Ordinul SFS nr. 258 din 09-06-2022

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare

28.23.42

Apare obligația de prezentare a anexelor la Declarația privind TVA pentru contribuabilii care nu sunt plătitori ai TVA, în cazul în care aceștia au obligația de prezentare a Declarației privind TVA?

      Potrivit art.115 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit. a), c), e) şi/sau lit.f), este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.   
      Punctul 4 din Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA” nr. 1164 din 25.10.2012, prevede că, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa nr.1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr.2 “Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA.
     Totodată, în condițiile prevederilor pct.7 din cap. III „Prevederi speciale” din Ordinul menționat supra, persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată aferent serviciilor importate, au obligaţia prezentării Declaraţiei privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8 şi 20.
     Astfel, în condițiile celor menționate, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, obligatoriu prezintă Declarația privind TVA, completarea anexelor nr.1 și nr.2 la declarație de către aceștia nefiind obligatorie.
news-events