Cotele TVA

Ordin nr. 432, din 21.11.2023

Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA: 
a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cote reduse în mărime de:
 - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590700, 190590800), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
 - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
 - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 300215000, 3005, 300610, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 3822, 4014, 401512000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;
 - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
 - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;
 - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
 - 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;
 - 8% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei;
 - 8% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.

Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA:  

a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;  

b) cote reduse în mărime de:   - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);  

- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;  

- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;  

- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;  

- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;  

- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;  

- 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;  

- 12% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei;  

- 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.  

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021].

Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote ale TVA:   a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;   b) cote reduse în mărime de:   - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); -  8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;   - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;   - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711 atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;   - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex.070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;  - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;  - 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn;  c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.  Totodată comunicăm, că mărfurile corespunzătoare poziţiilor tarifare sus menţionate, sînt specificate în Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014.   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

  Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA:
  a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
   b) cote reduse în mărime de:
- 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590700, 190590800), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 2);
- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 300215000, 3005, 300610, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 3822, 4014, 401512000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;
 
- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960000, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;
- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
- 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;
- 12% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei;
- 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.
 
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022].

 Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA: 
 a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
 b) cote reduse în mărime de:
 - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590700, 190590800), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
 - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
 - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 300215000, 3005, 300610, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 3822, 4014, 401512000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;
 - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
 - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;
 - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
 - 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;
 - 12% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei;
 - 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.
 

Ordin nr. 271, din 16.08.2017

   În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%.         
    Totodată, deoarece oxigenul se atribuie poziţiei tarifare 2804 40 000 din Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014, şi nu cade sub prevederile lit. b) al art. 96 din Codul fiscal, la livrarea acestora se va aplica TVA la cota de 20%.           
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.96 CF şi Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014].

În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%. Totodată, deoarece oxigen aparţine de poziţia tarifără 2804 40 000 al Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, şi nu cade sub prevederile lit. b) al art. 96 din Codul fiscal, la livrarea acestora se va aplica TVA la cota de 20%.

Ordin nr. 1134, din 03.11.2016

.

        Arhivă (în vigoare pînă la data 01.07.2016)         La ce cotă a TVA se vor impozita miezul şi cojile seminţelor de floarea soarelui în formă naturală?         În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală se aplică cota TVA în mărime de 8%.         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Ordin nr. 136, din 01.04.2024

    Pentru aprecierea regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor”, acorda stipulări exprese, indicînd concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul şediului persoanei ce acordă serviciul (alin.(4) al art.111 din Codul fiscal).
    Prin urmare, în cazul în care persoana rezidentă acordă serviciile menţionate producătorului străin în baza contractului de mandat, valoarea serviciilor o va constitui valoarea comisionului încasat. În acest context, locul prestării acestora, în conformitate cu art.111 alin.(4) din Codul fiscal, este sediul persoanei care prestează serviciul şi urmează a fi impozitate cu TVA în modul general stabilit la cota de 20%.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Hotărîrea Guvernului nr.321 din 18.03.2008, în vigoare 15.04.2019].

Ordin nr. 36, din 30.01.2018
În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008, în calitate de solicitant a înregistrării a produsului farmaceutic de uz veterinar pentru medicamentele de peste hotare, trebuie să fie producătorul străin, autorizat potrivit legislaţiei din ţara de origine, cu reprezentanţa în Republica Moldova, precum şi distribuitori oficiali ai producatorilor straini, care deţin licenţa pentru activitatea farmaceutică veterinară.
Pentru aprecierea regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor”, acorda stipulări exprese, indicînd concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul şediului persoanei ce acordă serviciul (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).         
Prin urmare, în cazul în care persoana rezidentă acordă serviciile menţionate producătorului străin în baza contractului de mandat, valoarea serviciilor o va constitui valoarea comisionului încasat.  În acest context, locul prestării acestora, în conformitate cu art. 111 alin. (4) din Codul fiscal, este sediul persoanei care prestează serviciul şi urmează a fi impozitate cu TVA în modul general stabilit la cota de 20%.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008, în calitate de solicitant a înregistrării a produsului farmaceutic de uz veterinar pentru medicamentele de peste hotare, trebuie să fie producătorul străin, autorizat potrivit legislaţiei din ţara de origine, cu reprezentanţa în Republica Moldova, precum şi distribuitori oficiali ai producatorilor straini, care deţin licenţa pentru activitatea farmaceutică veterinară.         Pentru aprecierea regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor”, acorda stipulări exprese, indicînd concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul şediului persoanei ce acordă serviciul (alin. (2) al art.111 din Codul fiscal).         Prin urmare, în cazul în care persoana rezidentă acordă serviciile menţionate producătorului străin în baza contractului de mandat, valoarea serviciilor o va constitui valoarea comisionului încasat.         În acest context, locul prestării acestora, în conformitate cu art. 111 alin. (2) din Codul fiscal, este sediul persoanei care prestează serviciul şi urmează a fi impozitate cu TVA în modul general stabilit la cota de 20%.

Ordin nr. 1134, din 03.11.2016

.

În conformitate cu art. 96 lit. b) liniuţa 5 din Codului fiscal, se stabileşte cota TVA în mărime de 8% - la producţia din fitotehnie şi horticultură în forma naturală, masa vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării. Concomitent, ambalarea nu duce la modificarea naturii produsului, fiind pastrată intactă componenţa biochimică şi biofizică. Reieşind din cele expuse, la livrare produselor de fitotehnie şi horticultură în forma naturală, masa vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării, se va aplica cota redusă în mărime de 8%, chiar şi în cazul cînd acestea sînt ambalate.

Ordin nr. 502, din 23.06.2011

Conform art. 96 litera b) din Codul fiscal se stabileşte cota TVA de 8% la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate.

