ulterior au fost sustrase, conform legislaţiei se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 14 şi respectiv 15.    
 
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

  

Ordin nr. 123, din 13.03.2018

  În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.       
    Reieșind din prevederile menționate, suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor care ulterior au fost sustrase, conform legislaţiei se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 12 şi respectiv 13.         
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată pe valorile materiale procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei. Reieşind din prevederile menţionate, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mărfurilor care ulterior au fost sustrase, conform legislaţiei se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 12 şi respectiv 13. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.   
Pornind de la prevederile menționate, suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor, în cazul deteriorării acestora, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 15.         

  

Ordin nr. 123, din 13.03.2018

Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate?

   În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.   
    Pornind de la prevederile menționate, suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor, în cazul deteriorării acestora, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 13.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA restabilit la valoarea materialelor deteriorate trecute la pierderi?         În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA achitată pe valorile materiale procurate, care în procesul activităţii de întreprinzător au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei. Reieşind din prevederile menţionate, suma TVA trecută în cont la momentul procurării mărfurilor, care ulterior au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 12 şi respectiv 13.

Ordin nr. 763, din 07.09.2011

În cazul în care potrivit art. 98 din Codul fiscal, are loc ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, în temeiul unor pricini obiective, atunci furnizorul şi cumpărătorul urmează să întocmească un Act, în care se reflectă faptul modificarii preţurilor. Totodată, în factura fiscală, suma respectivă se va indica cu semnul plus (+) sau semnul minus (-), în corespundere cu modificarea preţului. În acelaşi timp, furnizorul reflectă operaţia dată în Registrul de evidenţă al livrărilor cu semnul indicat în factura fiscală. Dat fiind faptul, că Declaraţia privind TVA se întocmeşte în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor pentru perioada fiscală respectivă, sumele cu minus vor influenţa corespunzător asupra valorii livrărilor de mărfuri şi servicii.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (5) – (8).
    Conform prevederilor alin. (5) din articolul menționat, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
     Astfel, la primirea plății pînă la momentul efectuării livrării, la furnizorul care a primit plata în avans apare obligația calculării și achitării TVA.
    Dat fiind faptul că livrarea nu a avut loc, precum și a expirat termenul de prescripție pentru onorarea obligațiunii către furnizorul (livrarea de mărfuri, prestare servicii) pentru avansul primit, suma TVA, calculată în perioada în care a fost primit avansul, urmează a fi ajustată prin micșorarea obligației fiscale privind TVA.
     Ajustarea sumei TVA se va reflecta în Registrul de evidenţă a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 2 sau 4 după caz.

Ordin nr. 35, din 23.01.2017
    În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7).         
    Conform prevederilor alin.(5) din articolul menționat, dacă plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data primirii plăţii.         
    Astfel, la primirea plății pînă la momentul efectuării livrării, la furnizorul care a primit plata în avans apare obligația calculării și achitării TVA.         
   Dat fiind faptul că livrarea nu a avut loc, precum și a expirat termenul de prescripție pentru onorarea obligațiunii către furnizorul (livrarea de mărfuri, prestare servicii) pentru avansul primit, suma TVA, calculată în perioada în care a fost primit avansul, urmează a fi ajustată prin micșorarea obligației fiscale privind TVA.         
    Ajustarea sumei TVA se va reflecta în Registrul de evidenţă a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 2 sau 4 după caz.        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu art. 108 alin.(1) din Codul fiscal și Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 6 august 2013 (publicat în Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013)]

