Ordinul SFS nr. 64 din 21-02-2024

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

10.5.1

Întrebare transmisă în arhivă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative]
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

10.5.2

Întrebare transmisă în arhivă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative]
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

10.5.5

Întrebare transmisă în arhivă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative]
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

10.5.6

Întrebare transmisă în arhivă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative]
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

10.5.4

Întrebare transmisă în arhivă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative]
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

10.5.3

Întrebare transmisă în arhivă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative]
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător

10.5.7

Întrebare transmisă în arhivă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative]
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale

10.1.20

Întrebare transmisă în arhivă.
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale

10.1.44

Poate persoana fizică să presteze servicii de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor în baza patentei de întreprinzător?

    Da, începând cu 26 iulie 2020, Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, permite desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a unor astfel de activități, corespunzător pozițiilor 2.50 “Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale„ și 2.51 “Servicii de prezentare și instruire pe teme enogastronomice (prepararea și degustarea bucatelor și băuturilor locale tradiționale), de confecționare a articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat), de prezentare a obiceiurilor și tradițiilor locale, pentru adulți și copii (individual și în grupe de pînă la 20 de persoane).”
    De precizat că, potrivit art. 3 alin (63) al Legii sus-menţionate, desfășurarea de către persoană fizică a genurilor de activitate menționate la pozițiile 2.50 și 2.51 din anexa la Lege se permite pînă la 31 decembrie 2025.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 386/2023 pentru modificarea unor acte normative]

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.1 Subiecţii impunerii

6.2.1.11

Are asociația de proprietari în condominiu obligația de a calcula și achita taxa pentru amenajarea teritoriului?

    Subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile art. 290 lit. a) al Codului Fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.
     Reieșind din prevederile art. 5 pct. 14) și 16) al titlului I din Codul fiscal „Dispoziții generale”, activitatea organizațiilor necomerciale – a persoanei juridice, a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare, nu constituie activitate de întreprinzător, și respectiv nu necesită înregistrare în această calitate.
     Astfel, asociația de proprietari în condominiu, înregistrată în calitate de organizație necomercială, nu este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu]

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale

10.1.48

Sunt în drept persoanele fizice să presteze servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire individualizată a copilului în baza patentei de întreprinzător?

   Da, începând cu 21 iunie 2023, Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998 permite desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a genului de activitate respectiv, corespunzător poziției 2.52. “Servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire individualizată a copilului” din anexa la Lege.
     Totodată, potrivit art. 4 alin. (32) al acestei Legi, la cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea acestui gen de activitate, solicitantul anexează copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv, cazierul judiciar şi cel contravențional, declaraţia pe proprie răspundere că nu este decăzut din drepturile părintești prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată, concluzia medicală pentru admiterea la serviciul de îngrijire a copilului, eliberată de medicul de familie conform formularului aprobat de Ministerul Sănătăţii.
     Desfăşurarea de către o persoană fizică a genului de activitate prevăzut la poziţia 2.52 din anexă la Lege se permite până la 31 decembrie 2024.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 386/2023 pentru modificarea unor acte normative]

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale

10.1.49

Sunt în drept persoanele fizice să presteze servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire a copilului de tip familial în baza patentei de întreprinzător?

   Da, începând cu 21 iunie 2023, Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998 permite desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a genului de activitate respectiv, corespunzător poziției 2.53. “Servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire a copilului de tip familial” din anexa la Lege.
     Totodată, potrivit art. 4 alin. (33) al acestei Legi, la cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea acestui gen de activitate, solicitantul anexează copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv, cazierul judiciar şi cel contravenţional, declaraţia pe proprie răspundere că nu este decăzut din drepturile părinteşti prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată, concluzia medicală pentru admiterea la serviciul de îngrijire a copilului, eliberată de medicul de familie conform formularului aprobat de Ministerul Sănătăţii, copia de pe extrasul din registrul bunurilor imobile sau, după caz, de pe contractul de locaţiune a imobilului care va fi folosit în cadrul activităţii respective, declaraţia pe proprie răspundere că nu locuieşte împreună cu persoane care au fost condamnate pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni sau contravenţii contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei.
      Desfăşurarea de către o persoană fizică a genurilor de activitate prevăzut la poziţia 2.53 din anexă la Legea menționată se permite până la 31 decembrie 2024.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 386/2023 pentru modificarea unor acte normative]

news-events