Declararea accizului la buget

Ordin nr. 54, din 05.02.2018

În condițiile acțiunii art.120 lit.(a) și art.127 alin.(3) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația privind accizele, antrepozitarii autorizați care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova.          

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.120 alin.(1) și art.127 alin.(3) din Codul fiscal].

Persoanele juridice si persoanele fizice care prelucreaza si/sau fabrica marfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit art.120 lit.a) si art.127(3) din Codul fiscal, sînt obligati sa prezinte declaratia privind achitarea accizelor

Ordin nr. 598, din 14.07.2015

În conformitate cu art.127 alin.(3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii prevăzuţi la art.120 lit.a) din Codul fiscal sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor până la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.       

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 110-114 din 09.05.2014), în vigoare de la data 09.05.2014.]

        În conformitate cu art.127(3) din Codul fiscal, Subiectul impunerii este obligat declaratia privind achitarea accizelor cel tîrziu în ultima zi a lunii care succeda luna în care a fost efectuata expedierea (transportarea) marfurilor supuse accizelor.

Ordin nr. 375, din 11.10.2017

Potrivit pct.5 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, la completarea Declaraţiei privind accizele nu se admit corectări şi radieri.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

        Se admit corectari în declaratia privind achitarea accizelor?        Potrivit pct.12 dinRegulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 843 din 18.12.2009, corectari si radieri la completarea declaratiei privind achitarea accizelor nu se admit.

Ordin nr. 375, din 11.10.2017

Potrivit pct.8 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, de către subiecţii înregistraţi ca plătitori de accize înscrierile aferente exportului se introduc în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală în care a avut loc exportul.          

Astfel, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul „export”, iar în coloanele 4, 5 sau 6 şi 9, pentru fiecare cod a clasificaţiei economice, se înregistrează datele corespunzătoare.        

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

        În ce perioada fiscala subiectul impunerii cu accize urmeaza sa reflecte în declaratia privind achitarea accizelor volumele de marfuri exportate ?                 Potrivit pct.15 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 18.12.2009, în cazul livrărilor de export, înscrierile se fac în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală în care s-a asigurat îndeplinirea cerinţelor stipulate în art.125 alin.(4) din Titlul IV al Codului fiscal.  Astfel, în coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul ”export”, iar în coloanele 4, 5 sau 6 şi 9, pentru fiecare cod de clasificare a veniturilor bugetare, se înregistrează datele corespunzătoare.   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).]

Ordin nr. 375, din 11.10.2017

În temeiul pct.10 din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, dacă în luna expirată subiectul impunerii nu a avut volum circulant impozabil, acesta prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declaraţia semnată de persoanele menţionate la punctul 6, indicînd valoarea zero la indicatorii specificaţi.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

        Este necesara prezentarea declaratiei privind achitarea accizelor în cazul în care subiectul impunerii în careva perioada fiscala nu a avut volum circulant impozabil ?          În temeiul, pct.16 Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 843 din 18.12.2009, daca în luna expirata subiectul impunerii nu a avut volum circulant impozabil, acesta prezinta inspectoratului fiscal, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declaratia semnata de e catre conducatorul si contabilul-sef al subiectului impozabil, indicînd valoarea zero la indicatorii specificati.

Ordin nr. 375, din 11.10.2017

În conformitate cu prevederile pct.4 subpct.12) din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, se admite înscrierea în Declaraţia privind accizele a rezultatelor cu semnul „minus” doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize.         

Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul „minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 şi 10.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017].

        În cazul returului de marfa supus accizului, în conformitate cu prevederile pct. 11 subpct. 12)din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea de Guvrn nr. 843 din 18.12.2009, în Declaratia privind accizele se admite înscrierea, a rezultatelor cu semnul “minus” doar în cazul reflectarii în aceasta a returului marfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize. Înscrierea datelor privind returul se efectueaza într-un rînd separat al Declaratiei, în functie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul “minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 si 10.

Ordin nr. 375, din 11.10.2017

        Care dintre subiecţii impunerii cu acciz furnizorul ori cumpărătorul, are obligaţia de reflectare în Declaraţia privind accizele returul de marfă ?               În cazul returului de marfă supusă accizului, în conformitate cu prevederile pct. 11 subpct. 12) din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele si modul de evidenta a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea de Guvrn nr. 843 din 18.12.2009, în Declaraţia privind accizele se admite înscrierea, a rezultatelor cu semnul “minus” doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize. Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul “minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 si 10. Obligaţia de reflectare în Declaraţia privind accizele a returului de marfă accizabile o are subiectul impunerii care are obligaţia de calculare a accizelor şi de trecere în cont a accizului, în temeiul art. 125 din Codul fiscal - adică furnizorul subiectul impunerii cu acciz.

