Ordinul SFS nr. 134 din 24-02-2015

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.2 Surse de venit neimpozabile
Cum se vor impozita dividendele achitate pentru perioadele fiscale de pîna la 01.01.2008?
Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.5.7.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului în 2013, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?
Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.5.7.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

Cum se impozitează dividendele achitate în folosul rezidentului (persoană fizică sau juridică)?

În conformitate cu prevederile art. 90¹alin. (3¹) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:          

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;          

Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua din alineatul menționat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.      

Totodată, potrivit art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice, constituie surse de venit neimpozabile.        

 Astfel, dividendele achitate rezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%, cu excepția celor care cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, din care nu se va reține impozitul pe venit.

 • 1 Dispoziții generale
Cum se impozitează dividendele achitate în folosul nerezidentului ?
        În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:          - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          - 15% din sumele specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia;          - 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).          Astfel, dividendele achitate nerezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.         Totodată, contribuabilul plătitor de dividende urmează, la efectuarea plăților în folosul nerezidentului, să se conducă de prevederile art. 4 alin. (1) din Cod, care reglementează că, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.2 Surse de venit neimpozabile
Cum se vor impozita dividendele achitate pentru perioadele fiscale de pîna la 01.01.2008?
Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.5.7.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Cum se impozitează dividendele achitate în folosul nerezidentului?
        În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:          
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          
- 15% din sumele specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia;          
- 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).          
     Astfel, dividendele achitate nerezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.         
     Totodată, contribuabilul plătitor de dividende urmează, la efectuarea plăților în folosul nerezidentului, să se conducă de prevederile art. 4 alin. (1) din Cod, care reglementează că, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.1 Surse de venit impozabile
Cum se impozitează devidendele achitate în folosul persoanelor fizice rezidente?
Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.43
news-events