(în vigoare pînă  la 02.01.2014) În cazul datoriilor compromise, prin art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, este prevăzut mecanismul de trecere în cont a sumelor TVA aferente datoriilor compromise, potrivit cărora este determinat că, dacă suma integrală sau o parte a sumei TVA, care a fost inclusă în Declaraţia privind TVA şi achitată la buget pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate, se constată, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA respective pentru orice perioadă fiscală privind TVA. Adică, suma TVA care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma TVA achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. Totodată, ţinem să menţionăm, că drept datorie compromisă este considerată datoria debitoare a întreprinderii, neachitată în termenul prevăzut de legislaţie şi neasigurată de garanţiile corespunzătoare, pentru care s-au prezentat revendicări privind nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor şi s-a înaintat o cerere de acţiune cu privire la executarea forţată a obligaţiilor contractuale. Astfel, dreptul la trecere în cont a sumei TVA aferente datoriei compromise, conform art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, va aparea în momentul, cînd la agentul economic, după ce a înaintat o acţiune în judecată sau în arbitraj, a expirat termenul prevăzut de legislaţie şi el dispune de decizia pronunţată de aceştia, referitor la imposibilitatea perceperii datoriei de la debitor (după caz concret). Suma respectivă va fi inclusă în Declaraţia privind TVA pentru perioada respectivă în boxa 12 “Procurări de mărfuri şi servicii”.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     În conformitate cu prevederile art. 300 și 302 din Codul vamal (în vigoare din 01.01.2024), regimul de antrepozit vamal, permite depozitarea mărfurilor străine sub supraveghere vamală în spaţii sau în orice alte amplasamente autorizate pentru acest regim de către Serviciul Vamal, fără aplicarea drepturilor de import.
     Dat fiind faptul că plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal nu implică drepturi de import, în corespundere cu art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, lipseşte obiectul impunerii cu TVA şi prin urmare nu generează obligaţii privind TVA.
     Prin urmare, valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, care urmează a fi transportate ulterior în afara hotarelor Republicii Moldova, nu se vor reflecta în Declaraţia privind TVA.
(Modificare în în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Codului vamal prin Legea nr.95/2021, în vigoare din 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.426 alin.(1))

Ordin nr. 695, din 20.08.2011
    În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) lit. a) din Codul vamal, regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică. Dat fiind faptul că plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal nu implică drepturi de import, în corespundere cu art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, lipseşte obiectul impunerii cu TVA şi prin urmare nu generează obligaţii privind TVA.
   Prin urmare, valoarea mărfurilor procurate din străinătate, plasate în regim de antrepozit vamal, care urmează a fi transportate ulterior în afara hotarelor Republicii Moldova, nu se vor reflecta în Declaraţia privind TVA.

Ordin nr. 412, din 21.03.2014

.

(în vigoare pînă la 17.05.2013) La completarea subboxelor 1.1 şi 2.1 ale formularului „Declaraţia privind T.V.A. (forma T.V.A. 12)”, se vor lua în consideraţie doar livrările de zahăr din sfeclă de zahăr sau şi livrările de zahăr din trestie de zahăr? Conform punctului 4.4. din Modul de completare a Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A.12), aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind T.V.A. şi a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. (Monitorul Oficial 234-236/1375, 09.11.2012), în subboxele 1.1 şi 2.1 se indică respectiv valoarea livrărilor de zahăr şi suma T.V.A. calculată de la valoarea acestor livrări efectuate, începînd cu darea de seamă prezentată pentru perioada fiscală 01/2013. Astfel, reieşind din normele menţionate de completare a Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A.12), acestea nu specifică un anumit tip de zahăr, livrările căruia urmează a fi reflectate în subboxele indicate. Respectiv, în subboxele 1.1 şi 2.1 se va indică valoarea livrărilor şi suma T.V.A. calculată de la valoarea atît a livrărilor de zahăr din sfeclă de zahăr cît şi a livrărilor de zahăr din trestie de zahăr. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.519 din 07.05.13, publicat în Monitorul Oficial nr.110-113 art.708 din 17.05.13, în vigoare de la data publicării ]

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     Conform formularului Declaraţiei privind T.V.A. și a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A., aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164/2012, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023, subboxa 13.1 „Inclusiv plăţi anticipate (în avans)” este destinată pentru reflectarea distinctă a unor plăţi primite în avans care sunt incluse în indicatorul sumei T.V.A. total calculate în perioada de dare de seamă, reflectate în boxa 13.
    Respectiv, în subboxa 13.1 se vor indica doar sumele plăţilor anticipate (în avans) încasate de la beneficiar în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind T.V.A. pentru livrările impozitate cu T.V.A. la cota standard şi cota redusă.
     Totodată, în subboxa 13.1 nu se vor reflecta plăţile anticipate (în avans) care au fost primite în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

