Ordinul SFS nr. 462 din 27-11-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Are dreptul contribuabilul la trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate și în ce mărime?
    Potrivit art. 82 din Codul fiscal contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova.           
     Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.   
     Mărimea trecerii în cont, pentru orice an fiscal nu poate depăşi suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit. Trecerea în cont a impozitului achitat în alt stat se efectuează în perioada fiscală în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.           
    Astfel, în cazul achitării impozitului pe venit în străinătate, din venitul care urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova, contribuabilul are dreptul de a trece în cont acest impozit în mărimea ce nu poate depăşi suma, care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit, pentru orice an fiscal, cu prezentarea documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele republicii.
news-events