Astfel, ţinînd cont de atribuirea apei minerale medicinale la poziţia tarifară 2201 a Nomenclatorului de stat de medicamente, aceasta nu cade sub incidenţa art. 96 lit. b) din Codul fiscal, la livrarea acesteia urmînd a fi aplicată cota-standard a TVA.

Ordin nr. 695, din 20.08.2011

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (131) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, pentru importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), nu se aplică TVA. Facilitatea respectivă se aplica livrărilor de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît ţi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului menţionat mai sus şi subcontractorilor acestora.

Ordin nr. 36, din 30.01.2018

În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit. e) liniuţa 2 şi 6 din Codul fiscal, locul livrării serviciilor agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane pentru serviciile de publicitate, îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte domiciliul sau reşedinţa beneficiarului.         

Astfel, serviciile prestate de către mandatarul rezident al Republicii Moldova mandantului nerezident, la executarea însărcinării mandantului privind procurarea serviciilor de publicitate, în temeiul art.111 alin.(1) lit. e) şi art.93 pсt.11) din Codul fiscal, reprezintă export de servicii, care conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere.        

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa 2 şi 6 din Codul fiscal, locul livrării serviciilor agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane pentru serviciile de publicitate, îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte domiciliul sau reşedinţa beneficiarului. Astfel, serviciile prestate de către mandatarul rezident al Republicii Moldova mandantului nerezident, la executarea însărcinării mandantului privind procurarea serviciilor de publicitate, în temeiul art.111 alin.(1) lit.e) şi art.93 p.11) din Codul fiscal, reprezintă export de servicii, care conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se impozitează cu TVA la cota “zero” .

Ordin nr. 36, din 30.01.2018

Potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor de consultanţă şi de furnizare a informaţiei, se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii. Reieşind din cele relatate şi în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 11) din Codul fiscal, serviciile în cauză reprezintă export de servicii, care în temeiul art. 104 lit. a) din Codul fiscal se scutesc de TVA cu drept de deducere.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        Potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor de consultanţă şi de furnizare a informaţiei, se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii. Reieşind din cele relatate şi în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 11) din Codul fiscal, serviciile în cauză reprezintă export de servicii, care în temeiul art. 104 lit. a) din Codul fiscal se impozitează la cota „zero” a TVA.

Ordin nr. 36, din 30.01.2018

În conformitate cu art. 111 alin.(4) din Codul fiscal, serviciile de reprezentare a intereselor la autorităţile competente din Republica Moldova şi de perfectare a documentelor, prestate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident, se consideră drept fiind prestate pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare la livrarea acestora, TVA se va aplica în modul general stabilit la cota standard.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        În conformitate cu art. 111 alin.(2) din Codul fiscal, serviciile de reprezentare a intereselor la autorităţile competente din Republica Moldova şi de perfectare a documentelor, prestate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident, se consideră drept fiind prestate pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare la livrarea acestora, TVA se va aplica în modul general stabilit la cota standard.

Ordin nr. 36, din 30.01.2018

În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul Fiscal serviciile pentru export se scutesc de TVA cu drept de deducere.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul Fiscal serviciile pentru export se impozitează la cota zero a TVA.

Ordin nr. 38, din 22.01.2013

La modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale pînă la modificarea cotei de impunere se ia în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.         

Potrivit art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.         

Astfel, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii prealabile totale pîna la modificarea cotei de aplicare a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate, furnizorul va aplica T.V.A. la cota în vigoare la momentul primirii plătii prealabile totale, indiferent de faptul în care perioadă are loc livrarea mărfurilor (serviciilor) respective.

Ordin nr. 38, din 22.01.2013

La  modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile parţiale pînă la modificarea cotei de impunere, se ia în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.         

Potrivit art.  108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.         

Astfel, în cazul primirii plăţii prealabile parţiale pînă la modificarea cotei de impunere, cu livrarea mărfurilor (serviciilor) respective după această dată, prin prisma art. 108 (5) din Codul fiscal, se va aplica cota T.V.A. corespunzătoare volumului de mărfuri livrate ce închide plata prealabilă parţială şi  altă cotă T.V.A. aferentă volumului de producţie ce depăşeşte plata prealabilă primită.

Ordin nr. 506, din 29.04.2013

Cotele T.V.A. aplicate aferente livrărilor impozabile sunt stabilite de art. 96 din Codul fiscal.  

Prin urmare, la livrarea stocurilor de mărfuri care au fost procurate pînă la modificarea cotei T.V.A., pentru care a fost schimbat regimul de impunere, livrarea acestora, începînd cu data intrării în vigoare a noilor cote ale T.V.A. se va impozita conform cotelor în vigoare la momentul livrării.

Ordin nr. 147, din 04.05.2023

 În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) din Codul fiscal, producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, se impune cu TVA la cota de 8%.        
 Astfel, la importul și livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifare menționate, se aplică cota redusă a TVA de 8%.        

 

În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) din Codul fiscal, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, se impune cu TVA la cota de 8%.         

Astfel, la importul și livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifelor menționate, se aplică cota redusă a TVA de 8%.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

(în vigoare pînă la 25.04.2014) În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu T.V.A. la cota de 8%.   În acest sens, precum şi luînd în consideraţie explicaţiile Ministerului Finanţelor prezentate conform scrisorii nr.14/3-13/34 din 06.02.2014 producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată importată se impozitează cu TVA la cota-standard de 20%, iar la livrarea acesteia pe teritoriul tării se aplică cota redusă a TVA de 8%.

Ordin nr. 1134, din 03.11.2016

.

        La ce cotă a TVA se impozitează livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală care a fost supusă unor procese tehnologice cum ar fi calibrarea, curăţarea, încrustare, ambalare, separare, tratare?           În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.         Astfel, conform prevederilor articolului menţionat şi explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cota de 8% a T.V.A. se va aplica la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură, dacă ca rezultat al proceselor tehnologice cărora aceasta a fost supusă nu a fost schimbată forma lor fizică şi biochimică.  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014), în vigoare la data 25.04.2014.]