Ordin nr. 1608, din 21.12.2012
La completarea Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A. 12), în boxa 11.1 urmează de indicat suma T.V.A. aferentă plăţilor în avans primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia sau şi suma plăţilor în avans primite în perioadele precedente pentru care livrările încă nu au fost efectuate?
   Conform formularului Declaraţiei privind T.V.A. (forma T.V.A.12), aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului          Declaraţiei privind T.V.A. şi a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. (Monitorul Oficial 234-236/1375, 09.11.2012), subboxa 11.1 „Inclusiv plăţi anticipate (în avans)” este destinată pentru reflectarea distinctă a unor plăţi primite în avans care sunt incluse în indicatorul sumei T.V.A. total calculate în perioada de dare de seamă, reflectate în boxa 11.         
    Respectiv, în subboxa 11.1 se vor indica doar sumele plăţilor anticipate (în avans) încasate de la beneficiar în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind T.V.A. pentru livrările impozitate cu T.V.A. la cota standard şi cota redusă.         
    Totodată, în subboxa 11.1 nu se vor reflecta plăţile anticipate (în avans) care au fost primite în aceeaşi perioadă fiscală în care a fost efectuată livrarea.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164/2012, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.20/2023, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 16 se indică în boxa 17 din Declarația privind TVA.
    Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (10) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 17 din Declaraţia privind TVA.

Ordin nr. 123, din 13.03.2018
   Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14 se indică în boxa 15 din Declarația privind TVA.         
   Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (10) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 15 din Declaraţia privind TVA.         
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14 se indică în boxa 15 din Declaraţia privind TVA.  Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (6) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 15 din Declaraţia privind TVA.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

    Potrivit p.11 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul "Compact”, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr 949 din 12.10.2010, entitatea de construcţie care procură şi/sau importă produse petroliere pentru a fi utilizate în cadrul realizării Programului “Compact”, achită TVA la momentul procurării şi/sau importul acestora, cu dreptul la restituirea ulterioară.
   Concomitent, conform p.13 al Regulamentului menţionat, suma TVA spre restituire pentru procurarea şi/sau importul produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, se determină, reieşind din cantitatea/volumul produselor petroliere pentru care este prevăzută restituirea, confirmat prin scrisoarea emisă de către FDD Moldova pe blanchetă oficială cu antet şi documentul ce confirmă achitarea TVA furnizorului autohton pentru produsele petroliere procurate pe teritoriul republicii sau achitate la buget în cazul importului.
    Astfel, deoarece sumele TVA aferente documentelor de procurare şi/sau import al produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, din start sunt destinate restituirii din buget în mărime care nu este reglementată de depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate, suma TVA aferentă acestor documente solicitată spre restituire nu se va reflecta în boxa 24 a Declaraţiei privind TVA.
    Documentele ce confirmă procurarea/importul produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, în temeiul art.118 alin. (2) al Codului fiscal, se vor înregistra în Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii la data primirii facturii fiscale şi/sau data declaraţiei în regim liber de vamă, cu înscrierea concomitentă a valorii TVA aferente acestor procurări/importului cu semnul „minus”.
    În anexa nr.1 la Declaraţia privind TVA „Lista facturilor fiscale primite” (Forma TVA FACT) se vor înregistra facturile fiscale primite de la furnizorii autohtoni la procurarea produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”.
Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023)

Ordin nr. 2275, din 15.11.2013
    Potrivit p.11 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul "Compact”, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr 949 din 12.10.2010, entitatea de construcţie care procură şi/sau importă produse petroliere pentru a fi utilizate în cadrul realizării Programului “Compact”, achită TVA la momentul procurării şi/sau importul acestora, cu dreptul la restituirea ulterioară.         
    Concomitent, conform p.13 al Regulamentului menţionat, suma TVA spre restituire pentru procurarea şi/sau importul produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, se determină, reieşind din cantitatea/volumul produselor petroliere pentru care este prevăzută restituirea, confirmat prin scrisoarea emisă de către FPM Moldova pe blanchetă oficială cu antet şi documentul ce confirmă achitarea TVA furnizorului autohton pentru produsele petroliere procurate pe teritoriul republicii sau achitate la buget în cazul importului.         
    Astfel, deoarece sumele TVA aferente documentelor de procurare şi/sau import al produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, din start sunt destinate restituirii din buget în mărime care nu este reglementată de depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate, suma TVA aferentă acestor documente solicitată spre restituire nu se va reflecta în boxa 22 a Declaraţiei privind TVA.         
    Documentele ce confirmă procurarea/importul produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, în temeiul art.118 alin.(2) al Codului fiscal, se vor înregistra în Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii la data primirii facturii fiscale şi/sau data declaraţiei în regim liber de vamă, cu înscrierea concomitentă a valorii TVA aferente acestor procurări/importului cu semnul „minus”.         
    În anexa nr.1 la Declaraţia privind TVA „Lista facturilor fiscale primite” (Forma TVA FACT) se vor înregistra facturile fiscale primite de la furnizorii autohtoni la procurarea produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”.

