Ordinul SFS nr. 373 din 10-10-2017

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.6 Scutirea de TVA
  • 28.6.4 Alte livrari scutite de TVA
Se va aplica TVA pentru  mărfurile și serviciile comercializate de societăţile orbilor, societăţile surzilor şi societăţile invalizilor pe teritoriul Republicii Moldova?

    Potrivit prevederilor art. 4 alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII  din  17.12.1997,  sunt scutite de T.V.A. fără drept de deducere materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile necesare procesului propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, de asemenea se scutesc organizaţiile şi întreprinderile menționate de la vărsarea la buget a sumei T.V.A. pentru mărfurile produse şi serviciile prestate, conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor respective, aprobată de Guvern.

news-events