Ordin nr. 147, din 04.05.2023

 În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) din Codul fiscal, producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, se impune cu TVA la cota de 8%.
  Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art. 4 alin. (6) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu TVA la cotele stabilite în art.96 lit. a), lit. b), art.103 și 104 din titlul III al Codului fiscal.        
  Prin urmare, în conformitate cu prevederile legislative menționate, livrarea producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, efectuată de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu TVA la cota de 8 %.                 

În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducție, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar și pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art. 4 alin. (6) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu TVA la cotele stabilite în art.96 lit. a), lit. b), art.103 și 104 din titlul III al Codului fiscal.         

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legislative menționate, livrarea producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, efectuată de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu TVA la cota de 8 %.         

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018]

        La ce cotă a TVA se impozitează producţia agricolă în formă naturală livrată de către agenţii economici din regiunea transnistreană?           În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.         Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art.4 alin.(6) din Legea nr.1417 din 17.12.1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu T.V.A. la cotele stabilite în art.96 lit.a), lit.b) prima liniuţă, art.103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal. Concomitent, art.96 lit.a) din Codul fiscal stabileşte livrările de mărfuri, servicii pentru care se aplică cota TVA în mărime de 20%.         Astfel, în conformitate cu prevederile legislative menţionate, livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată efectuată de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu T.V.A. la cota de 20%.  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014), în vigoare la data 25.04.2014.]

Ordin nr. 541, din 12.10.2018

.

La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?  În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 138 din 17 iunie 2016) începînd cu 1 iulie 2016, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.  În acest sens, livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifare menționate, procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se impozitează la cota redusă a TVA de 8%.  [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

Ordin nr. 1165, din 31.07.2014

  .

(în vigoare pînă la 24.06.2014) Care regim fiscal privind TVA se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014)? Potrivit art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.324 din 23 decembrie 2013 în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437. Începînd cu 25 aprilie 2014, prin Legea nr.47 din 27 martie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal au fost abrogate. Astfel, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%.

Ordin nr. 1134, din 03.11.2016

.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

Ordin nr. 1134, din 03.11.2016

.

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)         De la care dată livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%?         Din data de 07 aprilie 2015, odată cu intrarea în vigoare a redacției noi a articolului 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, aprobată prin Legea nr.50 din 03.04.2015 pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.04.2015, nr.84, art.120), livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%?

Ordin nr. 36, din 30.01.2018

      Conform art.104 lit.c¹) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:
     – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
    – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.
     În cazul în care, în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiţia contribuţiei beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională inclus în lista proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor mentionate.
     Temei:(Explicaţiile oferite de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016).

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect investițional (grant), confirmat documentar, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din altă sursă?           Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează următoarele livrări, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:          – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;          – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.          Totodată, potrivit pct.3 lit.a), b) din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, furnizorii autohtoni – subiecţi ai impunerii cu TVA livrează pe teritoriul ţării mărfuri şi servicii la cota zero a TVA:          a) donatorilor, recipienţilor sau beneficiarilor proiectului;          b) contractorilor, contractaţi de subiecţii menţionaţi la litera a) a prezentului punct, pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) destinate realizării proiectelor, şi subantreprenorilor acestora.          Astfel, în cazul în care acordul/tratatul conține prevederi referitoare la contribuția financiară parțială a terților, cota 0 % a TVA se va aplica asupra valorii integrale a livrării.

Ordin nr. 36, din 30.01.2018

Începând cu 1 ianuarie 2017, conform art. 96 lit. b) din Codul fiscal, este stabilită cota de 8% a TVA la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă și silvică, reziduuri vegetale agricole și forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum și la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituțiilor publice.        

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        Începînd cu 1 ianuarie 2017, conform art.96 lit.b) liniuţa a şaptea în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 decembrie 2016, nr.472-477 (5905-5910), este stabilită cota de 8% a TVA la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul ţării, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn.

Ordin nr. 147, din 04.05.2023

  Potrivit prevederilor art.104 lit.b) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere energia electrică, energia termică, apa caldă, alimentarea cu apă şi canalizarea pentru bunurile cu destinaţie locativă, inclusiv casele de vacanţă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află acestea. 

Potrivit prevederilor art.104 lit.b) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri.         

Concomitent specificăm că, modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile este expus în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.         

Totodată, potrivit art.36 alin.(1) din Legea menționată, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile sau prin certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile.         

Astfel, în cazul în care conform extrasului din registrul bunurilor imobile sau certificatului privind înscrierile în registrul bunurilor imobile, modul de folosință asupra bunurilor imobile nu este înscris ca fiind cu destinație locativă, livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă se va impozita cu TVA pe principii generale.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        Potrivit prevederilor art.104 lit.b) din Codul fiscal, la cota zero a T.V.A. se impozitează livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri.         Concomitent specificăm că, modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile este expus în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.         Totodată, potrivit art.36 alin.(1) din Legea menționată, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile sau prin certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile.         Astfel, în cazul în care conform extrasului din registrul bunurilor imobile sau certificatului privind înscrierile în registrul bunurilor imobile, modul de folosință asupra bunurilor imobile nu este înscris ca fiind cu destinație locativă, livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă se va impozita cu TVA pe principii generale.