Ordin nr. 672, din 06.05.2014

    Termenele obligației fiscale ale subiecților impozabili cu TVA este prevăzut prin articolul 108 din Codul fiscal, care stipulează că data obligației fiscale reprezintă data livrării. Pentru mărfurile la export data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul republicii. Conform art. 1 pct. 5) din Codul vamal, scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prevede depunerea declarației vamale sau efectuarea altor operațiuni vamale ce denotă intenția de a scoate mărfuri. Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale.
    Totodată, data traversării hotarului Republicii Moldova nu influențează la stabilirea termenului obligației fiscale. Astfel, în Declarația privind TVA exportul de mărfuri se va indica în boxa 5 în perioada fiscală în care are loc operațiunea de export. Data scoaterii mărfurilor la export se consideră data documentului ce confirmă faptul exportului, adică data declarației vamale.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

    Conform normelor stabilite prin art.115 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit. a), lit. c), e) şi/sau lit. f) este obligat să prezinte declarația privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.
     În cazul în care, în cadrul controlului fiscal s-a stabilit înregistrarea tergiversată a agentului economic ca subiect al impunerii cu TVA și concomitent, de către organul fiscal au fost calculate toate obligațiunile fiscale aferente perioadei supuse controlului, acesta va avea obligația de a prezenta Declarația privind TVA, pentru prima perioadă fiscală nesupusă controlului.

Ordin nr. 78, din 05.02.2020
    Conform normelor stabilite prin art.115 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit. a), lit. c) şi/sau lit. e), este obligat să prezinte declarația privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.                         
    În cazul în care, în cadrul controlului fiscal s-a stabilit înregistrarea tergiversată a agentului economic ca subiect al impunerii cu TVA și concomitent, de către organul fiscal au fost calculate toate obligațiunile fiscale aferente perioadei supuse controlului, acesta va avea obligația de a prezenta Declarația privind TVA, pentru prima perioadă fiscală nesupusă controlului.              [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 Conform normelor stabilite prin art.115 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.   În cazul în care, în cadrul controlului fiscal s-a stabilit înregistrarea tergiversată a agentului economic ca subiect al impunerii cu TVA și concomitent, de către organul fiscal au fost calculate toate obligațiunile fiscale aferente perioadei supuse controlului, acesta va avea obligația de a prezenta Declarația privind TVA, pentru prima perioadă fiscală nesupusă controlului.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     Potrivit prevederilor art.187 alin. (21) lit. i) din Codul fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2023, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, de către toţi contribuabilii subiecţi ai impunerii conform art. 5 pct.2), cu excepţia persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pentru care prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică nu este obligatorie.
    Astfel, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislației au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind TVA în format electronic în următoarele situații:
- importă servicii (art.94 lit. c) din Codul fiscal) pentru care survine obligaţia de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal;
- procură servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, care conform normelor legale nu se declară la Serviciul Vamal, pentru care survine obligaţia de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal;
- procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (art.94 lit. e) din Codul fiscal);
- procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea gajată, ipotecate şi sechestrate de la întreprinderile înregistrate în calitate de plătitori de TVA (art.94 lit. f) din Codul fiscal);
- procură mărfuri, de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin. (6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepția sumelor declarate și achitate organelor vamale;
- înstrăinează, transmit în folosinţă sau posesie mijloace fixe, atît integral, cît şi părţilor componente ale acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care s-a beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356 din 29.12.2022, pentru modificarea unor acte normative, în vigoare 01.01.2023 și a Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