Ordin nr. 583, din 06.07.2015

   În conformitate cu art.1251 alin.(1) din Codul fiscal, obligația prezentării Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor se răsfrînge asupra subiecților care importă, produc sau comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403) indiferent de faptul dacă aceștia sunt sau nu înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, care în rezultatul inventarierii efectuate înregistrează stoc de mărfuri respective aferent cărora acciza a fost calculată/achitată reieșind din cotele de pînă la modificarea lor.

În conformitate cu prevederile art.1251 alin.(1) din Codul fiscal, obligația de prezentare a Declarației o au subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403).

        Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?          În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal, obligația de prezentare a Declarației o au subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403).

Nu, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal obligația de prezentare a Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15) se răsfrînge doar asupra subiecților impozabili importatori.

        Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?           Nu, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal obligația de prezentare a Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14) se răsfrînge doar asupra subiecților impozabili importatori.

Ordin nr. 45, din 23.02.2023

    În conformitate cu art.1251 alin.(4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
   Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28.04.2015 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TBDSA15” și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia” a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat.          
   Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile supuse accizelor de la art.1251 din Codul fiscal, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator, producător, comerciant cu ridicata altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie acestora în termen de 30 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării şi achitării accizelor aferente, conform cotelor modificate în corespundere cu procedura prevăzută de instrucţiunea menționată.

În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) din articolul nominalizat se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.           

Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28.04.2015 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TBDSA15” (Țigări, Băuturi Alcoolice Diferența Stoc Accize) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia” a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat.           

Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile respective, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului în termen de 45 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform procedurii din instrucțiunea vizată.

        Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TDSA 14), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?          În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) din articolul nominalizat se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.           Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TDSA14” (Țigări Diferența Stoc Accize) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia” a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat.           Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TDSA14 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile respective, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului în termen de 45 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform procedurii din instrucțiunea vizată.

Ordin nr. 45, din 23.02.2023

   Prevederile art. 1251 din Codul fiscal pe lîngă producători obligă importatorii și comercianții cu ridicata să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15).
   Totodată, categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art.126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii – importatori, comercianți cu ridicata.
 

Prevederile art. 1251 din Codul fiscal obligă subiecții impozabili importatori să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TBDSA 15).         

Totodată, categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art.126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii - importatori.

         Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403?          Prevederile art. 1251 din Codul fiscal obligă subiecții impozabili importatori să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14).           Totodată, categoria respectivă de subiecți ai impunerii cu accize nu fac parte din persoane juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize și reieșind din prevederile art. 126 din Codul fiscal, obligația de prezentare a declarației privind achitarea accizelor nu se răsfrânge asupra subiecților impunerii - importatori.

Conform pct.1 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28 aprilie 2015, obligația completării și prezentării formularului Declarației din anexa nr.1 la prezentul ordin o dețin subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal.          

În conformitate cu pct.3 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28 aprilie 2015, inventarierea stocului de mărfuri indiferent de data importului lor urmează a fi efectuată în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012.          

Potrivit prevederilor pct.20 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea, inventarierea bunurilor se efectuează pe fiecare loc de depozitare (amplasare) a acestora şi pe fiecare gestionar.          

Totodată, conform pct.7 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012, gestionar se definește ca fiind persoana care este responsabilă de siguranța și păstrarea bunurilor.          

Luând în considerație cele menționate mai sus, în cazul majorării cotei accizelor subiectul impunerii care importă mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat să declare și să achite suma accizului conform art.1251 din Codul fiscal, chiar dacă aceste mărfuri la momentul efectuării inventarierii se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale acestuia.

Ordin nr. 45, din 23.02.2023

  Declararea accizei conform formularului TBDSA15 se efectuează de subiecții care au obligația de efectuare a inventarierii și care în rezultatul inventarierii efectuate înregistează în stoc mărfuri supuse accizelor aferent cărora a fost majorată cota accizelor, în raport cu acciza calculată și/sau achitată.
  Achitarea și declararea accizei se efectuează de către subiecții, care în rezultatul inventarierii înregistrează în stoc mărfuri, pentru care a fost majorată cota accizelor, în raport cu acciza calculată și/sau achitată.
  Achitarea și declararea accizei se efectuează în termen de până la data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea (în temeiul art.1251 din Codul fiscal și a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.58 din 28.04.2015).

Ordin nr. 45, din 23.02.2023

  În conformitate cu art.1251 alin.(1) din Codul fiscal, inventarierea urmează a fi efectuată nu mai târziu de 30 de zile din data modificării cotei.

news-events