Ordin nr. 136, din 01.04.2024

    Conform art. 96 lit. b) prima liniuță din Codul fiscal, la pîinea şi produsele de panificaţie de la pozițiile tarifare 190120000, 190540, 190590300, 190590700, 190590800 livrate pe teritoriul Republicii Moldova, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA.
    În scopul clasificării produselor de panificație și patiserie la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8% urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014. Totodată, art.II din Legea menționată, stabilește că în cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se dispune utilizarea Notelor explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
     Astfel, conform Notelor explicative la Sistemul Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor, produsele de panificație precum pizza (semi-preparată sau preparată), plăcintele și alte produse similare sînt clasificate la poziția tarifară 190590800 „-Altele”, iar pizza nepreparată, sau amestecul de aluat, destinat pentru fabricarea produselor clasificate la poziția tarifară 1905, sînt atribuite la poziția tarifară 1901 20 000.
    De asemenea, covrigii congelați fără îndulcitori, adaosuri de cacao etc., în cazul în care nu sînt preparați, sînt atribuiți la poziția tarifară 1901 20 000 „-Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905” și la poziția tarifară 190590800 „-Altele”, în cazul în care sînt congelați după preparare.
      Drept urmare a celor expuse, produsele menționate, se încadrează în pozițiile tarifare menționate în art.96 lit.b) din Codul fiscal, pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8% la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
      Referitor la produsele precum colțunașii și pelmenii congelați, acestea sînt clasificate la poziția tarifară 1902 „Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni...”. Dat fiind faptul că produsele menționate, nu se încadrează în pozițiile tarifare pentru care se aplică cota redusă, la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova se va aplica cota-standard a TVA în mărime de 20%.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării pozițiilor tarifare prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023].

Ordin nr.340, din 22.06.2018
Conform art. 96 lit. b) prima liniuță din Codul fiscal, la pîinea şi produsele de panificaţie de la pozițiile tarifare 190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900, livrate pe teritoriul Republicii Moldova, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA.   
În scopul clasificării produselor de panificație și patiserie la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8% urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.   
Totodată, art. II din Legea menționată, stabilește că în cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se dispune utilizarea Notelor explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.   
Astfel, conform Notelor explicative la Sistemul Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor, produsele de panificație precum pizza (semi-preparată sau preparată), plăcintele și alte produse similare sînt clasificate la poziția tarifară 190590900 „-Altele”, iar pizza nepreparată, sau amestecul de aluat, destinat pentru fabricarea produselor clasificate la poziția tarifară 1905, sînt atribuite la poziția tarifară 1901 20 000.   
De asemenea, covrigii congelați fără îndulcitori, adaosuri de cacao etc., în cazul în care nu sînt preparați, sînt atribuiți la poziția tarifară 1901 20 000 „-Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905” și la poziția tarifară 190590900 „-Altele”, în cazul în care sînt congelați după preparare.   
Drept urmare a celor expuse, produsele menționate, se încadrează în pozițiile tarifare menționate în art.96 lit.b) din Codul fiscal, pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8% la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova.  
Referitor la produsele precum colțunașii și pelmenii congelați, acestea sînt clasificate la poziția tarifară 1902 „Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni...”. Dat fiind faptul că produsele menționate, nu se încadrează în pozițiile tarifare pentru care se aplică cota redusă, la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova se va aplica cota-standard a TVA în mărime de 20%. 
Temei:(Scrisorile Ministerului Economiei și Infrastructurii, nr.12/1-3346 din 29 martie 2018 și nr.13/1-5766 din 31 mai 2018)

Ordin nr. 379, din 28.07.2020

 La ce cotă a TVA se impun mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice? Conform art.104 lit.c) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere, în baza principiului reciprocităţii, introducerea şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. Modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere prevăzut de art. 104 lit.c) din Codul Fiscal este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014 (în continuare – Regulament) și prevede aplicarea TVA pe principii generale la momentul efectuării livrării, cu restituirea ulterioară de către Serviciul Fiscal de Stat a taxei pe valoarea adăugată achitate. Astfel, în conformitate cu pct.6 din Regulament, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale, precum și al membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, sunt obligați să calculeze TVA în modul general stabilit, conform cotelor menționate în art.96 din Codul fiscal, pentru toate livrările (excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal.

Ordin nr. 49, din 28.01.2020

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020] Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din alte activități decît cele stipulate în secțiunea I din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM)?  Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de: - 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei; - 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. Astfel, aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în cadrul desfășurării activităților de cazare și/sau alimentație publică conform secțiunii I a CAEM, are loc indiferent de faptul dacă entitatea de rând cu activitățile menționate, livrează alte mărfuri sau acordă alte servicii care reprezintă rezultatul genurilor de activitate ce nu se încadrează în secțiunea I a CAEM.

Ordin nr. 49, din 28.01.2020

 Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de 10% la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.  De asemenea, potrivit titlului IV din Codul fiscal, mărfurile supuse accizelor sînt mărfurile specificate în anexa nr.1 la titlul menționat din Codul Fiscal.  Astfel, în cazul în care produsele alimentare/băuturile preparate pentru consum, nu se regăsesc în lista mărfurilor accizate conform pozițiilor tarifare specificate în anexa nr.1 la tutlul IV din Codul fiscal, pentru acestea se va aplica cota redusă a TVA în mărime de 10%.

Ordin nr. 49, din 28.01.2020

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]  Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 10% pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din încasarea restului lăsat de client în urma achitării consumaţiei în baza bonului fiscal eliberat de restaurant? Conform art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de: - 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei; - 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. Totodată, conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă constituie livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.  Astfel, venitul din încasarea restului lăsat de client în urma achitării consumaţiei în baza bonului fiscal eliberat de entitate nu reprezintă o livrare impozabilă şi respectiv, nu condiţionează privarea dreptului de aplicare a cotei reduse de 10% a TVA pentru serviciile de cazare şi alimentaţie publică.

Ordin nr. 49, din 28.01.2020

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]  Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 10% pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din compensarea de către angajați a cheltuielilor suportate?Conform art.96 lit. b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de: - 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei; - 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. Totodată, conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă constituie livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. Astfel, venitul din compensarea de către angajaţi a cheltuielilor suportate, nu reprezintă o livrare impozabilă şi respectiv, nu condiţionează privarea dreptului de aplicare a cotei reduse de 10% a TVA pentru serviciile de cazare şi alimentaţie publică.