Ordin nr. 123, din 13.03.2018
    Potrivit prevederilor art.187 alin.(21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:         
    b) începând cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai TVA;         
    c) începând cu 1 iulie 2016 – de către subiecții care au, conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;         
    d) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați;         
    e) începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 – de către subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;         
    f) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.         
   Astfel, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, care au angajați mai puțini de 5 salariați, dar care conform legislației au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind TVA în următoarele situații:         
   - importă servicii (art.94 lit. c) din Codul fiscal);         
   - procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepția sumelor declarate și achitate organelor vamale,         
    - înstrăinează, transmit în folosință sau posesie mijloace fixe, atât integral, cât și pârțile componente ale acestora până la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, au dreptul de a prezinta dările de seamă pe suport de hârtie (inclusiv declarațiile privind TVA).         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 Potrivit prevederilor art.187 alin.(21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:   b) începând cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai TVA;  c) începând cu 1 iulie 2016 – de către subiecții care au, conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;   d) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați;  e) începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 – de către subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;  f) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.  Astfel, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, care au angajați mai puțini de 5 salariați, dar care conform legislației au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind TVA în următoarele situații:   - importă servicii (art.94 lit. c) din Codul fiscal);  - procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepția sumelor declarate și achitate organelor vamale,  - înstrăinează, transmit în folosință sau posesie mijloace fixe, atât integral, cât și pârțile componente ale acestora până la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, au dreptul de a prezinta dările de seamă pe suport de hârtie (inclusiv declarațiile privind TVA).  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     Conform art.115 alin. (1) din Codul fiscal nr.1163-ХШ din 24.04.1997, fiecare subiect impozabil, specificat la art. 94 lit. a), lit.c), lit.e) şi/sau lit. f), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală.
      Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la organul fiscal. Formularul Declaraţiei privind TVA este aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164/2012, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023.
    Concomitent, potrivit alin. (11) din articolul menționat, declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin. (21) din Codul fiscal.

Ordin nr. 78, din 05.02.2020
   Conform art.115 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-ХШ din 24.04.1997, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit. a), lit. c) şi/sau lit. e), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală.          
    Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la organul fiscal. Formularul Declaraţiei privind TVA este aprobat prin anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012.
    Concomitent, potrivit alin.(11) din articolul menționat, declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal.       
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 Conform art.115 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-ХШ din 24.04.1997, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c), este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la organul fiscal.   Concomitent, potrivit alin.(11) din articolul menționat, declaraţia privind T.V.A. se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal.  Totodată, potrivit art.187 alin.(21) darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după cum urmează:   b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;  c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;  d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;  e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     Modul de completare a Declarației privind TVA este prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023.
    În conformitate cu pct. 5 din Modul de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
     În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”, conform pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA.
   Astfel, în contextul prevederilor specificate, facturile fiscale emise în cazul transportării activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., pentru care în rîndul 7 „Redirijări” se indică menţiunea „Nonlivrare”, nu se înregistrează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Declaraţia privind TVA.

Ordin nr. 123, din 13.03.2018
    Este obligat subiectul impozabil cu TVA să înregistreze facturile fiscale (document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017) emise pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc, începând cu 28.10.2017 în Anexele la Declarația privind TVA?
   Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017.         
    În conformitate cu pct. 5 din Modul de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.         
    În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”, conform pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA.        
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017.  În conformitate cu pct. 6 din Modul de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA, cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul 7 ,,Redirijări” se indică mențiunea ,,Non livrare”.   În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA, cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul 7 ,,Redirijări” se indică mențiunea ,,Non livrare”, conform pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA.   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 nr. 351 din 28.09.2017, în vigoare 28.10.2017]

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

     În conformitate cu pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, modificat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023, în anexele la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
   Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.
    Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA.
    Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”. Luând în considerație prevederile pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, modificat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ,,Non livrare”, pe faptul returului de mărfuri.

Ordin nr. 123, din 13.03.2018
   În conformitate cu pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 (în vigoare începând cu 28 octombrie 2017) și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017, în anexa la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.         
   Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.         
   Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA.         
   Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”. Luând în considerație prevederile pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 în vigoare începând cu 28.10.2017 și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ,,Non livrare”, pe faptul returului de mărfuri.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 În conformitate cu pct. 6 și pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 (în vigoare începând cu 28 octombrie 2017), în anexa la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA, cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul 7 ,,Redirijări” se indică mențiunea ,,Non livrare”.   Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.   Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA.   Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.  Luând în considerație prevederile pct. 6 și pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 în vigoare începând cu 28.10.2017, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ,,Non livrare”, pe faptul returului de mărfuri.    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 nr. 351 din 28.09.2017, în vigoare 28.10.2017]

Ordin nr. 111, din 01.03.2018

Volumul livrărilor care nu constituie obiect al impunerii nu se reflectă în declarația privind TVA, deoarece în declarația privind TVA sînt supuse reflectării doar livrările impozabile, livrările scutite de TVA cu drept de deducere și livrările scutite de TVA fără drept de deducere.

