Ordinul SFS nr. 285 din 12-06-2020

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Cine poate beneficia de subvenţia pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) şi care sunt subiecţii subvenţiei?

    Potrivit prevederilor pct. 6.1 al Dispoziției nr. 16 din 10 aprilie 2020, precum şi a art.II alin.(3) din Legea nr.69 din 21.05.2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, subiecţii subvenţiei sunt întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
În care condiţii subiecţii subvenţionării pot beneficia de subvenţie pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

     Ținînd cont de prevederile Dispoziţiei nr.16 din 10 aprilie 2020, art.II din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi prevederile Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020, pentru a beneficia de subvenţie, subiecţii subvenţionării urmează:
     1.să depună cererea de acordare a subvenţiei în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv:
     2.să depună de darea de seamă IPC18 pentru luna de gestiune;
    3.să achite suma impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Când poate fi depusă cererea de acordare a subvenţiei pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

     Subiectul subvenţiei poate depune cererea în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv, numai după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare. (pct.6 al Dispoziţiei nr.16 din 10 aprilie 2020, art.II art.4 din Legea nr.69 din 21.05.2020, precum şi pct.13 din Regulamentul aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020).

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Care informație se verifică în cadrul controlului fiscal tematic efectuat în baza cererii de acordare a subvenției pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

     În cadrul controlului fiscal tematic se va verifica corectitudinea calculării sumei pasibile subvenționării aferente indemnizației/salariului, determinată separat pentru fiecare perioadă de gestiune (lună calendaristică) și pentru fiecare salariat căruia i-a fost achitat indemnizație/salariu pentru perioada în care acesta nu a desfășurat activitatea. (pct.18 din Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare în contextul situaţiei epidemiologice (COVID-19), aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020).

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
  • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
În ce mod se va efectua solicitarea subvenţiei pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) de către subiect?

     Potrivit prevederilor Regulamentulului aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020, solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea unei cereri în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la Ordin, la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire.
    Totodată, la cerere se prezintă și Informația de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, ce constituie parte componentă a cererii.
      La cerere se anexează și documentele specificate la pct. 16 din Regulamentul aprobat prin ordinul menționat supra.

news-events