Ordin nr. 56, din 30.01.2020

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]  Ce cotă TVA se aplică pentru serviciile suplimentare prestate de către unitatea de cazare, dacă costul acestor servicii nu se include în costul serviciilor de cazare?  Conform art.96 lit.b) din Codul fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de 10% la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. Astfel, în cazul în care valoarea serviciilor suplimentare prestate de către unitatea de cazare, nu se include în costul serviciilor de cazare, pentru acestea se va aplica cota standard în mărime de 20 % a TVA.

Ordin nr. 56, din 30.01.2020

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]  Care regim fiscal privind TVA se aplică față de produsele alimentare și băuturile livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei?  Toate produsele alimentare, băuturile, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se impozitează cu TVA la cota de 10% .

Ordin nr. 119, din 14.03.2019

Potrivit art. 96 lit.b) liniuța a șasea din Codul fiscal, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova.
De asemenea, conform pct.17 din Reglementarea tehnică „Zahăr”. Producerea și comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.774 din 3 iulie 2007, în funcţie de metoda de fabricare, zahărul destinat consumului uman, se clasifica în zahăr cristal, zahăr presat, zahăr pudră.         
Totodată, valorile indicatorilor fizico-chimici ai zahărului trebuie să corespundă valorilor prezentate în anexa nr.2 la Reglementarea tehnică menționată.           
Astfel, în contextul normelor expuse, aplicarea cotei TVA în mărime de 8% la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a zahărului din sfecla de zahăr sub formă de pudră și/sau presat sub formă de bucăți este condiționată de respectarea valorilor indicatorilor fizico-chimici ai zahărului produs din sfecla de zahăr.

Ordin nr. 196, din 26.04.2019

Eliberarea certificatelor valorice cadou, potrivit art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii, acestea fiind utilizate în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), efectuată anticipat (în avans) pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii.         

Totodată, conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8).          

Pentru situațiile în care plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, conform prevederilor stabilite în alineatul (5) din articolul menționat, data livrării se consideră data primirii plăţii.          

Astfel, la primirea plății în avans cu eliberarea certificatelor-cadou, furnizorul calculează obligaţia fiscală privind T.V.A., aplicînd cota TVA respectivă mărfurilor, serviciilor care urmează a fi livrate în baza acestora, dacă certificatul este emis pentru procurarea unor mărfuri, servicii definite (cosmetică, tehnică de uz casnic, veselă, servicii, etc).          

În cazul în care de către beneficiar în baza certificatelor valorice-cadou pot fi procurate mărfuri, servicii pentru care sunt stabilite diferite cote de impozitare, la primirea avansului se va aplica cota standard a TVA, cu recalcularea ulterioară, după caz, a obligației fiscale în dependență de cotele TVA stabilite pentru livrările de mărfuri/servicii efectuate de facto.

Ordin nr. 56, din 30.01.2020

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020] Care regim fiscal privind TVA se va aplica de către unitatea comercială, în cadrul desfășurării activității de comerț cu ridicata și cu amănuntul clasificate la secțiunea G din CAEM, pentru livrările produselor alimentare, băuturilor destinate consumului imediat, efectuate în cadrul activității sale secundare?  Potrivit art. 96 lit. b) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.229 din 1 noiembrie 2018 (în vigoare din 30 noiembrie 2018), se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10% la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. În cazul cînd există neclarități privind atribuirea unei activități la o anumită clasă din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2), este necesar consultarea explicațiilor textuale care se regăsesc în CAEM la descrierea grupurilor și claselor de activități, precum și în Regulile specifice de determinare a activității pentru unele secțiuni ale clasificării, în cazul dat Secținea G: comerț cu ridicata și cu amănuntul.  În acest sens, CAEM Rev.2 stipulează că „Regulile de clasificare întotdeauna se bazează pe activitatea comerțului cu amănuntul al unității. Dacă în afară de comerțul cu amănuntul, unitatea se ocupă și cu activități secundare, unitatea la clasa corespunzătoare se atribuie numai după componența activității efectuate în comerțul cu amănuntul”. Astfel, luînd în considerație că unitatea la clasa corespunzătoare se atribuie numai după componența activității efectuate în comerțul cu amănuntul, livrările produselor alimentare, băuturilor, destinate consumul imediat efectuate în cadrul activității sale secundare, se vor impune cu TVA conform normelor generale stabilite. Temei:(Explicațiile oferite de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.06/2-2188 din 1 aprilie 2019)

Ordin nr. 271, din 19.06.2019

În scopul atribuirii ovinelor vii de rasă pură la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8%, urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.      
Astfel, potrivit Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ovinele vii de rasă pură, se atribuie la poziția tarifară 010410100 - ”Reproducători de rasă pură din specia ovine”.       
Drept urmare, reieșind din faptul, că poziția tarifară 010410100 cade sub incidența art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la importul ovinelor vii de rasă pură și la livrarea ulterioară a acestora pe teritoriul țării, se aplică cota redusă a TVA de 8%.

Ordin nr. 647, din 28.12.2020

Prin articolul 96 din Codul fiscal este stabilită cotă redusă a TVA pentru medicamentele, care sînt specificate la liniuțele 2 și 3 litera b).     
Astfel, cotа redusă a TVA se aplică numai aferent mărfurilor livrate (importate) care sînt specificate în art.96 lit.b) din Codul fiscal.       
Prin urmare, luînd în considerație faptul că în set sînt incluse diferite medicamente, pentru care se aplică cota redusă a TVA de 8%, livrarea acestuia urmează a fi impozitată cu TVA la cota redusă în mărime de 8%.