Ordin nr. 233, din 04.05.2018

   Conform punctului 5 din anexa nr.2 la Ordinul la Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA.         
   De asemenea conform punctului 51 din anexa nr.2 la ordunul menționat în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA.

Ordin nr. 233, din 04.05.2018

   Refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea de către locator a contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către acesta și nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal.         
   Astfel, în cazul refacturării de către locator a întregului volum de mărfuri/servicii, valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate precum și suma TVA aferentă acesteia în Declarația TVA nu se indică.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

    Modul de completare a Declarației TVA este prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012.
    În cazul în care o parte din valoarea mărfurilor/serviciilor procurate reprezintă cheltuieli compensate de locatar, în boxa 15 a declarației se va atribui la decontări cu bugetul doar suma TVA aferentă valorii mărfurilor/serviciilor utilizate în activitatea de întreprinzător a locatorului, sumele TVA refacturate locatarilor în Declarația TVA nu se indică.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023

Ordin nr. 233, din 04.05.2018
   Modul de completare a Declarației TVA este prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012.         
   În cazul în care o parte din valoarea mărfurilor/serviciilor procurate reprezintă cheltuieli compensate de locatar, în boxa 13 a declarației se va atribui la decontări cu bugetul doar suma TVA aferentă valorii mărfurilor/serviciilor utilizate în activitatea de întreprinzător a locatorului, sumele TVA refacturate locatarilor în Declarația TVA nu se indică.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

    Conform art. 118 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să țină evidența întregului volum de mărfuri, servicii livrate și a valorilor materiale, serviciilor procurate.
    Registrele de evidență a procurării și livrării de mărfuri, servicii trebuie întocmite nu mai târziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale privind TVA.
    Astfel, conform prevederilor pct. 1 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, declarația privind TVA se întocmește pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 prin Ordinul SFS nr.20/2023, în baza datelor reflectate în Registrele de evidență a livrărilor și procurărilor.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală), în vigoare 01.01.2024)

Ordin nr. 542, din 12.10.2018
   Conform art. 118 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să țină evidența întregului volum de mărfuri, servicii livrate și a valorilor materiale, serviciilor procurate.
   Registrele de evidență a procurării și livrării de mărfuri, servicii trebuie întocmite în termen de o lună de la încheierea perioadei fiscale privind TVA.         
   Astfel, conform prevederilor pct. 1 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, declarația privind TVA se întocmește pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la ordinul menționat în baza datelor reflectate în Registrele de evidență a livrărilor și procurărilor.

Ordin nr. 259, din 12.06.2019

   Conform punctelor 5 și 51 din anexa nr.2 la Ordinul la Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexele nr.1 (TVA FACT) și 2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA, se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/livrate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Non livrare”.   
   Livrarea impozabilă cu TVA, dar efectuată cu titlul gratuit reprezintă o livrare și, respectiv, factura fiscală ce documentează această livrare nu poate să conțină mențiunea ,,Non livrare”.   
   Astfel, luînd în considerație faptul că livrarea impozabilă efectuată cu titlu gratuit reprezintă o livrare, factura fiscală emisă pentru livrarea în cauză se va reflecta în anexele nr.1 și 2 respectiv, la Declarația privind TVA.

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

    Modul de comletare a Declarației privind TVA este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în vigoare din 1 ianuarie 2013.
   Potrivit pct. 3.9 din modul de completare a Declarației privind TVA, în boxa 7 “Import și procurări de servicii” se indică - valoarea importului de servicii, pentru care survine obligaţia de calculare a TVA în conformitate cu art. 109 alin. (2) din Codul fiscal.
    De asemenea, conform pct. 3.17 din modul de completare a declarației, în boxa 16 “Import şi procurări de mărfuri, servicii” se indică - valoarea facturată (indicată în invoce) sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, iar pentru serviciile importate se indică valoarea importului de servicii pentru care a fost calculată TVA.
    În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor importate, procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA.
    Prin urmare, reflectarea în boxele 7 și 16 din Declarația privind TVA a valorii mărfurilor, serviciilor, importate cu scutire de TVA fără drept de deducere, precum și cele importate cu scutire de TVA cu drept de deducere nu este obligatorie.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356 din 29.12.2022, pentru modificarea unor acte normative, în vigoare 01.01.2023 și a Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

