Ordinul SFS nr. 564 din 04-11-2021

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.6 Scutirea de TVA
  • 28.6.4 Alte livrari scutite de TVA
Are dreptul contribuabilul la scutirea de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin. (92) al Codului fiscal, dacă acesta nu dispune de documentul care confirmă desfășurarea activității de utilitate publică?
     În conformitate cu art.103 alin. (9²) al Codului fiscal, TVA nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.
     Astfel, în temeiul art.103 alin. (9²) al Codului fiscal, organizațiile necomerciale care corespund cerințelor art.52 din Codul fiscal, urmează să beneficieze de scutirea de TVA fără drept de deducere pentru mărfurile și serviciile importate sau procurate pe Republicii Moldova de către acestea pentru construirea instituțiilor de asistență socială și pentru necesitățile instituțiilor respective.
      Prin urmare, dreptul de utilizare a facilității fiscale prevăzute la art.103 alin. (9²) din Codul fiscal, nu este condiționat de deținerea documentului care confirmă desfășurarea activității de utilitate publică.
       (Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor din 13.09.2021).
news-events