Ordin nr. 136, din 01.04.2024

     În conformitate cu art. 96 lit. b) liniuța a noua se aplică cota redusă a TVA de 8% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.
     Producţie alcoolică se califică a fi produse alimentare destinate consumului uman, având o concentraţie de alcool etilic mai mare de 1,2% în volum (art.1 din Legea nr. 1100/2000). Prin urmare, ținând cont de cele menționate supra, prevederile normei menționate în art. 96 lit. b) din CF liniuța a noua, nu sunt aplicabile pentru băuturile alcoolice și ele urmează a fi supuse cu TVA la cota de 20%.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării prin Legea nr.212 din 20.07.2023, în vigoare 01.01.2024].

Ordin nr. 147, din 18.03.2021
În conformitate cu art.96 lit.b) liniuța a noua se aplică cota redusă a TVA de 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.
Producţie alcoolică se califică a fi produse alimentare destinate consumului uman, având o concentraţie de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum (art.1 din Legea nr. 1100/2000).   
Prin urmare, ținând cont de cele menționate supra, prevederile normei menționate în art.96 lit.b) din CF liniuța a noua, nu sunt aplicabile pentru băuturile alcoolice și ele urmează a fi supuse cu TVA la cota de 20%.

Ordin nr. 120, din 26.03.2024

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, este stabilită cota redusă a TVA în mărime de 8% la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM).
Conform prevederilor CAEM aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I include activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de  mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau  în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune.
Astfel, livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 8%, în cadrul desfășurării activităților de servire a mâncării şi băuturii, care se atribuie la diviziunea 56 secțiunii I din CAEM, de către o unitate de alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, se impune conform art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal,  cu aplicarea cotei de 8%.
(Temei: Modificările în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212 din 20.07.2023.)

Ordinul 202 din 07.07.2017     

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilește cota redusă a TVA în mărime de 12% la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM).
     Conform prevederilor CAEM aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I include activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de  mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau  în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune.
      Astfel, livrarea produselor alimentare și a băuturilor procurate fără aplicarea TVA sau cu aplicarea TVA la o altă cotă decît 12%, în cadrul desfășurării activităților de servire a mâncării şi băuturii, care se atribuie la diviziunea 56 secțiunii I din CAEM, de către o unitate de alimentație publică care corespunde Nomenclatorului și cerințelor Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică nr.1209 din 08.11.2007, se impune conform art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal,  cu aplicarea cotei de 12%.


Ordin nr. 444, din 17.08.2021

    Prezentul răspuns este elaborat în temeiul explicațiilor prezentate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică prin scrisoarea nr.04-01/2096 din 23.06.2021.
    În corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr.108/2016, persoană fizică sau persoană juridică care procură gaze naturale în alte scopuri decît pentru propriile necesități casnice sunt calificați drept consumatori noncasnici.
   Totodată, persoanele juridice care consumă gazele naturale în scopul producerii energiei termice pentru consumul propriu, inclusiv încălzirea spațiilor transmise în locaţiune reprezintă consumatori finali de gaze în corespundere cu definiția stabilită în art.2 din Legea nr.108/2016.
     În corespundere cu prevederile documentului normativ în construcții NCM G.04.10:2015 ,,Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Centrale termice”, alimentarea cu căldură centralizată, reprezintă alimentarea cu agent termic a unui ansamblu mare de locuințe, complex industrial, racordat într-o rețea termică de la una sau mai multe surse de energie termică. Totodată , alimentarea cu căldură descentralizată, reprezintă alimentarea cu agent termic a unui consumator de la o singură sursă de energie termică. Respectiv, în condițiile în care entitatea juridică produce energie termică doar dintr-o sursă de producere a energiei, iar energia termică produsă este furnizată unui singur consumator (unei entități juridice, unui bloc de locuit, unei clădiri administrative), fără racordarea acestuia la o rețea centralizată, activitatea de producere, distribuției furnizare a energiei termice nu este licențiată și nu cade sub incidența Legii nr.92/2014.
    Prin urmare, reieșind din faptul că drept consumator final se consideră locatorul, în cadrul utilizării spațiilor de către mai mulți locatari, pentru încălzirea cărora locatarul utilizează un dispozitiv de generare a energiei termice, al cărui sursă de energie este gazul natural, transmiterea dispozitivului fiecărui locatar va contraveni celor expuse supra.
     Potrivit esenței sale, refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către locator, și folosite de locatar în scopul desfășurării activității de întreprinzător.
    În conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii. În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.
      Prin urmare, ținînd cont de explicațiile ANRE, și luînd în considerație că gazul procurat nu este utilizat în activitatea de întreprinzător a locatarului, ci este utiilizat de către locator pentru asigurarea condițiilor corepsunzătoare în spațiile transmise în locațiune prin asigurarea încălzirii acestora, cheltuielile aferente gazului procurat nu constituie obiect al refacturării.
     În cazul în care dispozitivul de încălzire constituie parte a obiectului transmis în locațiune și este gestionat de către locatar, cheltuielile facturate locatorului de către furnizorul de gaze, pot fi refacturate către locatar.
     Respectiv, refacturarea cheltuielilor aferente gazului consumat de către locatar va fi efectuată în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal cu aplicarea cotei reduse a TVA.

Prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal reglementează modul de documentare refacturarea cheltuielilor compensate de către locatar.
Potrivit esenței sale, refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către locator, și folosite de locatar în scopul desfășurării activității de întreprinzător.
Refacturarea cheltuielilor compensate nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal.
Astfel, luînd în considerație că locatari nu reprezintă consumatorii nemijlociți gazului natural, deoarece acesta este folosit de către locator în scopul producerii și prestării energiei termice, cheltuielile suportate de locator legate de procurarea gazului, nu se refacturează.