Ordin nr. 300, din 11.07.2019
   Modul de comletare a Declarației privind TVA este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în vigoare din 1 ianuarie 2013.         
   Potrivit pct. 3.9 din modul de completare a Declarației privind TVA, în boxa 7 “Import de servicii” se indică - valoarea achitată a serviciilor importate.         
   De asemenea, conform pct. 3.17 din modul de completare a declarației, în boxa 14 “Importul şi procurările de mărfuri, servicii” se indică - valoarea facturată (indicată în invoce) sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, iar pentru serviciile importate se indică valoarea achitată a serviciilor importate.         
   În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor importate, procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA.         
   Prin urmare, reflectarea în boxele 7 și 14 din Declarația privind TVA a valorii mărfurilor, serviciilor, importate cu scutire de TVA fără drept de deducere, precum și cele importate cu scutire de TVA cu drept de deducere nu este obligatorie.

Ordin nr. 601, din 24.12.2019

   Conform art.113 alin. (3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă, iar pentru activele supuse amortizării – valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă.
   Astfel, valoarea stocurilor de mărfuri şi mijloacelor fixe, pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA – se indică în boxa 1 sau 3 a Declarației privind TVA, în dependența de cota aplicată. Suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1 sau 3, se indică respectiv în boxa 2 sau 4 a Declarației privind TVA. (Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, punctele 3.2, 3.3, 3.5 și 3.6)

Ordin nr. 181, din 19.04.2024

    Potrivit art.115 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit. a), c), e) şi/sau lit.f), este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.
    Punctul 4 din Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA” nr. 1164 din 25.10.2012, prevede că, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa nr.1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr.2 “Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA.
    Totodată, în condițiile prevederilor pct.7 din cap. III „Prevederi speciale” din Ordinul menționat supra, persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată aferent serviciilor importate, au obligaţia prezentării Declaraţiei privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8 şi 21.
    Astfel, în condițiile celor menționate, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, obligatoriu prezintă Declarația privind TVA, completarea anexelor nr.1 și nr.2 la declarație de către aceștia nefiind obligatorie.
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, în redacția Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 20/2023).

Ordin nr. 258, din 09.06.2022
      Potrivit art.115 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit. a), c), e) şi/sau lit.f), este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.   
      Punctul 4 din Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA” nr. 1164 din 25.10.2012, prevede că, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa nr.1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr.2 “Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA.
     Totodată, în condițiile prevederilor pct.7 din cap. III „Prevederi speciale” din Ordinul menționat supra, persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată aferent serviciilor importate, au obligaţia prezentării Declaraţiei privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8 şi 20.
     Astfel, în condițiile celor menționate, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, obligatoriu prezintă Declarația privind TVA, completarea anexelor nr.1 și nr.2 la declarație de către aceștia nefiind obligatorie.

Ordin nr. 221, din 28.06.2023

        Conform punctului 5 din anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164/2012, în anexa nr. 1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct. 15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, în rîndul 7 ,,Redirijări” se indică mențiunea ,,Non livrare”.
         Astfel, facturile fiscale emise la procurarea mărfurilor/serviciilor de la agenții economici neînregistrați în calitate de plătitori ai TVA, se reflectă în anexa nr. 1 la Declarația privind TVA.

Ordin nr. 182, din 19.04.2024

În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de pasageri, precum și serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, se scutesc de TVA cu drept de deducere.
Conform pct.3.7 din Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, în boxa 5 "Livrări de mărfuri şi servicii scutite de TVA cu drept de deducere" se indică valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii pentru care, conform legislaţiei în vigoare, este prevăzută aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, cu excepţia plăţilor primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări.
Astfel, entitatea urmează să reflecte în Declarația privind TVA, valoarea livrărilor serviciilor de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional, valoarea cărora o constituie comisionul perceput, în cazul în care transportul este prestat de o companie terță.

 

 

news-events