Ordin nr. 507, din 01.10.2021

      Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.76/2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.122-128 art.157 din 21.05.2021), în redacția Legii nr.123 din 23 septembrie 2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.230-237 din 1 octombrie 2021) pe perioada stării de urgenţă, declarată de către Parlament pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, şi/sau pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, declarată de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, prin derogare de la prevederile art.96 din Codul fiscal nr.1163/1997, la produsele alimentare şi/sau la băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de serviciile conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, de asemenea la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, se stabileşte cota TVA în mărime de 6%.
       Conform prevederilor art.56 alin.(1) din Legea nr.100/2017 actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării.
          Conform prevederilor art.2 din Legea nr.76/2021 prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, legea respective intră în vigoare la data de 1 octombrie 2021. Comisia naţională extraordinară de sănătate publică prin Hotărârea nr.61 din 9 septembrie 2021 în perioada 10 septembrie - 30 octombrie 2021 a declarat stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
       Astfel, în contextul prevederilor art.2 din Legea nr.76/2021, pentru mărfurile/serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (HORECA) se va aplica cota redusă a TVA în mărime de 6% pentru perioada 1 octombrie – 30 octombrie 2021. În cazul în care va fi prelungită perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr.61 din 9 septembrie 2021, respectiv, va fi prelungită și perioada de aplicabilitate a cotei reduse a TVA stabilită prin Legea nr.76/2021.”
     
       Arhiva
      Din ce dată întră în vigoare prevederile Legii nr.76/2021 referitor la aplicarea cotei TVA în mărime de 6% aferent mărfurilor/serviciilor realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (HORECA)?
      Potrivit prevederilor Legii nr.76/2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.122-128 art.157 din 21.05.2021), pe perioada stării de urgență, declarată în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, și/sau pe perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, prin derogare de la prevederile art.96 din Codul fiscal nr.1163/1997, la produsele alimentare și/sau la băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de serviciile conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, de asemenea la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță, care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, se stabilește cota TVA în mărime de 6%. Conform prevederilor art.56 alin.(2) din Legea nr.100/2017, pentru legile care modifică Codul fiscal, Codul vamal şi Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, precum şi pentru legile de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal şi a legilor ce țin de politica fiscală, data intrării în vigoare trebuie să survină nu mai devreme de 6 luni de la data publicării legilor respective. Astfel, luînd în considerație faptul că Legea nr.76/2021 (inițiativă legislativă a deputaților din Parlamentul RM) conține norme de politică fiscală privind cotele de impozitare cu TVA, prevederile acesteia întră în vigoare nu mai devreme de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Temei:(Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-06/313 din 21.06.2021)

Ordin nr. 136, din 01.04.2024

    În articolul 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, sînt enumerate pozițiile tarifare a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, livrarea căreia se impozitează cu TVA la cota redusă de 8%.
    În conformitate cu prevederile Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, carne de animale din specii diferite, proaspătă, refrigerată sau congelată, se plasează în Capitolul 2 „Carne şi organe comestibile”, sub codurile pozițiilor tarifare: 0201-0210. Astfel, luînd în considerație faptul că pozițiile tarifare enumerate în art. 96 lit.b) CF, nu înclud carnea proaspătă, refrigerată sau congelată, livrarea acesteia se impozitează cu TVA la cota standard de 20%.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023].

Ordin nr.500, din 29.09.2021
      În articolul 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, sînt enumerate pozițiile tarifare a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, livrarea căreia se impozitează cu TVA la cota redusă de 8%.
       În conformitate cu prevederile Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, carne de animale din specii diferite, proaspătă, refrigerată sau congelată, se plasează în Capitolul 2 „Carne şi organe comestibile”, sub codurile pozițiilor tarifare: 0201-0210.
      Astfel, luînd în considerație faptul că pozițiile tarifare enumerate în art. 96 lit.b) CF, nu înclud carnea proaspătă, refrigerată sau congelată, livrarea acesteia se impozitează cu TVA la cota standard de 20%.

    Care sînt condițiile pentru aplicarea cotei TVA în mărime de 6% aferent mărfurilor/serviciilor realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (HORECA) în conformitate cu Legea nr.76/2021 în redacția Legii nr.244 din 16 septembrie 2021?
Ordinul nr. 507 din 01.10.2021
Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.76/2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.122-128 art.157 din 21.05.2021), în redacția Legii nr.123 din 23 septembrie 2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.230-237 din 1 octombrie 2021) pe perioada stării de urgenţă, declarată de către Parlament pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, şi/sau pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, declarată de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică pe întreg teritoriul țării în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, prin derogare de la prevederile art.96 din Codul fiscal nr.1163/1997, la produsele alimentare şi/sau la băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de serviciile conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, de asemenea la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, se stabileşte cota TVA în mărime de 6%.
      Astfel, în contextul prevederilor enunțate, cota redusă a TVA în mărime de 6% pentru mărfurile/serviciile, realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (HORECA) se aplică:
        - pe întreg teritoriul ţării şi pe perioada stării de urgenţă, cu condiţia declarării acestei stări de către Parlament în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004;
      - pe întreg teritoriul ţării şi pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, cu condiţia declarării acestei stări de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009.
        În lipsa declarării pe întregul teritoriu a țării a stării stării de urgenţă de către Parlament și/sau a stării de urgenţă în sănătate publică către Comisia națională extraordinară de sănătate publică, mărfurile/serviciile, realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (HORECA) se vor impune cu TVA la cota de 12%, prevăzută la art.96 lit.b) liniuțele 8 și 9 din Codul fiscal.”

Ordin nr. 136, din 01.04.2024

    Prevederile art. 96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilesc cota redusă a TVA, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM).
    Conform prevederilor CAEM, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I includ activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune. Tipologia unităţilor comerciale se stabileşte conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea cu privire la comerţul interior, nr. 231 din 23.09.2010 (în continuare Lege).
     Potrivit art. 14 alin. (1) din Lege, activitatea de comerţ este condiţionată de depunerea notificării în comerţ de către persoana înregistrată în condiţiile legii. Activitatea de comerţ începe din data emiterii înştiinţării de recepţionare de către autoritatea administraţiei publice locale, prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului. Datele generale obligatorii pentru notificare conform alin.(6) lit.b) al aceluiași articol menționat supra, sunt denumirea şi codul activităţii de comerţ conform anexei nr.1 la Lege (la nivel de patru cifre), cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, a berii şi/sau a articolelor din tutun.
    Totodată, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor şi a regulilor din comerţul interior şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului nr.206 din 12.04.2023, stabilește cerinţele și regulile de bază faţă de activitatea tuturor agenţilor economici care prestează servicii de alimentaţie publică pe teritoriul Republicii Moldova.
     Astfel, pentru mărfurile/serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (HORECA) se va aplica cota redusă a TVA de către furnizor, dacă acestea sunt însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, cu condiția deținerii înştiinţării de recepţionare a notificării comercializării mărfurilor/serviciilor în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, precum și cerințelor aprobate prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor şi a regulilor din comerţul interior şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului nr.206 din 12.04.2023.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării prin Hotărârea Guvernului nr.206 din 12.04.2023, în vigoare 24.11.2023].

Ordin nr. 548, din 28.10.2021
         Prevederile art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilesc cota redusă a TVA, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM). Conform prevederilor CAEM, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I includ activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune.
           Tipologia unităţilor comerciale se stabileşte conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea cu privire la comerţul interior, nr. 231 din 23.09.2010 (în continuare Lege).   
           Potrivit art.14 alin.(1) din Lege, activitatea de comerţ este condiţionată de depunerea notificării în comerţ de către persoana înregistrată în condiţiile legii.
          Activitatea de comerţ începe din data emiterii înştiinţării de recepţionare de către autoritatea administraţiei publice locale, prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului.
          Datele generale obligatorii pentru notificare conform alin.(6) lit.b) al aceluiași articol menționat supra, sunt denumirea şi codul activităţii de comerţ conform anexei nr.1 la Lege (la nivel de patru cifre), cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, a berii şi/sau a articolelor din tutun.
         Totodată, Hotărârea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr.1209 din 08.11.2007, stabilește cerinţele și regulile de bază faţă de activitatea tuturor agenţilor economici care prestează servicii de alimentaţie publică pe teritoriul Republicii Moldova, precum și Nomenclatorul-tip al unităţilor de alimentaţie publică.
          Astfel, pentru mărfurile/serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (HORECA) se va aplica cota redusă a TVA de către furnizor, dacă acestea sunt însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, cu condiția deținerii înştiinţării de recepţionare a notificării comercializării mărfurilor/serviciilor în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, unitatea comercială a căruia corespunde Nomenclatorului unităților de alimentație publică și a unităților de cazare, prevăzut în anexa nr.5 la Lege, precum și cerințelor aprobate prin Hotărârea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr.1209 din 08.11.2007.

Ordin nr. 136, din 01.04.2024

    În conformitate cu art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070953000, 070952000, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA.
    În scopul clasificării dovleacului la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8%, urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.
   Astfel, potrivit Nomenclaturii menționate, la poziția tarifară 0709 93 se atribuie „Dovlecii, dovlecii turcești și tărtăcuțele (Cucurbita spp.)”. La rândul său poziția tarifară 0709 93 cuprinde subpozițiile tarifare: 0709 93 100 – „Dovlecei” și 0709 93 900 – „Altele”.
    Prin urmare, dat fiind faptul, că poziția tarifară 0709 93 900 la care se atribuie „dovleacul” nu se încadrează în pozițiile tarifare menționate la art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la importul și/sau livrarea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova se va aplica cota-standard a TVA în mărime de 20%.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023].

Ordin nr. 604, din 02.12.2021
     În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA.
    În scopul clasificării dovleacului la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8%, urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014. Astfel, potrivit Nomenclaturii menționate, la poziția tarifară 0709 93 se atribuie „Dovlecii, dovlecii turcești și tărtăcuțele (Cucurbita spp.)”.
    La rândul său poziția tarifară 0709 93 cuprinde subpozițiile tarifare: 0709 93 100 – „Dovlecei” și 0709 93 900 – „Altele”.
    Prin urmare, dat fiind faptul, că poziția tarifară 0709 93 900 la care se atribuie „dovleacul” nu se încadrează în pozițiile tarifare menționate la art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la importul și/sau livrarea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova se va aplica cota-standard a TVA în mărime de 20%.

Ordin nr. 234, din 29.05.2024

     Potrivit prevederilor art.96 lit. b) liniuța a șaptea din Codul fiscal, la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice, este stabilită cota de 8% a TVA.
      De asemenea, conform prevederilor Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1070/2013:
- stabilește noțiunile clasele şi cerinţele de calitate, cerinţele privind etichetarea, precum şi condiţiile de plasare pe piaţă şi supraveghere a produselor din biomasă atît de producţie autohtonă, cît şi din import, destinate pentru utilizare în gospodăriile şi clădirile mici din sectorul rezidenţial, comercial şi public (pct.1 din Regulament);
- biocombustibilul solid poate fi de diferite forme şi dimensiuni. Aceste caracteristici influenţează pregătirea biocombustibilului pentru ardere, precum şi asupra proprietăţii de ardere. Formele de comercializare a biocombustibilului, dimensiunile şi procesele generale de obţinere a acestor forme sînt prezentate în tabelul 2. (pct.9 din Regulament);
- cerinţele de calitate, caracteristicile tehnice, precum şi proprietăţile biocombustibililor sînt specificate în tabelele 1-12 din anexa la Regulamentul menționat. (pct.10).
     Astfel, în condițiile în care biocombustibilul, potrivit caracteristicelor tehnice și proprietăților lui este destinat pentru ardere, acesta se livrează cu aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 8%.

news-events